Dagboek Raphaël Waterschoot   Indexpagina  


Geïndexeerde woorden  Is en heel complex gegeven en heb dit al enkele malen herwerkt.
Momenteel geeft het al een goed idee van de gegevens die terug te vinden zijn en het aantal malen dat sommige begrippen terugkeren.
De Hoofdingen  omvatten de hoofdcategorieën en hierin staat nog steeds veelverkeerd of dubbel.
Bedrijf
Ant Janssens, 48
Blokmaker, 19, 43
Bloknijverheid, 80, 112
Boerderij, 4, 6, 8, 12, 18, 21, 30, 31, 33, 38, 40, 43, 46, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 62, 70, 71, 72, 75, 81, 97, 112, 118, 121, 136, 139
Boomkweeker, 5, 6
Boterboerin, 27, 30, 53, 55
Bouwbedrijf, 49
Bouwnijverheid, 43
Cokesovens Sluiskil, 19
Compagnie De Smet- De Nayer, 19
Fabriek, 36
Fabriek Janssens, 56
Groenselmarkt, 105, 106
Haeren-Wille, 5
Magazijnen Tiest, 2
Marktkramers, 61
Postbedienden, 77
Spinnerij, 57
Tabakfabrieken, 112
Tabaknijverheid, 43, 80
Weefnijverheid, 61
Wevers, 62
Brandstof
Electricteit, 94
Gaz, 94
Kolen, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 113, 116, 119, 120
Burgerwacht
Burgerwacht, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 25, 33, 55, 57, 59, 60, 89
Burgerwacht, 3
Gelicencieeerd, 19
Solde, 8, 9, 17
Dagblad
Antwerpsche Courant, 115
Antwerpsche gazette, 28, 31
Belgische, 26
Bien Public, 80, 114
Courant, 24
De Gentenaar, 80, 114
De Maesbode, 80, 114
De Nieuwe Courant, 80, 114
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23, 24, 26, 80
De Tijd, 23
De Vooruit, 80, 114
Gazet, 38
Gazet Van Brussel, 114
Gazette van Antwerpen, 27
Gentenaar, 44
Handelsblad, 38
Het Vaderland, 39, 80, 114
Het Vlaamsche nieuws, 39
Het Volk, 31, 38, 44, 65, 80, 114
Hollandsche gazetten, 59
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 39, 65, 114
Familie
Albert Lentacker, 9, 39
Albert Waterschoot, 19, 20, 34, 60, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 119, 126, 135
Antoon De Kreymer, 31
Broeders Waterschoot, 21, 22, 24
Edmond, 46
Edmond Lentacker, 3, 37, 39, 43, 48, 52, 54, 55, 69, 72, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 95, 97, 100, 102, 104, 106, 115, 117, 119, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 135
Edward Keppens, 1
Elisa Lentacker, 20
Emiel Waterschoot, 96, 128, 131
Emile Waterschoot, 8, 10
Emma Lentacker, 20, 45
Grootmoeder Lentacker, 23
Grootmoeder Waterschoot, 23
Hilda Waterschoot, 58
Jean Waterschoot, 43, 107
Leander Waterschoot, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23
Leon Lentacker, 2, 5, 134
Leonie, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 93, 96, 99, 107, 118, 130, 135
Leonie Waterschoot, 20, 99
Lisa Lentacker, 45
Mama Waterschoot, 36, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Marie Lentacker, 20
Marie Waterschoot, 20, 21, 22, 99, 126
Mr onkel Petrus Kegels, 93, 95
Nicht Marie Van Poecke, 33
Nichten, 29
Nichten Waterschoot, 25, 36
onkel Petrus Kegels, 47, 56
Papa, 64
Papa Lentacker, 20, 22, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 132,넴134, 135
Papa Waterschoot, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 67, 70, 76, 77, 78
Tante Heyman, 30
Tante Janssens., 20
Vader Lentacker, 46
Zuster Leonie, 9, 20
Zusters Lentacker, 39
Zusters Waterschoot, 24, 97
Gebouw
Akademie, 49, 50, 55, 56, 63, 66, 67, 71, 73, 79, 83, 85, 88, 115, 117, 138, 139
Autofabriek, 77
Autofabriek Janssens, 48
Belfort, 17
Bloedkapel, 6
Breigoedfabrieken, 43, 112
Brugs gevang, 16
Bureel Mechelen Terneuzen, 54
Café, 67, 89, 91, 96, 97, 101, 114, 119
Café De Hoop, 138
Café De Spiegel, 138
Café l’Union, 112, 114
Café Stad Nantes, 40
Casino, 65, 67, 70, 109, 117
Casino Bahnhofmannen, 79
casino Statiemannen, 69
Cavaleriekazerne, 89
Cigarenfabrieken Tinchant, 138
Cinéma Royal, 127
Cinemas, 63, 79, 111, 112
College, 58, 115, 124, 136
Collegekerk, 109
de Cercle Litéraire, 48
Den Arend, 110
Deutsch Inkwartierûngsburo, 110
Deutsche Polizei Haubtwache, 110
Dokter Burghraeve, 72
Doplokaal Hangar Opitz Westerstraat, 112
Doplokaal Huis Goetgeluk Kalkstraat, 113
Doplokaal School Constantinus Klein Hulst, 113
Dry poorten meisjesschool, 58
Duits veedepot, 57
Duits veedepot Fabriek Baeck Gazometerstraat, 57
Duitsch Ortshospitaal, 110
Duitsche Militaire Slachterij, 123
Duitse paardenstallen Kazerne Slachthuisstraat, 55
Fabriek, 79, 97, 108, 110, 112
Fabriek Jan Nobels, 48
Fabriek Janssens, 47, 93, 113
Fabriek P Janssens, 85
Fabriek Van Havere, 138
Fabriek Verbrugge, 137
Fabrique Baeck, 113
Fabrique de Rubans, 113
Fabrique Meert, 113
Feldbuchhandel, 79, 109
Flûgwache, 110
Fransche Avondschool voor jongens Patronagie Kasteelstraat, 85
Gaverland, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 118, 132
Gendarmerie, 77, 78, 109
Gesticht St Charles, 53, 54
Gildenhuis, 114, 127, 137
Hazendans, 127
herberg De Commercie, 51
Herzog Albrecht kazerne, 73
Herzog Albrecht Kazerne, 109
Hoofdkerk, 22, 42, 54, 108, 122
Hoogkameren, 127
Hospitaal, 76, 121
Huis Behaegel, 27
Huis Boenders, 79
Huis Boenders Warande Duitse Militaire politie, 47
Huis De Coninck, 109
Huis Joris, 65, 79
Huis Larsille, 61
Huis Mertens, 45
Huis Smet, 110
Huis Standaert, 140
Huis Thienpont, 65, 69
Huis Verdurmen, 28
Huis Vermeiren, 116
Huis Willockx, 110
huisMr Standaert de Baere, 52
Huurhuis Mr Nobels, 52
Kasteel Janssens, 36
Kasteel P Janssens, 29
Kazerne, 49, 58, 77, 88
Kazerne van Brugge, 17
Klein Seminarie, 28, 120, 124, 126
Kommandantur, 48, 60, 65, 75, 78, 109, 110, 137, 139
Konig Lûdwig Kazerne, 109
Lazaret, 140
Le Havre, 115
Magazijn Belpaire Plezantstraat, 48
Magazijnen Tietz, 48
Meisjesweezenhuis, 108, 114, 117, 118, 122
Mess voor officieren, 78
Mess Voor officieren Stab, 109
Militar Casino, 48
Militär gericht, 78, 109
Museum, 138
Muziekkiosk, 39
Nationale Bank, 83, 95, 97, 100, 102, 106, 115, 119, 122, 123
Nijverheidsschool, 44, 49, 50
Normaalschool, 136
O.L.Vr. Presentatie, 136
O.L.Vrouwekerk, 110, 116
Passbureau, 38, 53, 58, 78, 138
Passbureau Casinostraat na 1 oktober huizen Mr De Larville, 51
Patronagie, 85, 113
Pensionaat Broeders Hieronymieten, 43
Plezanten Hof, 16, 17
Policiekantoor, 79
Politiecommisariaat, 38
Post, 5
Protestantsche tempel, 64
Scheerders Steenbakkerij, 140
School van Dhr Elinck, 85
Schoolkazerne, 109
Schrijfstûben, 110
Soldatenheim, 79
St Camillus Gasthuis, 93, 99
Stadhuis, 42, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 109, 110, 112, 116, 117, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 138, 140
Stadsschool, 73
Stadsschouwburg, 63, 64
Stadswinkel Union, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87
Station, 4, 29, 36, 43, 54, 139
Stedelijk Hospitaal., 36
Tempel der Katholieken, 109
Tempel der Protestanten, 109
Theater, 79
Tribunaal, 6
Tribunaal van Dendermonde, 22
Uitbetaling ondersteuning Cinema Help U Zelve Mercatorstraat, 113
Uitbetaling ondersteuning Huis Goetgeluk Kalkstraat, 113
Vakschool, 28, 50
Vakschool St Antonius O.L.Vrouwplaats, 85
Velodroom, 113
Vleesdepot, 29
Waldeckerhof, 78, 109
Warande, 54
Weldadigheids bureel, 112
Westerstatie, 68
Zaal Casino, 64
Zaal liberale Casino, 58
Zuidstatie, 89
Stad, 9
Land
België, 1, 21
Engeland, 31
Europa, 1
Grens, 28, 29, 33, 38, 70, 77, 79, 80, 82
Holland, 18, 21
Hollandse grens, 15, 18, 29, 37, 41, 47, 48, 56, 81, 83, 87, 88, 110
Nederland, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 36, 37, 41, 45, 56, 58
Nederlands Indiê, 16
Nederlanse grens, 22
Oostenrijk, 1
Vlaanderen, 28, 41, 115
Leger
Affiche, 25, 29, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 88, 89, 90, 92, 98, 120, 129, 134
Bajonette, 42
Begrafenis Belgische soldaat, 52
Beiersche katholieke bezettingstroepen, 30
Belasting, 28, 31, 72
Belgische leger, 12
Belgische soldaten, 3, 13, 42, 51, 56, 66, 83
Belgische soldaten., 14
Belgische vlag, 42
Boerenmilicie, 49, 74
Boete, 9, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 76, 77, 78, 82, 84, 121
Bogen en pijlen, 26
Bombardement, 20, 25
Bombarderen, 28, 32, 54, 55, 57
Boter, 71
Cavalerie, 12, 90
Depôt van Beveren, 12
Depôt van Lier, 12
Divisie, 128
Divisiestaf, 140
Doktoor, 32
Doodgeschoten, 117, 138
Duitsche gendarmen, 58, 61
Duitsche uur, 51
Duitsche vlaggen, 64
Duitse commandatur, 25
Duitse Militaire Policie, 47
Duitse Post, 43
Duitse sildaten, 22
Duitse soldaten, 27
Duitse vliegers, 17
Duitse wacht, 23
Duitss wacht, 24
Duiven, 26
Eenzelvigheidskaart, 64, 70, 73, 82, 111
Encycliek, 27
Engelse kannonnen, 13
Engelse soldaten, 12, 13, 16
Esch, 95
Etappen, 77, 79, 83, 84, 88, 92, 100, 110, 111, 138
Etappen gouvernement, 76
Etappengebied, 45, 61, 137
Ezel, 98
Ezels, 112
Fabrieken, 31
Fort van Haesdonck, 48
Fortengebied, 76, 77, 80, 111
Gardeville, 60, 66, 82
Geblindeerde trein, 16
Gedeporteerden, 88, 94, 97
Gendarmen, 31
Gesneuveld, 56
Gevangenis, 54
Gouvernementsgebied, 76, 77, 79, 82, 108, 110
Grens Nederland, 26
Groene jagers, 15
Groenselmarkt, 75
Hollandse kruiser, 18
Hond, 42, 45, 121
Hondkarren, 13
Hoornbeesten opeising, 58, 60, 61
Hospitaal, 136
Huis Ongena, 46
Huiszoeking, 69, 102, 105
Infanterieregiment, 118, 120, 122, 126, 128, 131, 132
Kannonnen, 14, 28, 108, 140
Kanon, 27
Kanon met caisson, 110
Kasteel Janssens, 39
Kazerne, 27
Kazerne Herzog Albrecht, 34
Kazerne König Lüdwig, 34
Keizers verjaardag, 127
Kerstmis, 27
Koeien, 60
Kommandantur, 30, 56, 62
Krijgsgevangenen, 140
Lanciers, 12
Landstorm soldaten, 31, 34
Linieregiment, 1, 2
Markepakkers, 47
Meldeambt, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 78, 104, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 135, 139
Meldeambt, 54
Meldeambt, 57
Meldeambt, 57
Meldekaart, 57, 59, 60, 66, 70, 76, 78, 80, 83, 86, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138
Militair Casino, 34
Mobilisatie, 1, 25, 43
Moord, 87, 116
Nederlandse soldaten, 18
Oefenplein Gazometer, 32
Onderzeeboot., 18
Opeising, 30, 31, 32, 43
Operatiegebied, 138
Ossen, 98, 112
Paard, 132
Paarden, 14, 15, 46, 67, 77, 94, 112, 116
Paardenkeuring, 29, 33, 38, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 72, 81, 93, 94, 98, 105, 107, 109, 120, 122
Paardenmannen, 12
Pas, 65, 70
Paspoort, 29, 47, 60, 64, 79, 138
Paspoortcontrole, 38
Paspoortentaks, 30
Pass, 60, 61, 64
Pass-buro, 46
Politiewachten, 49
Pompier, 66
Rechters, 130
Regiment, 107, 108, 110, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 124
Samenscholingen, 89
Slag van Melle, 5
Smokkelaar, 40, 41, 48, 81, 88, 101, 110
Soldatenvergoeding, 95, 97
Soldatenvrouwen, 97, 102, 134
Solde, 6, 10
Spioenen, 16
Spion, 53
Straatnaamborden, 62
Taks, 80
Taube, 4
Theaterzaal, 66
Typhus, 45
uitse soldaten, 21
Uur, 24
Veemonstering, 58, 70
Velo, 40
Verpruist, 34
Vliegersgevaar, 99
Vliegmachien, 33
vliegmachine, 5, 7
Vliegmachine, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 29, 51, 82, 84, 98, 101, 103, 136, 139, 140
Vodden, 73
Volks- en veeoptelling, 61
Wachtpost
Plezantstraat, 32
Wachtpost Poste, 32
Wachtpost 3 Koningen, 32
Wachtpost Anwerpschen Steenweg, 32
Wachtpost Breedstraat, 32
Wachtpost Duitse Kazerne, 32
Wachtpost Gendarmerie, 32
Wachtpost Kommandantur, 32
Wachtpost Moleken, 32
Wachtpost St Charles De Meesterstraat, 32
Wachtpost Station, 32
Wachtpost Vijfstraten, 32
Wachtpost Vischmijn, 32
Wachtposten, 32
Watervliegtuig, 13
Weêrplichtige, 33
Werk weigering, 37
Wintertijd, 118
Woldieven, 118
Zelfmoord, 27, 87
Zeppelin, 3, 35, 37
Zomertijd, 101, 130
Materiaal
Asphalt, 47
Caoutchouc, 93
Caoutchoux, 112
Cement, 47
Essence., 79
Hemd, 89, 112
Hooi, 65, 129
Hout, 32, 47, 57, 98, 138
Houten bedden, 64
Ijzer, 32, 48, 111, 112, 117
Kaf, 129
Kalk, 47
Katoen, 57, 62
Kiezel, 47
Kolen, 40, 45
Koper, 81, 93, 101, 102, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 134
Koperdraad, 66
Kostuum, 112, 120, 133
Matrasvulsel, 129
Nikkel, 81, 101
Petrol, 28
Riet, 132
Schapenwol, 45
Schoenen, 15, 70, 121, 133
Sparren, 68
Steen, 47
Strooi, 129
Tabak, 64, 112
Telefoon, 43, 79
Telegraaf, 43, 79, 116
Tin, 81, 93, 101
Velobanden, 83
Wol, 56, 57, 62, 106, 111, 112, 115, 117, 118
Zeep, 40, 60, 73, 98, 104
Persoon
August Dhooge, 4
Beckx, 51
Berger, 36
Blauwaert, 37
Broeder Berckmans, 4
Burgemeester, 50, 56, 65
BurgemeesterKemseke, 42
Chef de garde, 32
Commandant, 10
Commandant de Place, 9
De Baere, 48
De Dauwe, 81
De Douwe, 26
De Haes's, 25
De koning, 14
De La potterie, 5
De Lansheere, 18
De Mayer, 31
De Schepper, 78
De Schepper, 25
de Smedt, 29
D'Hanens, 48
Dirix, 9
Dokter, 31
Dokter Notteau, 91
DokterLammens, 12
DokterThienpont, 10
Duitschen dokter, 25
Duitschen Gouverneur Antwerpen, 54
Dumez, 14, 15
Elinck, 73
Etappe commandant, 25
Graanopmeter, 130
Heirman, 37, 78
Henri De Smedt, 7
Herdewel, 49
Heyninck, 13
Heyninck, 11
Hoer, 36
Hoeren, 31, 32, 48
Jan Nobels, 48
Janssens, 8, 29, 39, 48
Jos Van de Voorde, 16
Jules Heyninck, 10, 11
Julius Persijn, 11
Kardinaal Mercier, 27
Koning Albert, 33, 41
Koning Albert, 33
Koning Albert, 54
Korporaal Huart, 9
Meert, 46
Mertens, 45
Mevr Truyens, 74
Mevr Dumez, 15
Mevr Jules Heyninck, 10
Minister, 9
Mr Arthur Blauwaert, 105
Mr Baeck, 57
Mr Bisschop Mgr. Seghers, 104
Mr Boenders, 47, 107
Mr Burgemeester, 50, 64
Mr Commandant Von Grote, 130
Mr Coullier, 79
Mr De Haeze, 79
Mr Dokter de Belie, 93
Mr Dokter de Smedt, 93
Mr Dokter Notteau, 93, 99
Mr Fonteyne, 61
Mr Janssens, 61, 77, 78, 93
Mr Kommandant Rieck, 138
Mr Koning van Beyeren, 132
Mr Landsman, 85
Mr Meert, 46
Mr Mertens, 79
Mr Pardaen, 56
Mr Pastoor, 15
Mr Pastoor Gordijn, 99
Mr Peeters, 79
Mr Roeden, 136
Mr schilder Proost, 19
Mr Smet, 61, 79
Mr Thuysbaert, 130
Mr Trommelmans, 58
Mr Van Lierde, 134
Mr Van Steenweghe, 55
Mr Van Steenweghen, 110
Mr Verdurmen, 54
Mr Vervoorent, 85
Officier, 107, 108, 109
Onghena, 46, 47
Otto De Mentock, 6
Paus Benedictus, 29
Peeters, 26
Proost, 19
Quataert, 17
Raemdonck, 26
Reynaerts, 40
Schepen Sturm, 65
Schepencollege, 15
Secretaris Kardinaal Mercier, 42
Sempel, 36
Sempel, 36
Sergeant H. Pauwels, 14
Smolders, 59
Standaert, 84
Sturm, 59
Thienpont, 26
Tiekeren, 41
Trommelmans, 33
Trommelmans, 31
Van de Voorde, 16
Van den Broecke, 47
Van Doosselaer, 19
Van Hauwert, 5
Van Havere, 19
Van Kerckhoven, 17
Van Naemen, 29
Van Overbeke, 15
Verbreyt, 57
Verdurmen, 28, 45
Vermeire, 40, 91
Weduwe Persijn, 11, 13
Willockx, 26
Rantsoen
Aardappelkaart, 74, 133
Amerikaansch voedingscommiteit, 51, 107
Amerikaanschen Winkel, 75
Beenhouwerskaart, 71
Boter, 71, 72
Brood, 71, 74, 75
Broodkaart, 71, 75, 117
Eier-boter-patatkaart, 71, 75
Eieren, 72
Het werk der kosteloze soepe, 113
Hollandsch broodkaart, 75
Kolenkaart, 121
Kolenverdeling, 129, 130, 133, 134
Melkverdeeling, 134, 136
Nationaal Voedingscommiteit, 107
Petroleumkaart, 94
Stadswinkel Uinion, 75
Vlees, 71, 72, 73, 74, 75
Vleeschkaart, 75
Vleeschpegel, 76
Volgnummer, 64
School
College, 32
Broeders Hieronymieten, 4
Elinck, 109
Jongensschool, 15
Seminarie van Brugge, 16
Sociaal
Akademie, 37, 44
Amerikaansch Commiteit, 106
Amerikaansche Winkel, 34, 37, 49, 50, 51
Amerikaanschen Winkel, 34, 35, 36, 43, 47, 51, 54, 55, 60, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 101, 111, 115, 121, 127
Armoede, 44, 66, 80, 89, 96, 101, 102, 106, 112, 114
Belgische vlag, 42
Betaling Onderstand werklozen, 50
Boerenmilicie, 38
Commiteit, 51
Communikanten, 129
De kruisen, 35
Dopkaart, 113
Duitse post, 41
Eenzelvigheidskaart, 75, 80
H.Sacramentsprocessie, 37
Heilig Sacrament, 73
Het Werk der Gezonde Melk, 80, 114
Het werk van de schamele armen, 80
Het Werk van den Akker, 32, 44, 62, 80, 114
Huishouden, 36
Huishuur, 62
Hulp en Voedingscommiteit, 44
Kaartjes 25 c, 39
Kerk, 44
Kermis., 39
Kinemas, 43
Kleerwinkel, 40
Komiteit voor Werkloozen, 80
Kommiteit, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74
Kommiteit werklozen, 44
Meldekaart, 88
Muilplaag, 57
Nationaal komiteit voor Werkloozen en in nood verkeerende familiën, 112
Nationaal Voedingscommiteit, 60
Nationaal Werkelozen commiteit, 41
Nationale feestdag, 42, 76, 108
Nationale Kommiteit voor ondersteuning aan de werklooze en in noodverkeerende familiën, 44
Nijverheidsschool, 37
Noodgeld, 76
Onderbureel ondersteuningscommiteit, 63
Onderstand Werklozen, 50
Ondersteuning, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 112, 113, 122
Ondersteuning aan de werklooze in nood verkerende familien, 37
Ondersteuning der Werkloozen, 35
Ondersteuning Soldatenfamilien, 44
Ondersteuningkommiteit, 69, 70, 72, 91
Ondersteuningscommiteit, 63
Ondersteuningscommiteit, 63
Ondersteuningskaart, 75
Ondersteuningskommiteit, 68
Onderteuningscommiteit, 66
Schoolkinderen, 74
Soepcommiteit, 37
Soepkaart, 41
Soepkomiteit, 80
Soepkommiteit, 50
Soepkommiteit, 44
Soepkommiteit, 44
Soldatengeld, 39
Spaansche Griep, 135
Uitbetaling soldatengelden Akademie, 50
Velokoersen, 43
Vlaamse Leeuw, 42
Vluchteling, 5, 12, 16, 18, 19, 53, 54, 137
Weldadigheidsbureel, 80
Weldadigheidsbureel en Stille armen, 44
Werk der Belgische krijgsgevangenen, 80
Werk der Gedeporteerde werklieden, 114
Werk van den Akker, 34, 36
Werk van den akker Gazometerstraat, 32
Werkloosheid, 43, 80, 95, 114
Werkloozen, 32, 88, 89, 90, 91, 113
Werkloozenfonds Collegestraat, 37
Werkloozenfonds voor werkloze arbeiders, 44
Werkloozenfront, 34
Werklozenfonds, 2
Wier, 41
Wijkkommiteit ondersteuning, 63
Ziek, 11, 25, 45, 46, 50, 80, 94, 100, 114, 117, 126, 134
Spoorweg
Antwerpen Gent, 28, 30
Antwerpen Gent, 87
Exentrieken, 2
Mechelen - Terneuzen, 53, 60, 80, 81, 83, 86, 91, 105, 107, 115, 118, 129, 130, 135
Mechelen Terneuzen, 20, 31, 37, 39, 44, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 64, 67, 69, 70, 72, 75, 88
St Niklaas St Gilles, 140
Stad
Aardenburg, 18
Absdale, 21
Antwerpen, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 76, 77, 78, 93, 95, 111, 117, 119, 121
Antwerpen Linkerscheldeoever, 90
Antwerpen Melkmarkt, 54
Antwerpen Vlaamsch Hoofd, 95, 138
Argonnen, 49
Assenede, 14
Axel, 19
Bassevelde, 7, 8
Belcele, 31, 57, 58, 82
Berlaaere, 14
Beveren, 38, 101, 116, 118
Blanckenberghe, 18
Boom, 55, 95, 112
Bouchaute, 15
Breskens, 18
Brugge, 5, 6, 7, 16, 17
Brussel, 33, 70, 77, 78, 108, 116, 117
Cluysen, 7
Cortemarckt, 53
De Klinge, 6, 9, 20, 27, 40
Dendermonde, 2, 4, 9, 13, 14, 60
Doornijk, 37
Dudzeele, 17
Duffel, 12
Eekloo, 4, 5, 7, 16
Elversele, 53, 87, 88, 116, 136
Ertvelde, 7
Gent, 2, 13, 14, 30, 33, 37, 38, 45, 51, 52, 88, 90, 104, 107, 108, 111, 114, 117, 118, 122, 140
Hamme, 60
Harelbeke, 51
Hasselt, 138
Hemixem, 39, 40, 49, 50
Herenthals, 12
Hulst, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Kemseke, 8, 9, 10, 23, 27, 42, 45, 53, 107
Knocke, 17, 18
Kortrijk, 32
Kruisdijk, 18
Land van Waes, 29, 55
Langeleede, 13
Leuven, 4
Lier, 12
Lokeren, 51, 57, 88
Loochristy, 12, 13, 14
Melle, 5
Mendonck, 13
Moerbeke, 8, 14, 15, 20
Nieuwkerken, 76, 94, 110, 137, 138
Oostende, 12, 13, 14, 17, 18
Overzetdienst, 38
Patersbrug, 13
Schoondijke, 18
Selzaete, 8, 14
Sijsseele, 5
Sint andries, 7
Sint Niklaas, 138
Sluis, 18
Sluiskil, 19
Somerghem, 4, 9
St Amands, 139
St Andries, 5, 6
St Anna, 25
St Gilles, 83, 107, 111
St Gilles Waes, 26
St Jansteen, 19, 20, 21, 22, 23
St Niklaas, 22, 134
St Nikolaas, 8
St Pauwels, 10
Stekene, 4, 9, 14, 20
Temsche, 20, 47, 76, 95, 96, 104, 111, 128, 130, 131, 137
Terneuzen, 18, 19
Thielrode, 33, 76, 110, 137
Thorhout, 6, 137
Ursel, 4, 5
Veurne, 28
Vlissingen, 18, 19
Wachtebeke, 11, 13, 14, 15
Waesmunster, 57, 136
West Vlaanderen, 25
Willebroeck, 5
Zeelanders, 20
Zele, 12
Zele, 117
Zelzate, 12, 13, 14, 140
Zwijndrecht, 25
Straat
Akademie, 25
Albrechtstraat, 70, 110
Ankerstraat, 106, 127, 139
Beenhouwersstraat, 60
Bossestraat, 7
Boulevard, 32
Brouwerstraat, 29, 63, 65, 66, 71, 73, 76, 78, 109
Brugse kassei, 17
Brugsken, 40, 113
Casinostraat, 27, 46, 61, 78, 109
Centrumschool, 140
Collegestraat, 22, 23, 24, 37, 47, 59, 100
Dalstraat, 41, 113, 138
De Raap, 139
Drij Poorten, 113
Gazometerstraat, 77, 78, 113
Graanmarkt, 138
Groote baan, 23
Groote Markt, 51, 58, 79, 93, 98, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 132
Groote Peperstraat, 112, 113
Grote Markt, 36
Heimolen, 84
Hofstraat, 31, 79, 85, 106, 108, 113, 118
Hospitaalplaats, 32
Houtbriel, 37, 49, 59, 61, 79, 110
Kalkstraat, 50, 66, 73, 77, 78, 80, 85, 109, 113
Kasteelstraat, 85
Kerkhof, 137
Klein Hulst, 53, 57, 113
Kleine Peperstraat, 103
Kokkelbeekstraat, 51, 114
Kruisstraat, 38
Lamstraat, 113
Langhalsbeekstraat, 81
Leopold 2 laan, 137
Markt, 30
Mercatorstraat, 64, 78, 113, 138
Moleken, 42
Molendreef, 138
Nieuwstraat, 80, 85, 114
O.L.Vrouwplaats, 82, 85, 106, 109, 112
O.L.Vrouwstraat, 63, 80, 106
Patersbrug, 14
Plezantstraat, 74, 106, 113, 136
Potaerdestraat, 84
Prins Albrechtstraat, 83
Regencieplaats, 70, 79
Regenciestraat, 26, 74
Regencyplein, 25
Schoolstraat, 113
Slachthuisstraat, 1, 77, 78, 88, 89, 90, 101, 138
Stadhuis, 2, 25
Statieplein, 1, 26, 78, 90
Statiestraat, 2, 25, 26, 31, 54, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 79, 109, 110, 138
Station, 1
Tabakstraat, 69, 72, 138
Timmermansstraat, 16
Truweelstraat, 37
Vermorgenstraat, 77, 78, 109, 110
Vlijminckxhoek, 117
Voorkeurstraat, 44
Vooruitgangstraat, 79
Walburgstraat, 110
Warande, 39, 70, 93, 107
Westerstraat, 112
Weverstraat, 84
Wijk De Kwakkel, 10
Wulfhagestraat, 16
Zamanstraat, 22, 26, 46, 51, 64, 79
Stroom
Gent Terneuzen, 19
Ijzer, 16, 22, 25, 32, 42
Moervaart, 11, 12, 13
Noordzee, 17, 28
Overleedebrug, 14
Rijn, 1
Schelde, 18, 25, 38, 95, 96
Somme, 74, 75
Zeeland, 13
Vervoer
Auto, 3, 14, 18, 43, 77, 79, 111
Paarden, 82
Tram Sint Nikolaas Doel, 56, 57
Velo, 18, 49
Voeding
Aardbeiën, 133
Ajuin, 65, 116
Appelen, 35
Beeten, 89
Bier, 43, 68, 79, 111
Bloem, 28, 33, 35, 40, 47, 74, 76, 102
Bloemkool, 105, 106, 133
Boonbloem, 35, 47
Boonen, 47, 68, 103, 113, 135
Boter, 29, 30, 40, 45, 47, 51, 55, 56, 58, 59, 70, 77, 78, 81, 82, 88, 102, 115, 118, 123, 134
Brood, 28, 31, 37, 40, 51, 53, 60, 71, 74, 82, 86, 93, 97, 98, 100, 103, 104, 107, 108, 111, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 129, 132, 136, 138, 140
Broodpegel, 36
Chocolade, 69
Conserven, 35
Eieren, 40, 55, 69, 70, 81, 102, 106, 107, 118
Erwten, 35, 133
Geiten, 67, 112
Gerst, 32
Gist, 40, 71, 74
Graan, 33, 53, 55
Grijs brood, 46
Groenten, 32, 37, 41, 45, 107
Grof brood, 28
Haver, 32, 70
Hollandsch brood, 107
Hoornbeesten opeising, 69
Kiekens, 67, 76
Koeien, 67, 68, 70, 73, 76, 112, 119, 139
Koffie, 35, 47, 61, 62, 66, 73
Maïsbloem, 35
Maisbrood, 134
Meel, 35
Melk, 40, 67, 72, 82, 83, 119, 127, 128, 130, 133, 134, 136
Patatten, 32, 33, 34, 49, 56, 62, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 118, 119, 120, 121, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139
Plata, 16
Pruimen, 35
Raapkolen, 96, 118
Rapen, 89
Rijst, 35, 47, 102
Rogge, 32, 33, 49, 118, 127, 128, 132, 133, 139
Roggebrood, 31
Roggemeel, 102, 133
Schapen, 112
Soep, 37, 39, 41, 72, 74, 85, 87, 95, 101, 102, 103, 113
Spek, 35, 47, 101
Suiker, 57, 72
Tarwe, 32, 49, 102, 118, 128, 139
Tarwebrood, 31
Tarwemeel, 102, 134
Vermicel, 102
Vet, 28, 35, 47, 55, 93, 101
Vlees, 33, 37, 45, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 102, 108, 112, 113, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 139
Wit brood, 28, 33, 46
Worst, 73
Wortelen, 89
Zakkenbrood, 28, 33
Zeep, 33
Zwarte boonen, 35

 
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS