Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Verdere oorlogsgebeurtenissen 4 09 12 1915 - 31 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19151209 - De Franschen en Engelschen wijken voor Salonika tot op de Grieksche grens voor de Bulgaren.
19151221 - De Franschen en Engelschen hebben zich op Gallopoli uit het gebied van Anaforta ongehinderd weggetrokken.
1916
19160108 - Sedil-Bahr volledig ontruimd door de Engelschen gansch Gallipoli ontruimd.
19160114 - Corfoe , grieksch eiland door de Franschen en de Serviers bezet. Deze richten hun leger daar in.
19160114 - Kermanschau in PerziŽ door de Turken bezet.
19160129 - Secutari door de Oostenrijkers bezet.
19160205 - 4000 Duitschers en 1400 inboorlingen uit Duitsch Cameroen in Spaansch New Guinea geÔnterneerd. Cameroen nu gansch genomen.
19160216 - Erzeroum door de Russen ingenomen 100.000 Turken krijgsgevangen en 100 kanonnen genomen.
19160301 - De Russen achtervolgen de Turken in PerziŽ nabij Kermanschau en nemen 2 kannonnen.
19160311 Ė Generaal Smuts rukt de laatste Duitsche kolonie Oost-West Afrika met zijne troepen binnen.
19160321 - Ispahan door de Russen in PerziŽ bezet.
19160325 - Tťhťran in PerziŽ door de Russen bezet.
19160421 - Trebizonde door de Rus genomen die reeds 150 km ver in den Turk zijn land zit.
19160428 - Kus-el-Amara door den Turk ingenomen 13.300 Engelschen hebben zich door honger en ziekte verplicht overgegeven.
19160509 - De Rus neemt eenige kanonnen van den Turk die vlucht in de richting van Bagdad.
19160520 - Ten Noord Oosten van Messoul is den Rus verschenen in MesopotamiŽ.
19160523 - In MesopotamiŽ heeft den Turk den rechteroever van den Tigris tot aan Kus-el-Amara ontruimd.
19160530 - Voor Salonika nemen de Bulgaren te zamen met de Duitschen het Grieksche fort Rupel aan de monding der Struma gelegen. De Grieken geven zonder tegenstand het fort over.
19160531 - In Oost West Afrika komt de portugees, te zamen met de engelschman en Transvalen een 20 km in de Duitsche kolonies vooruit.