Wat is matig drinken?

 

Blijft natuurlijk de vraag hoeveel je maximaal mag drinken terwijl je toch nog kan profiteren van het gunstige effect op hart en bloedvaten. Of met andere woorden, wat betekent ‘matig drinken’ uitgedrukt in aantal glazen?

Op deze vraag geven verschillende onderzoeksgroepen helaas een verschillend antwoord. Over de grens tussen protectie en risico bestaat tot op heden namelijk geen consensus. Sommige wetenschappers leggen de maximale hoeveelheid op twee consumpties per dag, anderen op drie of op vier en een enkeling zelfs op zes glazen per dag! Deze verschillende drempelwaarden worden telkens onderbouwd met wetenschappelijke studies.

Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de meeste onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat matig drinken het risico op hart en vaatziekten en de sterfte door deze ziekten vermindert. Of je daarvoor één, twee, drie of vier glazen per dag mag drinken, is niet duidelijk.

De Wereldgezondheidsorganisatie legt de lat op 21 consumpties per week voor mannen (drie glazen per dag) en op 14 consumpties per week voor vrouwen (2 glazen per dag). Vrouwen zijn gevoeliger voor alcohol dan mannen en worden sneller risicodrinkers. Bij vrouwen neemt de alcoholconcentratie in het bloed sneller toe dan bij mannen bij het drinken van dezelfde hoeveelheid.

Home

Dossier bier

De auteur

Knack