Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Over de ontwikkeling van den onderzeer handelsblad febr 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Was men aanvankelijk van mening dat de onderzeeŽr in de eerste plaats zich tot de kustverdediging moest bepalen, zoo is thans in de laatste jaren vooral de offensieve onderzeeŽr gebouwd, hetgeen uit bovenstaande cijfers blijkt. En in dezen oorlog zijn de offensieve eigenschappen van den grooten onderzeeŽr reeds eenige malen gebleken. Al moet men voor de juiste beoordeling van de rol, die door de onderzeeŽr in den tegenwoordigen oorlog vervuld is, eerst over meer gegevens beschikt worden, dan thans ten dienst staan, zoals de minister van marine in zijn memorie van antwoord opmerkte.De minister erkende daarbij dat dit wapen voor Holland, zoowel hier te lande als in Nederlandsch IndiŽ van grote betekenis is.

Herinneren wij aan het slot van deze beknopte beschouwing over de ontwikkeling van den onderzeeŽr , even in het kort aan hetgeen door de onderzeeŽrs tot dusver gedaan is geweest.

De Duitsche torpedeerden het slagschip Formidable (15.250 ton), de pantserkruiser Hogue, Cressy en Aboukir (12.200 ton), de kruisers Pathfinder (3.0000 ton), Hermes (5.600 ton) en Hawke (7.330 ton), 
voorts nog een kanonneerboot de Niger van 820 ton. Ook de Russische kruiser Pallada (8.000 ton), ging door een aanval van een onderzeeboot onder. 
Het aantal gezonken koopvaardijschepen bedraagt ongeveer tien. Ook kwamen de Duitsche onderzeeŽrs in actie bij den terugtocht van het Duitsche-eskader na den slag in de Noordzee doch men heeft daarover nog weinig vernomen.
Duitschland verloor 2 onderzeeŽrs, de "U15" en "U18".

Engelsche onderzeeŽrs deden zinken de Hela (2.000 ton) en den torpedojager "S116" terwijl ook de Messoudich getorpedeerd werd , na een stoutmoedigen tocht van een onderzeeŽr door de Dardanellen. 
Engeland verloor 2 onderzeeŽrs de "E3" en "E5".De maritieme waarde van sommige schepen was heel gering.

Fransche onderzeeŽrs ageerden op de Oostenrijkse kust en bij de Dardanellen zonder bepaalde resultaten te behalen. de Curie zonk op de kust van Oostenrijk en de Saphir werd door Turksche kanonnen tot zinken gebracht.

Een Oostenrijkse onderzeeboot voer tot in de straat van Otranto en beschadigde daar een Fransch oorlogsschip (welke is niet bekend ) met een torpedo