Dagboek RaphaŽl Waterschoot
Sint Niklaas Academie
postkaart eigen collectie


Volgende pagina
  Indexpagina

of ga terug met de Back Toets

gedeeltelijke overname uit de brochure open monumentendag 2012

De geschiedenis van het kunstenonderwijs in Sint-Niklaas gaat terug tot 1813. De eerste steen van de huidige academie- en schouwburgsite werd gelegd in 1868. Ondertussen herbergt ze de kunstacademie, muziekacademie en schouwburg.Edmond Serrure, stadsbouwmeester sedert 1860 en leraar bouwkunde aan de academie, krijgt de opdracht de plannen voor de nieuwbouw te ontwerpen. Hij
tekent een gebouw van twee bouwlagen met een voorgevel van drie traveeŽn en centrale toegang aan de Brouwerstraat en een zijgevel van 11 traveeŽn breed. In de voorgevel worden de jaartallen 1818 en 1869 als mijlpalen aangebracht, samen met verwijzingen naar de schilderkunst (Rubens, Van Dyck).In 1898 Ė na het ontslag van Edmond Serrure in 1895 Ė werkt August Waterschoot, aangesteld als toezichter van stadswerken, de uitbreiding langs de Brouwerstraat verder uit. Hij voorziet een nieuwe toegangspoort met traphal, een tweede verdieping en een doorgang naar het meisjesweeshuis.
Het nieuwe reglement van de Academie voor Schone Kunsten en Nijverheidsschool wordt in 1892 goedgekeurd. Voor verdere uitbreiding verwerft de stad in 1907 via openbare verkoop de woning op de hoek van de Brouwerstraat en Boonhemstraat.
August Waterschoot, in 1903 tot stadsbouwmeester benoemd, krijgt de opdracht een bouwdossier op te maken. In 1898 voert stadsarchitect August Waterschoot enkele aanpassingen uit, zoals het vernieuwen van het halfronde gebogen plafond, het aanbrengen van een metalen
balkon aan de zijgevel en het vervangen van vier ramen door buitendeuren naar het balkon.

In 1912 richt het stadsbestuur een commissie op om de noden op het vlak van inrichting (theateruitrusting, comfort, verwarming, verlichting) en brandveiligheid van de theaterzaal op te volgen. Academiedirecteur Jozef Horenbant en stadsarchitect Waterschoot werken concrete verbeterings- en vergrootingswerken aan de stadsfeestzaal uit. Deze plannen gedateerd op 24 december 1912, zijn wegens het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet uitgevoerd maar vormen wel de basis voor de ingrijpende aanpassingen die Waterschoot in 1933 realiseert. De theaterzaal wordt omgebouwd tot een moderne stadsschouwburg. Voor de vormgeving van de zaal en de nieuwe traphal kiest Waterschoot voor de op dat moment zeer populaire art deco-stijl. 


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
momenteel gesloten wegens verbouwing