Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Regeling der broodlevering amerikaans relief april 1915 1


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Aan iederen St Nikolaasche burger in April 1915 bezorgt.
Commission for Relief in Belgium
Nationaal Hulp en Voedingscomiteit
Stad Sint Nikolaas
Regeling der Broodlevering.

De goede fabricatie en de juiste verdeeling van het brood zijn terecht de grootste bezorgdheid van al de gemeentebesturen.
Doeltreffende maatregelen zijn dus genomen om aan deze taak een beslissende oplossing te geven.


1°) Kaarten
Met deze wordt u ene kaart besteld, die gij verzocht wordt te onderteekenen na voorafgaandelijk alles stipt ingevuld te hebben.
De op de kaarten vermelde aanduideingen zullen door de politie of door den dienst van toezicht nagezien worden, voor elke inbreuk zal eene boete van 10 frank toegepast worden.


2°) Reglement voor bakkers en broodwinkels.
1°) Ieder bakker of winkelier door hem bevoorrraad zal enkel brood mogen verkoopen aan de personen aangeduidd op de lijsten opgesteld door den dienst van verdeeling. De bakker zal maar bloem ontvangen voor de bevoorrading van de klanten die bij hem 
of zijne winkeliers koopen.
2°) De winkeliers mogen maar bij éenén enkelen bakker brood bestellen.
3°) De bakkers mogen enkel gewoon brood bakken; geene broodjes, pistolets, koeken, briochen, fransch brood en pastijen.
4°) Het brood mag alleen van tarwebloem gemaakt worden, zonder mengeling van roggebloem, aardappelen of iets dergelijk.
5°) Het brood moet verkocht worden aan den prijs vastgesteld door Het Comission for Relief in Belgium en het Nationaal Hulp en Voedingscomiteit. Die prijs is veranderlijk en tegenwoordig vastgesteld op 47 centiemen den kilo.
6°) De bakker noch winkelier mogen aan geene militairen leveren. Indien zij er toe verzocht worden moeten zij, door bewijzen gestaafd er onmiddellijk kennis van geven aan den dienst van verdeeling