Dagboek Raphaël Waterschoot
Sint Niklaas Hof van het Museum KOKW
postkaart eigen collectie

Sint Niklaas Hof van het Museum.jpg 194.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina

of ga terug met de Back Toets

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
Huis Janssens, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas
De KOKW werd gesticht in 1861. Het doel van de vereniging is op de eerste plaats de studie van alle aspecten van het Wase verleden: geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, genealogie, volkskunde en dergelijke. Deze studies worden uitgegeven als een jaarboek, de ‘Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas’.
Regelmatig verschijnt het ‘Mededelingenblad van de KOKW’, dat onder meer mededelingen, uitnodigingen, boekbesprekingen en aanwinstenlijsten bevat. Van bij zijn stichting trachtte de KOKW door schenking of aankoop getuigenissen te verzamelen van het Wase verleden, met als meest bekende collecties die rond Mercator en archeologie.
De rijke bibliotheek van de KOKW is gratis raadpleegbaar voor alle belangstellenden; leden kunnen zelfs ontlenen. Het documentatiecentrum omvat onder meer een cartotheek, een fototheek, een kranten- en tijdschriftencollectie, een penningenverzameling, iconografie en een archief.
Bibliotheek en documentatiecentrum
momenteel gesloten wegens restauratie

 

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
momenteel gesloten wegens verbouwing