Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het krijgsbedrijf in het Oosten 08 - 13 06 1916 - 31 08 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Tot hiertoe heeft de Rus 1 Generaal 1649 officieren 107000 Oostenrijkers en Duitschers gevangen genomen meer nog 124 kannonnen 180 machienegeweeren en 50 bommenwerpers.
19160613 - De Rus heeft Czernowitch bedreigt en Zaleszekij ingenomen en reeds 130.000 Duitsche en Oostenrijksche soldaten gevangen genomen.
19160614 - De stad Snyatin door de Russen bezet.
19160618 - Czernowitch door den Rus bezet 183.000 krijsgevangen Duitschers en Oostenrijkers tot hiertoe.
19160623 - Radautz door de Rus bezet.
19160625 - Kuty en Kimproloung 80 km ten Zuiden van Czenowtch door den Rus bezet.
19160627 - Voorbij Kimpolpung heeft den Rus den voet der Karpathen bereikt.
19160629 - Nieuw Russcische doorbraak tusschen Pruth en Dniester 10.000 Oostenrijkers gevangen genomen, en 4 kannonnen. De Oostenrijker trekt zich op Komea terug.
16160630 - De stad Komomea door den Rus in GaliciŽ genomen.
19160701 - Tot hiertoe heeft de rus met zijn zomeroffensief 207.000 Duitschers en Oostenrijkers gevangen genomen.
19160705 - Tzartoyck door den Rus genomen, 5000 Duitschers gevangen genomen.
19160710 - Delatyn door den Rus bezet. de Duitscher trekt zich voor Luyk op de Stockodrivier terug.
19160713 - Tot hiertoe heeft generaal Broessibow 260.000 Duitschers en Oostenrijkers gevangen genomen.
19160722 - Aan Tartarov trekt de Oostenrijker zich in de Karpathen terug.
19160729 - Brody door de n Rus bezet - 20.000 Oostenrijkers gevangen genomen en 35 kannonnen buit gemaakt.
19160807 - Zalose en omliggende gemeentens aan de Sereth door den Rus genomen.
19160808 - Thumaszk in GaliciŽ door den Rus genomen, vele Oostenrijkers en 2000 Duitschers gevangen genomen.
19160810 - Tissmanica in GaliciŽ door den Rus bezet.
19160811 - Delatyn en Stanislau door den Rus bezet.
19160812 - Monasteryska door den Rus genomen.
19160813 - Podhaice en Mariampol door den Rus bezet. 20.000 Turken komen den Oostenrijker ter hulp.
Sedert 1 Juni 1916 heeft generaal Broessiloff 400.000 krijgsgevangenen genomen.
19160831 - Kroonstad in Hongarije door de Roumenen bezet.