Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek het krijgsbedrijf in het westen 03 08 10 1914 - 24 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19141007 - De militaire gouverneur van Antwerpen raadt de bevolking aan te vluchten, tienduizenden inwoners van Antwerpen vluchten naar Nederland, het bombardement van Antwerpen is begonnen, de Duitschers verschijnen in Turnhout.
19141008 - Het fort Breendonck door de Duitschers genomen, aanslag op de loods voor luchtschepen te Dusseldorp door vliegers.
19141009 - Antwerpen gevallen. link link
19141010 - Alle forten van Antwerpen in Duitsche handen, tienduizenden Belgische en tweeduizend Engelsche soldaten in Nederland geÔnterneerd.
19141011 - Gevechten bij Hazebrouck.
19141013 - De Belgische regeering naar Havre verplaatst.
19141014 - De Duitschers bezetten Gent en Brugge.
19141015 - De Duitschers bezetten Oostende en Zeebrugge. Bij Nieuwpoort en Dixmuiden wordt gevochten. link  link
19141018 - Eerste beschieting van de Belgische kust door Engelsche en Fransche oorlogsschepen. link
19141024 - De Duitschers trekken over het Ijzerkanaal.
19141110 - De Duitschers nemen Dixmuiden.
19141115 - De Duitschers trekken over de Ijzer terug als gevolg van de inundatie.
19141121 - Aanslag op de Zeppelin loods te Friedrichshafen.
19141204 - De Duitschers verliezen hunne laatste steunpunten aan de overzijde van de Ijzer.  Nieuwe Rotterdamsche courant niet meer verkrijgbaar
19141229 - Aanval van Engelsche vliegers op Cuxhaven.
19150112 - 19150114 - De Franschen worden ten Noorden van Soissons, waar zij gedurende eenige weken telkens kleine vorderingen hadden gemaakt, teruggeslagen en trekken zich in die streek over de Aisne terug.
19150217 - 19150309 - Offensief der Franschen in Champagne.
19150311 - 19150313 - Offensief der Engelschen ten Noorden van la Bassťe, zij bezetten Nieuw Capelle.
19150331 - Inleiding van den slag tusschen Moesel en Maas.
19150404 -19150405 - Verdere ontwikkelingen en hoogtepunt van dien slag.
19150409 - De Franschen verslappen hun offensief tusschen Maas en Moesel.
19150418 - De Engelschen nemen een heuvel bij Zwartelen ten Zuidoosten van Yperen.
19150422 -19150424 - Offensief der Duitschers ten Noorden van yperen, zij bezetten Lagemarck en Pilkom en bezetten de Ijzerovergangen bij Steenstraat en het Sas, zij stuiten een tegenaanval bij St Julien en bezetten Lizerne aan de overzijde van het IJzerkanaal, de bondgenooten verliezen 35 kanonnen. link