Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het krijgsbedrijf in het Oosten 07 - 05 12 1915 - 11 06 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19151205 - Gansch nieuw ServiŽ door de Bulgaren, Duitschers en Oostenrijkers bezet. De oorlog in ServiŽ geŽindigd daar de ServiŽrs in AlbaniŽ gevlucht zijn.
19160107 - In GaliciŽ aan den Styr gaat de Rus eenige Kilometers vooruit tot aan de Strypa.
19160110 - De Oostenrijkers vallen gansch de lijn der Montenegrijnen aan, deze wijken langzaam doch verdedigen zich hardnekkig.
19160114 - Cettigne door de Oostenrijkers bezet.
19160102 - Gansch Montenegro door de Oostenrijkers bezet en deel van 't leger vlucht in Albanien het andere deel geeft zich aan den Oostenrijker over. link
19160227 - Durazzo door de Oostenrijkers bezet. De bezetting op booten ingescheept.
19160320 - De Rus neemt het bruggehoofd Uscuisko in GalliciŽ en 2 dorpen in het noorden weder in.
19160321 - De Rus herneemt wederom 2 dorpen.
19160326 - Offensief der Russen voor Dunaburg. link
19160402 - Het Russisch offensief gestuit.
19160407 - De Rus herneemt 2 dorpen in GaliciŽ.
19160428 - Aan de Naromeren nemende Duitschers eenige loopgrachten van den Rus en 6000 Russen gevangen. De Rus heeft voordeelen op andere punten van het front.
19160606 - Offensief der Russen in Oostenrijk op 350 km lengte. De Oostenrijker trekt zich terug op de Styroevers.link
Lutsk door den Rus hernomen. De Rus neemt 800 Oostenrijkse officieren 40000 soldaten gevangen, 70 kanonnen en 150 mitrailleuzen.
19160611 - Het Russisch offensief gaat in Wolythuis en in GaliciŽ voort. Het fort Dubno door den Rus hernomen.