Dagboek RaphaŽl Waterschoot
1916 Comission for Relief familiekaart tweede kaart licht rode kleur VK
Onderaan elke pagina staan er steeds links naar vorige en volgende pagina.
De uitgetypte tekst staat onder de ingescande tekst.

x 1916 comission for relief 2 kaart licht  rode kleur 1916 VK .jpg 283.6K
Vorige pagina | Volgende pagina

  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets

Commision for Relief in Belgium afdeeling Sint Nikolaas.
Familiekaart V aandeelen
Collegstraat nr 40
Echtgenoot Waterschoot August
Getal kinderen meer dan 1 jaar 10
Inwonenenden 0 familieleden 1 dienstboden 0
Getal personen in het huishouden (boven 1 jaar ) 13
Vrouw De Kreymer Leontine
De ondergetekende verklaart te weten dat de koopwaren door hem in de verkoopplaatsen van het Nationaal Comiteit voor Hulp en Voeding en de Commision for Relief in Belgium gekocht, niet mogen voortverkocht of opgekocht worden, gezien de voorwaarden onder dewelke zij zijn ingevoerd en de daarover bestaande bepalingen en overeenkomsten en bevestigt dat wt hij wenst te koopen, alleenlijk zal dienen voor zijn eigen gebruik of dit van zijn huisgezin, en niet zal voortverkocht of anders vervreemd worden. Het is hem bekend dat de waren slechts onde die voorwaarden geleverd worden. Afgeleverd den 4 juli 1916
Alle bedrog stelt bloot aan rechterlijke gevolgen.

Geen voorbeeld rode kleur bij KOKW