Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Oorlogskroniek het krijgsbedrijf in het westen 02 03 09 1914 - 07 10 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19140903 - Hirson, Condé, La Feère, Laon gevallen, Maarschalk van Kluck is in de nabijheid van Parijs, het Westelijk Duitsche leger in de Aisne overgetrokken en rukt op de Marne aan, in Fransch Lotharingen houden de Franschen stand.
19140904 - De Duitschers laten Parijs links liggen en wenden zich naar het Zuid Oosten, het leger verzamelt zich. link
19140907 - Keerpunt van den oorlog in het westen, overwinning van de bondgenooten aan de Marne, de Franschen en de Engelschen voeren een omvattingsbeweging uit en winnen op den linkervleugel terrein, waarna het heele Duitsche leger terugtrekt in stellingen aan de Aisne, waar het nog staat, Maubeuge valt, 40 000 krijgsgevangenen.
19140909 - De Duitschers trekken voor de Franschen over de Petit Morin en voor de Engelschen over de Marne terug.
19140910 - De Belgen hebben van Antwerpen uit het offensief hervat.
19140911 - De Duitsche rechtervleugel is op 75 km geweken, ook het Duitsche centrum begint te wijken, het leger der bondgenooten heeft krijgsgevangenen gemaakt en 150 kanonnen veroverd.
19140912 - De Engelschen trekken over de Ourcq, de Franschen bezetten weder Lunéville en Soissons.
19140913 - De Fransen hernemen Pont à Mousson.
19140914 - De Franschen en Engelschen zijn over een gedeelte van de Aisne getrokken. De Franschen hebben Amiens opnieuw bezet en het fort Troyon ontzet, de Duitschers houden stand aan den bovenloop van de Aisne.
19140920 - Eerste beschieting van de Kathedraal van Reims.
19140928 - Offensief der Duitschers tegen Antwerpen.
19141002 - Het front in Frankrijk breidt zich meer en meer naar het Noorden uit. Bij Antwerpen vallen Wavre en Dorpveldt.
19141003- Lier, Koningshoyckt, Waelhem, de spoorweg redoute en de redoute Tallaert gevallen, de Belgen trekken over de Nethe terug.
19141004 - Gevechten bij Atrecht.
19141005 - Bij Antwerpen vallen Kessel en Broechem. link
19141006 - Het front van Frankrijk breidt zich uit tot in de omstreken van Rijsel.
19141007 - De Duitschers zijn over de Nethe en over de Schelde getrokken..