Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek ter zee 09 25 04 1916 - 14 06 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19160425 - 3 Nederlandsche stoomschepen op mijnen geloopen in de Noordzee.
19160427 - 2 lichte kruisers, n'en torpedojager, 2 voorpostbooten en n'en hulpkruiser der Engelschen in de Noordzee tot zinken gebracht, door een Duitsch smaldeel dat de Engelsche kusten kwam beschieten en bij een Engelsch Wachtschip in de Noordzee door de Duitschers getorpedeerd. Het Engelsch linieschip Russell loopt op eene mijn in de Middelandsche zee en zinkt. link
19160427 - De Duitsche U boot C5 door de Engelschman vernield bemanning gered.
19160427 - Een Deensche boot loopt op eene mijn en zinkt.
19160505 - De Engelsche U boot E31 door de Duitschers in de Noordzee vernield.
19160507 - N'en Noordsche boot door de Duitschers in den grond geschoten.
19160509 - N'en Engelsche stoomer "Cymric" getorpedeerd. link
19160601 - Gevecht in de Noordzee - De Duitschers worden door de Engelschen tot het gevecht gedwongen. De Engelschen blijven meester op het slagveld. De Duitschers vluchten.

De Engelsche verliezen in den Skagerak zijn:

De Slagkruisers : Queen Mary, Indefatigable, Invincible
De Kruisers : Defense, Black green, Warrior 
En 7 torpdedovernielers.

De Duitsche verliezen zijn:

Het oud linieschip : Lutzow
Slagkruiser : Rostok
De kleine Kruisers : Wiesbaden, Elbing
De Kruisers ; Frauenlob, Pommern
en 5 torpedobooten.

LINK
19160606 - De pantserkruiser Hampshire met de Engelsche minister van oorlog lord Kitchener aan boord zinkt tegen de Orcaden eilanden in de Noordzee aan eene onbekende oorzaak. De minister sterft er. link
19160608 - De Fransche torpedovernieler Fantassin komt in botsing in de Middellandsche zee en zinkt. 19160614 - De Duitsche hulpkruiser Herman aan de Zweedsche kust door 4 Russische torpilleurs in brand geschoten en gezonken. link
.