Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

is een federale wetenschappelijke instelling (FWI) van tweede categorie en een staatsdienst met afzonderlijk beheer (SAB). Het bevordert de kennis van de militaire geschiedenis en de geschiedenis van de conflicten, in vredestijd én in oorlogstijd, aan de hand van het unieke en rijke militaire patrimonium dat het met zijn verschillende sites beheert.

Dat erfgoed is roerend, onroerend en immaterieel. Met het oog op een langdurige conservatie worden de verzamelingen op professionele en wetenschappelijke wijze beheerd, gevrijwaard, bestudeerd, geïnterpreteerd en uitgebreid.

De betrokken periode gaat van de middeleeuwen tot heden; het geografische kader klimt op tot de historische gebieden die de stichting van ons koninkrijk voorafgaan en strekt zich uit tot het hedendaagse België, in een Europees en internationaal perspectief.  http://www.legermuseum.be/

Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis – S.R.A.M.A.

De Vereniging stelt zich tot doel niet alleen het KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN VAN DE KRIJGSGESCHIEDENIS te Brussel, zijn prachtige verzamelingen en zijn documentatiecentra beter te laten kennen, maar ook bij te dragen tot de ontwikkeling, de scenografie, de uitbreiding en de bewaring van zijn verzamelingen.
De V.Z.W. steunt tevens het Museum in zijn fundamentele taken, zoals de wetenschappelijke vorsing, de opvoedende functie en de museografische bekommernis, alsook door de bijéénkomsten te bevorderen van al diegenen die belang stellen in de kennis van de militaire kunst en haar milieu.
http://www.srama-kvvl.be/NL/accueil_nl.htm