Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 07 12 10 1916 - 17 03 1917


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19161012 - De Grieksche vloot door de Franschen in bezit genomen., post, telegraaf en ijzerenwegen onder Fransch controol.
19161105 - Polen krijgt zelfbestuur van Duitschland en Oosternrijk.-Hongarije en wordt als koninkrijk ingericht.
19161121 - Keizer Frans Jozef van Oostenrijk sterft.
19161123 - De gezanten van Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije moeten op aanvraag der Entente Athene verlaten.
19161125 - Van heden af moeten wij 50 millioen per maand oorlogschatting aan Duitschland geven, kondigt de gouverneur van BelgiŽ Von Bissing af. Reeds 2 volle jaren hadden wij 40 millioen per maand of reeds 1 milliard oorlogsschatting uitbetaald
19161126 - Nota van de Entente aan Griekenland voor de uitlevering van krijgsmateriaal tegen Dec. 1916.
19161127 - Venizelos verklaart den oorlog aan Duitschland en Bulgarije.
19161128 - Het Grieksche ministerie uit Athenen geeft zijn ontslag. De Grieksche regeering komt met de Fransche overeen om eenige batterijen te verkoopen.
19161212 - De keizer van Duitschland biedt de vrede aan door bemiddeling der onzijŁge staten.
19161220 - Wilson stuurt naar de oorlogvoerende landen een nota om den oorlog te eindigen en hunne voorwaarden openbaar te maken. Zwitserland ondersteund deze nota.
19151215 - De Grieksche regeeering neemt de laatste nota der geallieerden aan.
19161229 - Duitschland antwoord op Wilsons nota.
19161230 - Antwoord van de Entente op de Centrale vredesvoorstellen.
1917-
19170107 - Mr Seghers tot bisschop van Gent benoemd.
19170110 - Antwoord der Entente aan Wilsons nota. De laatste Entenete nota door de Grieksche regeering volledig aangenomen.
19170203 - De Vereenigde Staten breken de betrekkingen met Duitschland af inzake duikbootoorlog.
19170317 - China breekt de betrekkingen met Duitschland af inzake duikbootoorlog.