Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 
00 28 06 1914 - 29 10 1914 Rotterdamsche Courant 09 05 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Kroniek van den oorlog Uit de Nieuwe  Rotterdamsche Courant overgenomen.
Hier volgen de voornaamste feiten van den oorlog in onderscheiden rubrieken chronologisch gerangschikt.
aanvulling van de kroniek in het nummer van 9 05 1915

Het voorspel, Oorlogsverklaringen en schending van de grenzen. Enkele diplomatieke stukken link
(19140628 - Aartshertog Frans Ferdinand te Sarajevo vermoord)
19140723 - Oostenrijk richt een ultimatum tot ServiŽ.
19140725 - Oostenrijk mobiliseert gedeeltelijk (tegen ServiŽ).
19140728 - Oostenrijk verklaart ServiŽ den oorlog. Gedeeltelijke mobilisatie in Rusland.
19140731 - Algemeene mobilisatie in Rusland. Duitschland stelt Rusland een ultimatum. Nederland mobiliseert. Algemeene mobilisatie in Oostenrijk.
19140801 - Algemeene mobilisatie in Duitschland. Duitschland verklaart Rusland den oorlog, Algemeene mobilisatie in Frankrijk en BelgiŽ.
19140802 - Fransche vliegers in Duitschland. De Duitsche kruiser Augsburg bombardeert Libau.
19140803 - Duitschland verklaart Frankrijk en BelgiŽ den oorlog. De Engelsche vloot gemobilisseerd. ItaliŽ legt een verklaring van onzijdigheid af.
19140804 - Engeland verklaart Duitschland den oorlog. Duitsche troepen rukken bij het vierlandenpunt BelgiŽ binnen. Het Engelsche leger gemobiliseert.
19140805 - De Duitschers vallen Luik aan.
19140806 - De Duitsche troepen trekken over de Fransche grens. De Russische cavalerie overschrijdt de Duitsche grens, Oostenrijk verklaart Rusland den oorlog.
19140807 - Montenegro verklaart Oostenrijk den oorlog.
19140813 - Engeland gevolgd door Frankrijk, verklaart Oostenrijk Hongarije den oorlog.
19180815 - Japan stelt Duitschland een ultimatum.
19180823 - Japan verklaart Duitschland den oorlog.
19180824 - De oostenrijkse kruiser Kaiserin Elisabeth krijgt bevel om voor Tsingtas mee te vechten.
19180829 - Turkije mobiliseert.
19181028 - Veroordeelend vonnis in het moordproces te Sarajevo. Oostenrijk verklaart BelgiŽ den oorlog.
19181029 - Turkije opent in de Zwarte Zee de vijandelijkheden tegen Rusland.