Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Uit den nieuwen Rotterdamsche Courant Pruissische verliezen  03 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Maart 1915
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
De acht laatste Pruisische verlieslijsten bevatten, volgens een bericht uit Kopenhagen, de namen van 33.142 gedooden gewonden of vermisten en brengen het totaal van de tot dusver alleen door Pruisen geleden verliezen op 1.050.029
Op de pas verschenen lijsten staan de naam van elf officieren en manschappen van den vliegdienst, die gesneuveld, vier officieren en manschappen die gewond, en twee die door de Franschen gevangen genomen zijn.