Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Over de ontwikkeling van den onderzeer handelsblad febr 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

onder water was respectievelijk 14 en 10 knoopen. De actiefeer was 2000 mijlen. Het aantal lanceerbuizen werd met ťťn vermeerderd. voorts kregen de booten D3 - D8 als eene nieuwigheid voor onderzeeboottypen een 7,6 centimers kanon , dat in een waterdicht compartiment met affuit en al kon verdwijnen.

Bij de E-booten zien wij de waterverplaatsing gestegen van 730-825 ton en de snelheid boven water werd 16 knoopen; en naast een drietal hiervan kwamen, als bewapening 2 kanonnen van 7,6 centimeter. De bemanning bedroeg 27 koppen.

De E12 -E18 zijn de nieuwste onderzeeŽrs der Britsche marine. Op stapel staan er nog meer, waarvan wij de bijzonderheden nog niet vermeld zagen. De F1 zou bijvoorbeeld een waterverplaatsing hebben van  950-1200 ton en 20 knoopen loopen, terwijl zes 53 centimeters lanceerbuizen en vier snelvuurkanonnen de bewapening uitmaken. Voorts zou de Nautilus volgens het Taschenbuch zelfs 2000 ton groot zijn en 21 knoopen moeten loopen met een actiefeer van 3000 mijlen.

De plannen der nieuwste onderzeeŽrs worden echter geheim gehouden. Hetzelfde is het geval met de Duitsche booten van het laatste type. Het Taschenbuch vertelt er niets over, want " Die Deutsche und Ostenreichisch-Ungarische flotte musten aus naheliegenden GrŁnden wegbleibenĒ.

Typisch is het intusschen, nu er zooveel belangstelling is voor de actie der Duitsche onderzeeŽrs, er thans even op te wijzen, dat Duitschland een der laatste groote mogentheden was die op de "Germania werf te Kiel in 1906 een onderzeeŽr van ongeveer 180 ton liet bouwen. Men had, zooals van zelf spreekt, de proefnemingen van andere landen nauwkeurig nagegaan". Daar echter de andere groote zee-mogentheden besloten hadden, dergelijke booten aan te schaffen, kon Duitschland niet langer achterblijven, zelf indien men de prestaties nog zeer sceptisch beschouwt", zoo schreef destijds de Frankfurter Zeitung.

Ook in Duitschland werden de onderzeeŽrs echter steeds grooter.
De U1 verplaatste namentlijk, ondergedompeld 240 ton, de snelheid was 11 (boven water) en 9 knopen