Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 02 07 05 1915 - 23 05 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19150507 - Ultimatum van Japan aan China.
19150509 - China aanvaardt het Ultimatum van Japan.
19150510 - Duitschland biedt Nederland verontschuldigingen voor het torpedeeren van de Katwijk aan.
19150512 - De nota van den Amerikaansche regeering aan Duitschland nopens de Lusitania is openbaar gemaakt. link
19150513 - Ministerieele crisis in ItaliŽ.
19150513 - Anti Duitsche opstootjes in Engeland en te Johannesburg.
19150515 - De koning van ItaliŽ heeft het ontslag van het ministerie Salandra niet aangenomen. Salandra blijft aan. link
19150520 - Salandra deelt in de kamer mede dat ItaliŽ het bondgenootschap met Oostenrijk den 4den mei heeft opgezegd. Met groote meerderheid neemt de Italiaansche Kamer het wetsontwerp aan, waarbij aan de regeering in geval van oorlog buitengewone bevoegdheid worden verleend.
19150521 - De Italiaansche senaat, met algemeene stemmen, neemt hetzelfde hierboven opgesomd wetsontwerp aan.
19150523 - ItaliŽ verklaart den oorlog aan Oostenrijk-Hongarije.