Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Regeling der broodlevering amerikaans relief april 1915 3


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

5į) Verandering van bakker
Het hoofd van het gezin dat van bakker of broodwinkel wil veranderen moet dezen verwittigenen en eene nieuwe kaart teekenen afgeleverd door den dienst van verdeeling.
Het is noodzakelijk dat ieder vooraleer de kaart te onderteekenen zich verzekere of zijn bakker of winkelier hem brood kan blijven leveren.
Ieder is volkomen vrij in de keus van bakker of winkelier. Het wordt nochtans verstaan dat de winkeliers die, volgens de opgave hunner klienten, dagelijks geen 10 brooden zouden dienen te leveren, niet in aanmerking zullen komen.
Namens het Stadsbestuur
De W.N. Burgemeester
(get) Dhr De Smedt.