Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Over de ontwikkeling van den onderzeer handelsblad febr 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Uit het Handelsblad den 13-02-1915
Iets over de ontwikkeling van den onderzeeŽr

De U9 U26 U21 en andere Unterseeboote waarvan de nummers onbekend zijn gebleven, hebben in de laatste maanden veel van zich doen spreken. En wat zullen zij, na hetgeen in de officiŽle communiquťs van den Duitschen marinestaf lezen, nog in de toekomst doen.
Wat er tot dusver de rol, die de onderzeeŽr in de zee-oorlog speelt, niet alleen bij de marine -deskundigen, maar vooral ook bij het groote publiek zoo de aandacht trekt, willen wij in het kort een en ander over de ontwikkeling van den onderzeeŽr meedeelen, zonder in technische bijzonderheden af te dalen.

Evenals de slagschepen, de pantserkruisers of de torpedojagers zin immers ook de laatste jaren in tonnenmaat en snelheid zeer toegenomen. Het zijn dan ook niet meer de 120 tons korte, cigaarvormige op de golven wiegelende, vaak weinig stabiele bootjes met een bemanning van 8 koppen die in dezen zeeoorlog zoo op den voorgrond zijn getreden maar de booten, waarvan men tegenwoordig zooveel hoort zijn veel grootere, smalle vaartuigen, die den vorm hebben van laagliggende torpedorompen en in die torpedoboot rompen verblijven 25 ŗ 30 man.

En deze zeewaardige vaartuigen zijn zelfs bewapend met een paar snelvuurkanonnen en in plaats van met een torpedolanceerbuis in de boeg, zijn de booten voorzien van 5 of zes buizen.
Uit enkele cijfers zal blijken , hoe in verschillende landen er naar gestreefd is, om de onderzeeŽr een grootere waterverplaatsing te geven. De vele belangrijke technische verbeteringen die het type daarbij nog heeft ondergaan, ten opzichte van de machienen, de periscopen enz laten wij dan nog buiten beschouwing.
De eerste onderzeeŽr Gymnote uit het jaar 1885 had eene waterverplaatsing van slechts 31 ton, de U21 (1914) is 800 ton groot. link

Voordat men van de eerste langzame , bijna onbewoonbare onzeewaardige boot met geringe militaire waarde is gekomen tot het moderne type, dat 1000 mijlen van de basis opereerde, zijn er natuurlijk verscheidene soorten onderzeeŽrs geweest, waarmee proeven werden genomen , zijn er ook tallooze van elkaar afwijkende meeningen geuit over de waarde van den onderzeeŽr. De eene marine -officier hechtte veel, de andere weinig waarde aan