Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
De belangrijkheid van de werkloosheid in Belgie overgenomen uit het Volk 17 08 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Het Volk 17 oogst 1915
De Belangrijkheid der Werkloosheid in BelgiŽ
Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit maakt bekend dat er op 31 juli laatsleden 734.690 werkloozen (mannen en vrouwen) waren in BelgiŽ. In dit getal zijn de gedeeltelijke werkloozen begrepen en daarmee is 't moeilijk af te leiden of de werkloosheid sedert drie maanden verminderd of vermeerderd is.
Op het eerste zicht zou men kunnen besluiten dat de werkloosheid eerder zou verminderd zijn, daar de opgave van 31 Juli laatst ongeveer dezelfde is als twee maanden tevoren, en er toen slechts kwestie was van algeheele werkloosheid, terwijl de tijdelijke en gedeeltelijke werkloozen thans in de optelling begrepen zijn.
Maar de opgaven van dien tijd berusten op zulke onvolledige gegevens dat men er geen staat kan op maken.
Volgens de nijverheidsoptelling van 1910 waren er in BelgiŽ 1.359.450 mannen en vrouwen in handel en nijverheid gebezigd. Indien men daar tegenover het opgegeven getal van 734.690 ondersteunden gedeeltelijk en volledig werkloozen, stelt, dan is't mogelijk de verhouding der werkloosheid daaromtrent te schatten. Bij die berekening die wij overlaten aan de zorg onzer lezers, dient in acht genomen, dat van het cijfer der nijverheidsoptelling van 1910, een redelijk aantal uit het land geweken of onder de wapens zijnden moet afgeteldworden.
Het aantal ondersteunde werkloozen, huisvrouwen en kinderen onder de 16 jaar, is als volgt in de verschillende streken van BelgiŽ

 

Provincie

Werkloozen

Huisvrouwen

Kinderen

Brusselís omschrijving

88585

26777

42624

Brabant

71235

33230

73338

West-Vlaanderen

62731

23696

69621

Oost-Vlaanderen

134330

35331

124387

Antwerpen

93344

38994

76834

Limburg

11286

5843

16479

Luik

82775

33474

53150

Luxemburg

28342

9625

20175

Namen

29073

15805

27170

Henegouwen

132989

63583

95893

Totaal

734690

286358

599671