Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het krijgsbedrijf in het Oosten 02 - 11 10 1914 - 06 12 1914


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19141011 - Przemysl ontzet.
19141012 - De Duitschers zijn den Weichsel en de Oostenrijkers de San genaderde. De laatsten hebben Jaroslaw weder bezet.
19141020 - De Oostenrijkers hebben Stryj en Sereth bezet.
19141021 - Tweede keerpunt in het Oosten. Tweede offensief der Russen . De Duitschers die ten Noorden van de Pilica aan den Weichsel stonden, in vollen aftocht.
19141022 - De Oostenrijksche voorhoede rukt Czernowitz binnen.
19141023 - De Russen trekken in een breed front over den Weichsel en op eenige punten over de San.
19141024 - De Russen hernemen Lowicz, Skierniewice en Rawa. De Duitschers en de Oostenrijkers trekken op Radom terug. De poging der Oostenrijkers om den Russischen linkervleugel in GaliciŽ om te trekken is mislukt.
19141027 - De Russen hebben ook ten Zuiden van de Pilitsa de Duitschers en Oostenrijkers tot wijken gebracht.
19141101 - De Russen bezetten Piotrkof en Opoezna.
19141104 - De Russen bezeten Kielce en Sandomir.
19141111 - De Oosterijkers trekken op Krakau terug. Pzemysl weder ingesloten. Presznow door de Russen bezet.
19141112 - De Russen bezetten Joannisberg in Oost Pruisen.
19141117 - Opmarsch der Oostenrijkers in ServiŽ.
19141118 - Derde keerpunt i het Oosten. Tweede Duitsch Oostenrijks offensief. De Russen trekken weer terug. De Rechtervleugel van het Russchisch leger is achterwaarts voor een aanval van de Duitsers van Thorn uit omgezwenkt en heeft zich op de Bzura teruggetrokken. Libau wordt opnieuw door Duitsche oorlogsschepen beschoten.
19141119 - Slag tusschen Warta en Weichsel en op de linie Czendtochowas - Krakau.
19141127 - In Polen zijn de strijdkrachten van het Duitsche centrum, die tussen Lodz en Loviez waren voorwaarts gerukt, teruggetrokken. Zij zijn tenauwersnood aan een omsingeling ontkomen. Op het front Czenstochowa - Krakau houden de Oostenrijkers met moeite stand. De Oostenrijkers hebben Czernowitz ontruimd. De Russen zijn Krakau tot op ongeveer 30 Km genaderd.
19141201- De Duitschers hervatten in Polen het offensief. link
19141202 - Belgrado genomen.
19141206 - De Duitschers bezetten Lodz.