Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 01 04 11 1914 - 10 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19141104 - Engeland verklaart Turkije den oorlog en Rusland, Frankrijk, BelgiŽ en ServiŽ verklaren zich in oorlogstoestand met dat rijk.
19141105 - PerziŽ verklaart zich onzijdig.
19141106 - De Nederlandsche regeering richt een nota aan Engeland over de gedeeltelijke sluiting van de Noordzee (deze nota blijft onbeantwoord).
19141114 - De Turken vallen in PerziŽ.
19141116 - Tweede nota van de Nederlandsche regeering aan Engeland.
19141217 - Egypte tot Engelsch protectoraat verklaard.
19141218 - Samenkomst van de drie Noordsche koningen te MalmŰ.
19141220 - Nieuwe sultan in Egijpte.
19141226 - Nota van de Vereenigde Staten aan Engeland.
19150108 - Engeland verlangt van Zwitzerland uitvoerverboden. Voorlopig en ontwijkend antwoord van Engeland op de Amerikaansche nota.
19150113 - Berchtold vervangen door Burian.
19150115 - Ontwijkend antwoord van Engeland op de Nederlandsche nota van 16 november.
19150203 - Het doodvonnis aan drie medeplichtigen aan de moord van Sarajewo voltrokken.
19150212 - Nota's van Amerika aan Duitschland en Engeland.
19150215 - Nederlandsche protestnota aan de Duitsche regeering.
19150216 - Antwoorden van Engeland en Duitschland aan Amerika.
19150222 - Voorstellen van Amerika aan Engeland en Duitschland.
19150301 - Tegemoetkomende Duitsche nota van antwoord op de Wilsons voorstellen. Aankondiging van repressaillemaatregelen tegen den Duitschen handel door Frankrijk en Engeland.
19150306 - Het Griekse ministerie Wenizelos treedt af. link
19150309 - Goenaris heeft een nieuw Grieksch ministerie gevormd. link
19150315 - Openbaarmaking van de represaillemaatregelen der Entente tegen den Duitschen handel. Afkondiging van de blokkade der Duitsche havens.
19150324 - Naar aanleiding van het opbrengen van de Zaanstroom en de Batavier V en het in den grond boren van de Medea vraagt de Nederlandsche regeering aan de Duitsche ophelderingen.
19150405 - Nota van Amerika aan Engeland naar aanleiding van de repressaillemaatregelen.
19140410 - Duitschland beklaagt zich bij de Amerikaansche regeering over de weinige energie in deze ontwikkeld.