Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Vaststelling prijs eetwaren Albert koning der Belgen 2 04 08 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

In geval van opkoop van een of ander der bij Art 1 voorziene waren of op inbreuk van de voorschriften van dit besluit vanwege een voortbrenger of leveraar, wordt op de koopwaar onmiddellijk beslag gelegd op vordering van den procureur des konings met tusschenkomst van de burgerlijke of militaire Overheid.

De aangeslagen koopwaren worden overgemaakt aan de weldadigheidsbureelen uit de gedeelten des lands, welke van hulpmiddelen beroofd zijn, om kosteloos te worden uitgedeeld aaan de inwoners der plaats te beginnen met de meeste noodlijdenden en onder dezen wordt de voorkeur gegeven aan de familiŽn waarvan een of meer leden onder de vaandels zijn.

Benevens de inbeslagneming van de koopwaar, zijn de opkoopers en andere overtreders strafbaar met ťťn tot acht dagen gevangenis en met eene boet van 50 tot 500 frank,onverminderd de toepassing van art 311 van het strafwetboek.