Dagboek RaphaŽl Waterschoot
Sint Niklaas Bisschoppelijke Normaalschool badzaal
postkaart eigen collectie

Sint Niklaas Bisschoppelijke Normaalschool badzaal.jpg 73.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina

of ga terug met de Back Toets

In 1839 werd in de Ankerstraat, onder de vleugels van het Klein Seminarie, het Sint-Jozef-Instituut opgericht met 2 afdelingen: op 2 juli 1839 de 'Bisschoppelijke Kweek- of Normaleschool' met een 30-tal studenten en in oktober een 'Franse' school met pensionaat en externaat. In 1940 werd hieraan een 'Model-' of Oefenschool toegevoegd.  De superior van het Klein Seminarie, kanunnik Pieter Willems, werd tevens bestuurder van deze afdelingen. In 1840 werd e.h. Lieven Van Boxelaere aangesteld als afzonderlijk directeur voor de normaalschool en de Franse school. Later, op 2 september 1868, werd de normaalschool losgekoppeld van het Sint-Jozef-Instituut en werd het een zelfstandige school onder leiding van e.h. Louis De Brabander.  

Het leerlingenaantal van de verschillende afdelingen steeg en wegens plaatsgebrek werd in 1850 de normaalschool met 40 studenten overgebracht naar een oud fabrieksgebouw in een dreefje in de Kalkstraat. De studielokalen bestonden uit 2 klaslokalen van 21 m2 en 24 m2, een studiezaal van 101 m2, 3 muzieklokalen van 17,5 m2, 15 m2 en 7,25 m2, een leeslokaal van 22,5 m2 en een spreeklokaal van 27 m2. Er waren 2 slaapruimten van 152 m2 en 108 m2, een verpleegzaal van 20 m2, twee kleedkamers van 36 m2 en 33 m2, een refter van 68 m2 en 2 keukenlokalen van 19,50 m2 en 16 m2. Verder was er nog een bureau en een slaapkamer voor de directeur, een kamer voor de provisor, een kamer voor de knechten en 4 kamers voor de huisbewaarder. Hiermee moest men het doen.

 

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
momenteel gesloten wegens verbouwing