Het leven geïllustreerd 1917

Nederlands weekblad verschijnt dinsdags te Amsterdam geredigeerd Frans van Erlevoordt Redactie Keizersgracht 285-91 adinistratie Keizersgracht 268
12ste jaargang in 1917
Abonnementsprijs per jaar 6 gulden franco huis binnenland, voor België 8,50 gulden, voor Nederlands Indie en buitenland 9,90 gulden losse nummers 12 cent

Random image

Popular tags

Album info

Language preference