Dagboek Raphaėl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek ter zee 11 05 11 1916 - 14 07 1917


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19161105 - De Duitsche U20 strandt op de Deensche kusten en wordt vernietigd.
19161113 - De Russische Dreathnought Kaiserin Maria Schiet in brand in de zwarte zee en wordt vernietigd.
19161129 - N'n Engelsche kruiser loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19161205 - N'n Franschen kannonneer en duikboot in dehaven van Oran door n'en Duitschen duikboot in den grond geboord.
19161208 - De Fransche pantserkruiser Suffren door eene onbekende oorzaak op de Portugeesche kust vergaan.
19161215 - De Duitsche U48 in de Golf van Gascogne door de geallieerde vernietigd.
19161225 - Twee Engelsche torpedovernielers botsen op elkander en zinken.
19161227 - Het Fransche linieschip Gaulois in de Middelandsche zee getorpedeerd.
1917
19170106 - Het Engelsch Oud slagschip Cornwalis in de Middelandsche zee getorpedeerd. Een moederschip voor vliegtuigen van de Engelschen op Klein Ayės kusten in den grond geboord.
19170122 - Torpedobootgevecht in de Noordzee. De Engelschen en De Duitscher verliezen elk 1 boot.
19170130 - De Engelsche hulpkruiser Laurentie loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19170220 - Een Duitsche U boot loopt op de Nederlandsche kust en wordt geļnterneerd.
19170224 - 7 Nederlandsche stoomschepen in de Noordzee door de Duitschers getorpedeerd.
19170315 - Het Fransche linieschip Danton in de Middelandsche Zee getorpedeerd.
19170421 - Gevecht in de Noordzee. 2 Duitsche torpedobooten in den grond geschoten.
19170525 - Oostenrijksche torpedoboot door de Franschman getorpedeerd.
19170602 - Bombardement van Oostende . Duitsche torpedojager in den grond geschoten.
19170616 - De Fransche U boot Ariadne in de Middelandsche Zee getorpedeerd.
19170630 - De Fransche kleine kruiser Kleber loopt voor Brest op eene mijn en zinkt.
19170704 - Een oud Engelsch torpedojager loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19170714 - Het Engelsche linieschip Vanguard springt in de lucht en zinkt.