Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Ter zee1 05 08 1914 - 03 11 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Oorlogskroniek ter Zee
19140805 - De Engelsche kruiser Amphion boort den Duitschen mijnenlegger Königin Luise in den grond. Daarna stoot de Amphion op een mijn en zinkt.
19140809 - De U15 in den grond geboord
19140817 - De Oostenrijksche kruiser Zenta door de Franschen vernietigd
19140827 - De Duitsche hulpkruiser Wihelm der Grosse in den grond geboord.
19140828 - Bij Helgoland worden drie duitsche kruisers door de Engelschen vernietigd
19140907 - De Pathfinder door een Duitsche duikboot in den grond geboord.
19140909 - De Engelsche hulpkruiser Oceanic vergaat.
19140914 - De Hela door een Duitsche duikboot in den rond geboord. De Carmannia boort de Cap Trafalgar in den grond (hulpkruisers). link
19140918 - Het Engelsche opleidingsschip Fishgard zinkt in het Kanaal.
19140922 - De U9 boort de Aboukir, Cressy en Hogue in den grond.
19140923 - De Emden beschiet Madras.
19141006 - In de Eemsmonding wordt een Duitsche torpedooboot door een Engelsche duikboot in den grond geboord.
19141009 - Twee Fransche torpedobooten gezonken.
19141010 - De Russische kruiser Pallad door een Duitsche duikboot in den grond geboord.
19141017 - Vier Duitsche toredojagers in de Noordzee door Engelsche torpedojagers en een kruiser in den grond geboord. De Japansche kruiser Takasjiko bij Tsingtao door de Duitsche torpedoboot S90 in den grond geboord. De S90 loopt op de kust en wordt vernield.
19141018 - De Engelsche duikboot E3 vernietigt.
19141024 - De torpedojager Badger ramt in de Noordzee een Duitsche duikboot. Beide vaartuigen beloopen schade.
19141025 - Sir Charles Douglas, chef van den Engelschen generalen staf, overleden.
19141028 - De Duitschers blijken voor de Noordkust van Ierland mijnen te hebben gelegd.
19141029 - De Emden boort voor Poeloe Pinang den Russischen kruiser Sjemtsjoes en een Franschen torpedojager in den grond.
19141031 - De Engelsche kruiser Hermes in den grond geboord.
19141102 - Engeland sluit de Noordgrens van de Noordzee.
19141103 - Beschieting van Yarmouth.