Dagboek RaphaŽl Waterschoot
Sint Niklaas Instituut der broeders Hieronymites
vervalsing (2 kopien die op tussenblad zijn geplakt)
Dit is de school waar Raphael zijn jeugd heeft doorgebracht.
postkaart eigen collectie
verstuurd 1909

Sint Niklaas Instituut der broeders Hieronymites  1909 vervalsing.jpg 200.3K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina

of ga terug met de Back Toets

De congregatie van de Broeders Hi�ronymieten werd in 1839 gesticht te Sint-Niklaas om voor een weeshuis te zorgen. Van toen af openden we steeds meer voorzieningen om onze opvoedende en verzorgende taken waar te maken.
Met honderzestig jaar ervaring aan onze zijde, blijven we nu nog bouwen aan de toekomst, en dit met de hulp van bekwame mensen die ook nog beantwoorden aan de oude voorwaarde: bezieling...
Door de eeuwen heen kon je de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg spiegelen aan de maatschappelijke organisatie. Zelfs medio negentiende eeuw dacht men nog dat geesteszieken en mentaal gehandicapten best werden opgesloten. De zorg voor deze mensen werd dus vaak gedragen door 'liefdadigheid' en het was rond die tijd dat de Broeders Hi�ronymieten een eerste instituut oprichtten.
Pas meer dan honderd jaar later, werd er een pendelbeweging naar re�ntegratie ingezet. Dagbehandeling, beschut wonen, begeleid wonen, activiteitencentra, poliklinische verzorging en psychiatrische thuisgezondheidszorg zijn alvast enkele woorden die de klassieke 'bedbehandeling' moeten vervangen.
We nodigen u hierbij uit om op deze website meer te lezen over onze geschiedenis en onze huidige verwezenlijkingen
In 1813 ontstaat de nood aan een nieuw weeshuis in Sint-Niklaas. De Commissie der Godshuizen koopt in 1826 een pand aan tussen de Nieuwstraat en de Dalstraat. Reeds in september 1827 marcheren de hoogwaardigheidsbekleders van de stad met de eerste zes jongens naar dit verblijf.
Onmiddellijk echter duiken moeilijkheden op: de eerste directeur, een Broeder van Liefde, wordt door het Nederlandse bewind verplicht zijn ambt neer te leggen omdat de congregatie nog niet officieel erkend was. Leken nemen zijn taak voorlopig over.
In 1835 geeft de voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen de opdracht 'enige mannen te zoeken die, in geestelijke gemeente verenigd, zich zouden wijden aan het oppassen van krankzinnigen'. Hoofdingang, Sint-Niklaas In 1839 keur Mgr. Delebecque een voorlopige regel voor de eerste broeders goed. Hun patroonheilige Hi�ronymus Emiliani, die al in de zestiende eeuw weeshuizen had gesticht in Noord-Itali�.
Met karige toelagen, hard werk en de weinige roepingen die het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen toeliet, slagen de Broeders erin hun verzorgende en opvoedende taak waar te maken.

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
momenteel gesloten wegens verbouwing