Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Een oproep uit den beschaafden wereld deel 3


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Hier in Amerika kennen wij alleen door een pochet zijne dochter gekleed in uniform van Colonel; zijne zonen zij opgevoed in den nationalen geest van Netsche, in den niet verdoken dorst naar bloed van generaal von Bernhardi, van Erischke en de zedelijke opvoedingen van Von Bulow. link 

Uw keizer, zijne zonen, zijnen soldaten, zijne staatsmannen en geleerden zien Duitschland boven de wereld alleen door den oorlog verheven. Wij zijn mijn waarde okter gevoelig getroffen, beschaamd en beleedigd, dat eene kristene natie de oorzaak zijn van dezen ellendigen oorlog.
Er was eene rechtvaardigheid, gewapend, verdedigt zoals gij waart, zou de gansche wereld uwe grenzen niet kunnen overschrijden. En niettegenstaande de Duitsche kulture, nog wel wat kunne leeren hebben van zijne buren, zou het zijn eigen volk wel tot een beter doel hebben kunnen opkweeken.

Uwe groote natie heeft op alle zeeŽn schepen, op alle markten worden zijne koopwaren opgenomen en ze geniet van de gansche menschheid de algemeene gunst, omdat ze voor eenen menschlievenden staat aanzien wordt. Nu echter is dit alles verdwenen; in eene halve eeuw zult ge niet kunnen goedmaken wat ge hebt verloren.
Maar het Duitschland welke gij zult winnen of verliezen is gevallen; en de natie welke voortijds glorierijk was moet zijnen weg voortzetten in duisternis en moord, tot als zijn eigen geweten hem zegt zijne legers binnen zijne grenzen terug te trekken, in de hoop van genade te vinden voor de gansche wereld van zijne daad.