Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 03 27 05 1915 - 25 07 1915 OS


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Oorlogskroniek
Het voorspel. oorlogsverklaringen en schending van de grenzen. Enkele diplomatieke stukken.
19150527 - MinisteriŽle hervorming in Engeland.
27 05 1915
19150530 - Duitschland antwoord op de Nota van de Ver Staten inzake de Lusitania link.
30l 05 1915
19150602 - De Republiek San Marino verklaart den oorlog mede te doen aan de zijde van ItaliŽ.
02 06 1915
19150611 - Het tijdelijk gezantschap van Nederland bij den Paus gestemd. Amerika zend antwoord op de Duitsche nota inzake Lusitania. ServiŽ komt inzake Balkanpolitiek met ItaliŽ overeen.
11 06 1915
19150615 - Straf van Mechelen opgeheven voor voldoende getal werklieden.
15 06 1915
19150627 - Antwoord van Amerika aan de Duitsche nota nopens het vergaan van de Amerikaanse boot P.J.Frey
27 06 1915
19150706 - Pierpont Morgan door n'en Duitschers in Amerika met den revolver gekwetst.link05linl 07 1915
19150710 - Duitschland antwoord op de Amerikaansche nota inzake Lusitania.
10l 07 1915
19150716 - Oostenrijk Hongarije zend eene nota aan Amerika inzake het leveren van munitie aan Rusland.
16 07 1915
19150725 - Wederantwoord van Amerika aan Duitschland inzake Lusitania.
25 07 1915
ItaliŽ stuurt een nota aan Turkije nopens het optreden van Turkse troepen in LibyŽ.