Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

Oproepingsorder 3 augustus 1914

scannen0093.jpg 56.4K
Indexpagina Volgende pagina

De Majoor-Bevelhebber brengt ter kennis der Heeren Officieren, Onderofficieren, Korporalen en Wachten van het Bataljon dat, gezien de omstandigheden, niemand der leden van de Wacht tot nader order, de stad zal mogen verlaten, zonder voorafgaande toelating van den Bevelhebber zijner Kompanie.
Al de leden der Wacht zijn gehouden, bij den eersten oproep zich aanstonds te begeven ter gewone vergaderplaats hunner Kompanie.
Tenue: Veldtenue nr 8 
                         Het Hoofd der Wacht                   LOUIS SMET

RaphaŽl heeft in het dagboek heel wat artikels overgeschreven uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, in onderscheiden rubrieken en chronologisch gerangschikt. In eerste instantie was de krant niet legaal te verkrijgen, later wel. Geeft toch wel een duidelijk zicht op wat de burger van de oorlog vernam (met vertraging), er was immers geen radio en televisie. 
zie ook oorlogskroniek

zie ook  luchtritten tijdens den oorlog  
zie ook oorlogskroniek ter zee 
zie ook krijgsbedrijf in het westen
zie ook verdere oorlogsgebeurtenissen
zie ook het krijgsbedrijf in het oosten

Indexpagina Volgende pagina