Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 06 15 03 1916 - 26 09 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19160315 - Afbreuk der betrekkingen tusschen Portugal en Oostenrijk-Hongarije.
Oostenrijk Hongarije verklaart Portugal den oorlog.
19160422 - Amerikaansche nota aan Duitschland in zake de torpedeering der Sussex enz.. De Vereenigde Staten dreigt met afbreuk zoo hij niet ophoudt van gelijk welke boot in den grond te booren.
19160427 - Revolutie in Ierland die na 8 dagen onderdrukt wordt. link
19160503 - Antwoord van Duitschland op de Amerikaansche nota inzake torpedeering Sussex. De Duitscher geeft gedeeltelijk toe.
19160507 - Russische hulptroepen zijn in Frankrijk aangekomen.
19160509 - Antwoord van Amerika aan Duitschland; zij houden zich tevreden met de belofte van Duitschland doch zullen de betrekkingen afbreken zoo zij hunne beloften niet nakomen.
19160526 - De koning van Engeland verklaard dat op het huidige oogenblik Engeland 5.041.000 soldaten bezit zonder de koloniŽn.
19160606 - De voorzitter van China Jan-Chi-Kai sterft vergiftigd.
19160614 - Griekenland demobiliseert geheel en al.
19160618 - De Duitsche generaal Von Molkte sterft in de kamers. link (Hier wordt de Rijksdag bedoeld)
19160623 - Gespannen betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Mexico. Het geschil wordt vredelievend opgelost.
19160629 - In Rusland wordt iedereen tot 43 jaar voor den militairen dienst binnengeroepen.
19160828 - ItaliŽ verklaart Duitschland den Oorlog.
19160826 - RoumeniŽ verklaart Oostenrijk den oorlog.
19160828 - Duitschland verklaart RoumeniŽ den oorlog. RoumeniŽ breekt de betrekkingen met Bulgarije af.
19160901 - Bulgarije verklaart RoumeniŽ den oorlog.
19160902 - Grieksch MacedoniŽ verklaart zich onafhankelijk en verklaart Bulgarije den oorlog.
19160912 - Zaimus afgetreden in Griekenland.
19160917 - Kalagerspoelos vormt in Griekenland een nieuw ministerie.
19160926 - Creta verklaart zich onafhankelijk en sluit zich bij Saloniki aan evenals MytylŤne, Carfou, Chios enz. Venizelos vertrekt naar Salonik om zich bij de opstandelingen aan te sluiten.