Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek het krijgsbedrijf in het westen 04 24 04 1915 - 17 05 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19150424 - Tegenoffensief der Duitschers op de Maasheuvels, bij Yperen hernemen de Franschen Lizerne. link
19150426 - 19150501 - Tegenaanvallen der Franschen en Engelschen bij Yperen
19150430 - Eerste beschieting van Duinkerken.
19150501 - De Franschen schieten op Metz.
19150502 - De Duitschers bezetten bij Yperen het gehucht Fortuin.
19150504 - De Engelschen trekken hun front voor Yperen een eindweegs in.
19150504 - 19150508 - Nieuwe gevechten om heuvel 60 bij Yperen.
19150510 - Zeppelins werpen bommen bij de monding van de Theems.
19150509 - 19150514 - Offensief der Franschen ten Noorden van Atrecht, zij veroverenden bij Carency vooruitspringende hoek van het Duitsche front.
19150517 - De Engelschen behalen terreinwinst bij Festubert, ten noordoosten van la Bassée.
vanaf 26051915 Rotterdamsche Courant vrij te verkrijgen?