Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 04 27 07 1915 - 19 10 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19150727 - Amerika ontvangt antwoord van Engeland in kwestie de blokkade der Noordzee.
19150730 - De Paus bezweert de katholieke hoofden den oorlog te beŽindigen.
19150807 - Amerika antwoord aan Engeland inzake blokkade der Noordzee.
19150819 - Antwoord van Amerika aan Oostenrijk inzake levering van oorlogsmateriaal.
19150821 - ItaliŽ verklaart Turkije den oorlog.
19180923 - Bulgarije mobiliseert.
19150925 - Griekenland mobiliseert.
19150930 - De Oostenrijksche gezanten verlaten de Vereenigde Staten op aanvraag der Amerikaansche Vereenigde Staten, anders werden ze weggestuurd.
19151004 - Rusland stuurt Bulgarije een ultimatum om de betrekkingen op 48 uren tijds met de Duitschers te breken.
19151006 - BulgariiŽ geeft een ontwijkend antwoord. De vertegenwoordigers van Rusland - Frankrijk - Engeland - ItaliŽ - BelgiŽ en ServiŽ verlaten Sofia.
19151011 - Venizelos treedt af in Griekenland, Zaimos volgt hem op.
19151013 - Bulgarije opent de vijandelijkheden tegen ServiŽ.
19151014 - Bulgarije verklaart zich in oorlogstoestand met ServiŽ.Griekenland weigert zijn bondgenoot ServiŽ ter hulpe te komen.
19151015 - Engeland verklaart BulgariŽ op zijne beurt den oorlog.Frankrijk verklaard zich in oorlogstoestand met BulgariŽ.
19151019 - Rusland en ItaliŽ verklaren BulgariŽ den oorlog.


27 07 1915

30 07 1915

07 08 1915

19 08 1915

21 08 1915

23 09 1915

25 09 1915

30 09 1915

04 10 1915

06 10 1915

11 10 1915

15 10 1915

16 10 1915

19 10 1915