Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek het krijgsbedrijf in het westen 15 31 05 1918 - 15 09 1918


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19180531 - De Marne door de Duitscher bereikt. 
19180602 - De Duitsche opmarch in Frankrijk na 7 dagen tot staan gebracht. 55.000 Krijgsgevangen door den Duitscher genomen.
19180608 - Duitsche aanval tusschen Noyon en Montdidier 15.000 gevangenen, eenige dorpen genomen.
19180615 - Oostenrijks offensief in Italië begonnen 50.000 gevangenen, Italiaansch tegenoffensief 25.000 gevangenen.
19180629 - De Oosternrijker over de Piave teruggeworpen.
19180704 - Er zijn reeds 1 miljoen Amerikanen in Frankrijk
19180715 - 3de Duitsch offensief bij Reims, eenige gemeenten genomen, de Duitscher overschrijdt de Marne,24.000 krijgsgevangenen.
19180718 - Tegenoffensief der Franschen bij Soissons, de Duitscher aan de Marne teruggeworpen, 29.000 krijgsgevangen en 400 kannonen genomen.
19180730 - De Duitscher trekt zich op de Vesle terug, Soissons en Firme door de Franschen bezet.
19180802 - De Duitscher trekt zich op de Ancre terug.
19180808 - Offensief der Engelschen en Franschen aan de Somme 40.000 gevangenen en 600 kannonen, de Duitscher trekt zich op de oude linie van 1914 terug.
19180815 - Merville door de Engelschman terug bezet.
19180820 - Lassignie door de Franschman genomen, offensief der Engelschen ten noorden van Albert en de Franschen tusschen Noyon en Soissons, 35.000 krijgesgevangenen en 200 kannonnen, de Duitscher trekt zich op de Ailette terug, Albert genomen.
19180825 - Bapaume en Bray door de Engelschman bezet.
19180830 - De Duitscher trekt zich op de Somme terug, Noyon, Roy Chaulnes door de entente bezet.
19180831 - Bailleul en den Kemmelberg door de Engelschman bezet
19180901 - Estiavies en Péronne door de Engelschen bezet.
19180903 - De Wotanlinie voor Douai doorbroken Lens bezet
19180905 - Voor Noyon trekt de Duitscher verder terug, de Vesle-linie door de Franschman overschreden, Guinca bezet
19180908 - Armentières door de Engelschman hernomen Ham en Charmy door den Franschman bezet, het Croyat Canal bereikt
19180913 - Offensief der Amerikanen aan St Michiel, de Duitscher maakt de bocht die reeds 4 jaar bestaat recht, 15.000 gevangenen
19180915 - Oostenrijk vraagt vredesbesprekingen met de Entente.