Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Over de ontwikkeling van den onderzeer handelsblad febr 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

de snelheid was 11 (boven water) en 9 knoopen (onder water).
De U9 (1910) had een waterverplaatsing van 246-295, terwijl de U19 reeds 840-890 ton was, met eene snelheid van 17 knoopen aan de oppervlakte en 12  onder water. Van hetzelfde type zijn de zusterschepen tot en met U27.
De U28-36 stonden, volgens het "Naval Pocket book" te Dantzig en op de "Germania- werf" op stapel. Alle juiste gegevens daarover schijnen op het oogenblik te ontbreken.
Eene beschrijving van de U21 welke voor de oorlog in een Duitsche blad verscheen geeft echter enigszins een gedacht van de grootte van dit vaartuig, dat in het begin van de oorlog de Pathfinder en later eenige koopvaardijschepen in den grond boorden.
Deze onderzeeŽrs, de voorgangers van de allernieuwste zijn bewapend met 8,8 centimeters kanonnen , die in de boot kunnen verdwijnen. Twee dezer kanonnen zijn voor en achter den commando-toren opgesteld, die op een kegelvormig affuit rusten.
Binnen 20 seconden is het kanon gereed om afgevuurd te worden, gerekend van het oogenblik, dat de boot aan de oppervlakte komt, totdat het eerste schot afgeschoten wordt.
Het kanon kan dan door drie mannen bediend worden. Nummer een geeft de ammunitie uit een waterdicht magazijn, nummer twee laadt en de derde man richt en vuurt. Het kanon kan 90 graden geŽleveerd worden en het lijkt veel op de anti-ballon-kanonnen van Krupp.
Wanneer de boot duikt, klapt het kanon op het onderstel samen en verdwijn t, door een enkele greep aan een handle, in eene waterdichte ruimte.
 Ook in de vuurpositie kan het kanon door een enkele beweging gebracht worden.
Dit type heeft een pantsering over de vitale deelen, het dek, den comandotoren en het gedeelte van de romp, dat bij het aan de oppervlakte varen boven water is.
In verband met de vermeerdering van de waterverplaatsing is de motor veel krachtiger. Elke boot heeft twee Diesel-motoren van 1800 paardenkracht welke aan het vaartuig eene snelheid geven van 17 knopen aan de oppervlakte. Onder water is de snelheid 12 knoop.
De U21 liep in februari van het vorige jaar te Dantzig van stapel. De U21 en haar zusterschepen, kunnen in verband met de hoeveelheid olie 3000 mijlen aan de oppervlakte afleggen en 70 mijlen onder water, wanneer zij de elektrische motoren gebruiken.
In Frankrijk ziet men hetzelfde streven, als bij de andere landen, naar grote onderzeeŽrs

17 knopen = 31,484 km/ uur
12 knopen = 22,224 km/uur
3000 zeemijlen zijn 5556 kilometer
70 zeemijlen zijn 129,64 kilometer
1800 pk = 1342 kilowatt