Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Vertelling ontvangst Belgisch leger Parijs 3


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

staf; op 30 meters op dezelfde linie den beroemden en stillen generaal Bertrand, het hoofd van die heldhaftige 3 de legerafdeeling: komen opvolgend eenige escadrons der guiden en dan de roemrijke overblijfsels der 3de legerafdeeling bestaand uit het 9de, 11de, 12de en 14de linieregimenten..
In hunne oogen eene blijdschap van het Zuiden en in hun hart een moed van het Noorden. Zij zongen een hunner liedekens "Ma jeannette" altoos op stap gaande; en zonder vermoeienis, zooals men gedacht hadt hun te zien, na zoovele slagen; en niettegenstaande hunne kleedingsstukken in flarden, hunne bleeke aangezichten, voelt men eene macht voorbij gaan van groote gedachten en van heldhaftige zelfopoffering.
Des avonds was het eene ware feest! Wanneer men vernomen hadt dat het aan de burgers toegelaten was de Belgische soldaten te vernachten, liepen zij naar de kazernen, namen de Belgen bij de armen en verlieten ze geen voet meer, het was aan hem wie er de meeste wou nemen en menige groote hôtels namen gansche compagniën in.
Wat de cinémas, café-concerts, restaurants aangaat, groote plakbrieven hingen op meldende dat voor de Belgen alles gratis was. De groote Fransche schouwburg opende 's avonds al zijne deuren, en voor eene proppensvolle zaal zong Mej Jeanne d'Orval voor een rechtstaand publiek het marschlied "Ma Jeannette" en het Belgisch natioanaal lied "La Brabanconne" een oorverdoovend handgeklap doorliep de zaal en deed ze op haar welfsels beven.
Op de groote boulevards hoort , men anderee niets meer dan vraagt "Ma Jeannette marschlied”; men verkoopt het zooals brood en wanneer de nacht aankwam hadden onze brave Belgen den god "Bachus" gevierd.
De kinderen van "Vader Beulemans" mogen fier zijn deel te maken van dit groot en schoon land , waarvan de kenspreuk is en altoos blijven zal:
Eendracht maakt macht!!!!
Cordula Baert

 


Bron forum eerste wereldoorlog
Ma jeannette chant militaire Belge
Air si ti veux marguerite

Refrain:

Pour le roi pour le drapeau
Ma Jeannette ma jeannette
Pour le roi pour le drapeau
Ma Jeannette é l'assaut