datum - omschrijving
19140108 - De Engelschen bezetten Togo
19140628 - Aartshertog Frans Ferdinand te Sarajevo vermoord)
19140723 - Oostenrijk richt een ultimatum tot ServiŽ.
19140725 - Oostenrijk mobiliseert gedeeltelijk (tegen ServiŽ).
19140728 - Oostenrijk verklaart ServiŽ den oorlog. Gedeeltelijke mobilisatie in Rusland.
19140731 - Algemeene mobilisatie in Rusland. Duitschland stelt Rusland een ultimatum.Nederland mobiliseert. Algemeene mobilisatie in Oostenrijk.
19140801 - Algemeene mobilisatie in Duitschland. Duitschland verklaart Rusland den oorlog, Algemeene mobilisatie in Frankrijk en BelgiŽ.
19140802 - Fransche vliegers in Duitschland. De Duitsche kruiser Augsburg bombardeert Libau.
19140802 - Fransche vliegers trekken naar Duitsland.
19140803 - Duitschland verklaart Frankrijk en BelgiŽ den oorlog. De Engelsche vloot gemobilisseerd. ItaliŽ legt een verklaring van onzijdigheid af.
19140804 - Engeland verklaart Duitschland den oorlog. Duitsche troepen rukken bij het vierlandenpunt BelgiŽ binnen. Het Engelsche leger gemobiliseert.
19140805 - De Duitschers vallen Luik aan.
19140805 - De Engelsche kruiser Amphion boort den Duitschen mijnenlegger KŲnigin Luise in den grond. Daarna stoot de Amphion op een mijn en zinkt.
19140806 - De Duitsche troepen trekken over de Fransche grens. De Russische cavalerie overschrijdt de Duitsche grens, Oostenrijk verklaart Rusland den oorlog.
19140807 - De Duitsers bezetten de stad Luik.
19140807 - Montenegro verklaart Oostenrijk den oorlog.
19140808 - De Fransen trekken in den Elzas de Duitse grens over en bezetten Mulhouse.
19140809 - De U15 in den grond geboord
19140810 - De Fransen ontruimen Mulhouse.
19140812 - Duitsland vraagt BelgiŽ opnieuw om ongehinderde doortocht.
19140813 - Engeland gevolgd door Frankrijk, verklaart Oostenrijk Hongarije den oorlog.
19140814 - De Engelschen verschijnen voor Dar-es-Salem
19140815 - Gevecht bij Dinant.
19140815 - Japan stelt Duitschland een ultimatum.
19140816 - Alle forten van Luik blijken in Duitse handen te zijn, de Belgische regering naar Antwerpen verplaatst, de Afrikaanse troepen in Frankrijk.
19140817 - De Oostenrijksche kruiser Zenta door de Franschen vernietigd
19140818 - Het Belgische veldleger trekt op Antwerpen terug.
19140819 - De Russen bezetten Guimbinnen.
19140820 - De Duitsers bezetten Brussel.
19140821 - De Duitsers dringen de Fransen tussen Metz en de Vogezen achteruit, het leger van den kroonprins drijft de Fransen aan beide zijden van Longwy terug.
19140822 - De concentratie van het Duitse leger wordt verklaard.
19140822 - De Russen bezetten Goldap.
19140823 - De Russen bezetten Insterburg en dringen in Oostelijk GaliciŽ.
19140823 - Het leger van Albrecht van Wurtemberg werpt de Fransen over de Semois, Lunťville door de Duitsers bezet.
19140823 - Japan verklaart Duitschland den oorlog.
19140824 - De Belgen doen een uitval uit Antwerpen.
19140824 - De oostenrijkse kruiser Kaiserin Elisanbeth krijgt bevel om voor Tsingtas mee te vechten.
19140825 - De Russen dringen Boekowina binnen.
19140825 - Een zeppelin werpt bommen op Antwerpen, Duitse cavalerie dringt in de buurt van Rijsel Frankrijk binnen.
19140825 - Een Zeppelin werpt bommen op Antwerpen. Talrijke dooden groote schade.
19140826 - Namen valt, Longwy valt, Leuven verwoest, de Fransen ontruimen den Boven Elzas, nieuw ministerie in Frankrijk.
19140826 - Tilsit, Nordenburg, Bisschofsburg en Lensburg door de Russen bezet.
19140827 - De Duitsche hulpkruiser Wihelm der Grosse in den grond geboord.
19140828 - Bij Helgoland worden drie duitsche kruisers door de Engelschen vernietigd
19140828 - De Russen bezetten de overgangen over de Alle en Allenstein, ze naderen Koningsbergen en Lemberg.
19140828 - Het leger van Albrecht van Wurtemberg trekt bij MťziŤres over de Maas. Het leger van de Duitse kroonprins heeft een aanval der Fransen afgeslagen en trekt naar de Maas, de Duitse linkervleugel trekt op in de richting van Epinal, het Engelse leger wordt ten noorden van St Quentin teruggeslagen, het leger der Fransen en Engelsen trekt op de Somme terug, Manonvillers valt.
19140829 - Het leger van generaal von Hindenburg behaalt eene belangrijke overwinning bij de Masurische meren. De Russen moeten Pruisen ontruimen.
19140829 - Turkije mobiliseert.
19140831 - Het leger van von BŻlow drijft bij St Quentin een Franse strijdkracht terug, Generaal von Hausen dringt bij Rethel tot de Aisne door. Albrecht van Wurtemberg heeft over de Maas moeten terugtrekken, maar heeft vervolgens die rivier voor de tweede maal overschreden, het fort van Ayvelles is gevallen, de Duitse kroonprins trekt over de Maas, Montmťdy is gevallen, de bezetting is gevangen genomen. Givet is gevallen.
19140831 -19140831 - Dagelijkse bezoeken door Tauben aan Parijs.
19140901 -19140902 - 19140903 -Dagelijkse bezoeken door Tauben aan Parijs.
19140902 - De Duitse kroonprins drijft tussen Reims en Verdun 10 Franse legerkorpsen terug, de Franse regering naar Bordeaux verplaatst, wederom laat een zeppelin bommen op Antwerpen vallen.
19140902 - Nieuw bezoek van een zeppelin aan Antwerpen. Dooden en gekwetsten door de uitgeworpen bommen.
19140903 - De Duitsche goeverneur van de Samoa-eilanden capituleert.
19140903 - De Russen nemen Lemberg en Haliez.
19140903 - Hirson, Condť, La FeŤre, Laon gevallen, Maarschalk van Kluck is in de nabijheid van Parijs, het Westelijk Duitse leger in de Aisne overgetrokken en rukt op de Marne aan, in Frans Lotharingen houden de Fransen stand.
19140904 - Bommen bij Duinkerken geworpen door Tauben.
19140904 - De Duitsers laten Parijs links liggen en wenden zich naar het Zuid Oosten, het leger verzamelt zich.
19140906 - De Russen bezetten het Strijgebied en de passen der Karpathen, de Servische Timokdivisie valt in eene hinderlaag en wordt vernietigd.
19140907 - De Pathfinder door een Duitsche duikboot in den grond geboord.
19140907 - Keerpunt van den oorlog in het westen, overwinning van de bondgenoten aan de Marne, de Fransen en de Engelsen voeren een omvattingsbeweging uit en winnen op den linkervleugel terrein, waarna het hele Duitse leger terugtrekt in stellingen aan de Aisne, waar het nog staat, Maubeuge valt, 40 000 krijgsgevangenen.
19140909 - De Duitsers trekken voor de Fransen over de Petit Morin en voor de Engelsen over de Marne terug.
19140909 - De Engelsche hulpkruiser Oceanic vergaat.
19140910 - De Belgen hebben van Antwerpen uit het offensief hervat.
19140910 - De Russen nemen Tomaszof.
19140911 - De Duitse rechtervleugel is op 75 km geweken, ook het Duitse centrum begint te wijken, het leger der bondgenoten heeft krijgsgevangenen gemaakt en 150 kanonnen veroverd.
19140911 - De Engelschen bezetten Herbertshoche in den Bismarckarchipel
19140911 - Von Hindenburg slaat het Njemenleger, de Duitschers verslaan een Russisch hulpleger bij Lyck.
19140912 - De Engelsen trekken over de Ourcq, de Fransen bezetten weder Lunťville en Soissons.
19140913 - De Fransen hernemen Pont ŗ Mousson.
19140913 - Het Oostenrijkse leger blijkt in GaliciŽ en in het zuiden van Polen te zijn verslagen, de Russen zetten de vervolging voort.
19140914 - De Fransen en Engelsen zijn over een gedeelte van de Aisne getrokken. De Fransen hebben Amiens opnieuw bezet en het fort Troyon ontzet, de Duitsers houden stand aan den bovenloop van de Aisne.
19140914 - De Hela door een Duitsche duikboot in den rond geboord. De Carmannia boort de Cap Trafalgar in den grond (hulpkruisers).
19140915 - De Russische troepen trekken over de Beneden San en bezetten Czernowitz, de hoofdstad van de Boekowina, het leger van von Hindenburg in Oost Pruisen concentreerd zich.
19140918 - Het Engelsche opleidingsschip Fishgard zinkt in het Kanaal.
19140919 - Beyers en Kemp nemen ontslag.
19140920 - De Russen bezetten Jaroslau, Pizeworsch en Lancut in GaliciŽ.
19140920 - Eerste beschieting van de Kathedraal van Reims.
19140922 - De U9 boort de Aboukir, Cressy en Hogue in den grond.
19140922 - Luitenant Collet vertrekt met een 5 tal andere Engelsche vliegers uit Antwerpen en werpt bommen op een Zeppelin halle in Dusseldorf.
19140923 - De Emden beschiet Madras.
19140924 - Een Zeppelin werpt bommen op Oostende.
19140925 - De Engelschen bezetten Friedrich-Wilhelmhafen (Duitsch Nieuw Guinea)
19140925 - Een Zeppelin boven Warschau.
19140926 - De Russen bezetten Breszowin West GaliciŽ, Russische afdeelingen trekken over de Karpathen, een zeppelin verschijnt boven Warschau.
19140927 - Er vertoonen zich wederom Tauben boven Parijs. Een advokaat werd gedood en een klein meisje gewond.
19140927 - Gevechten aan de Njemen in het goevernement Soewalkin de Duitschers beschieten Ossowiec.
19140928 - De hoofdstad van Kameroen kapituleert. De Dardanellen gesloten.
19140928 - Offensief der Duitsers tegen Antwerpen.
19140929 - Eerste keerpunt het Oostelijk oorlogsterrein, eerste gemeenschappelijk offensief van Duitschers en Oostenrijkers, het Oostenrijksche leger heeft zich bij Krakau hersteld en marcheert, in verband met een Duitsch leger uit SileiŽ, opnieuw Oostwaarts.
19141002 - Het front in Frankrijk breidt zich meer en meer naar het Noorden uit. Bij Antwerpen vallen Waver en Dorpveldt.
19141003- Lier, Koningshooikt, Waelhem, de spoorweg redoute en de redoute Tallaert gevallen, de Belgen trekken over de Nete terug.
19141004 - De Duitschers trekken in Soerwalhi terug tot op de Oost -Pruisische grens.
19141004 - Gevechten bij Atrecht.
19141005 - Bij Antwerpen vallen Kessel en Broechem.
19141005 - Verdere opmarch van de Oostenrijkers en Duitschers aan den Boven Weichsel.
19141006 - De Japanners bezetten Jaluit.
19141006 - Het front van Frankrijk breidt zich uit tot in de omstreken van Rijsel.
19141006 - In de Eemsmonding wordt een Duitsche torpedooboot door een Engelsche duikboot in den grond geboord.
19141007 - De Duitsers zijn over de Nete en over de Schelde getrokken.
19141007 - De Japanners bezetten Yap.
19141007 - De militaire gouverneur van Antwerpen raadt de bevolking aan te vluchten, tienduizenden inwoners van Antwerpen vluchten naar Nederland, het bombardement van Antwerpen is begonnen, de Duitsers verschijnen in Turnhout.
19141008 - De Oostenrijkers bezitten Rzeszow.
19141008 - Het fort Breendonck door de Duitsers genomen, aanslag op de loods voor luchtschepen te Dusseldorp door vliegers.
19141008 - Tegen Keulen en Dusseldorf werd een luchtraid door Engelschen ondernomen.
19141009 - Antwerpen gevallen.
19141009 - Twee Fransche torpedobooten gezonken.
19141010 - Alle forten van Antwerpen in Duitse handen, tienduizenden Belgische en tweeduizend Engelse soldaten in Nederland geÔnterneerd.
19141010 - De Russen bezetten Lyck weder.
19141010 - De Russische kruiser Pallad door een Duitsche duikboot in den grond geboord.
19141011 - Gevechten bij Hazebrouck.
19141011 - Opstand van Maritz.
19141011 - Przemysl ontzet.
19141011 - Twee Duitsche vliegmachinen bezoeken Parijs. Drie personen werden gedood en 14 gewond.
19141012 - De Duitschers zijn den Weichsel en de Oostenrijkers de San genaderde. De laatsten hebben Jaroslaw weder bezet.
19141012 - Er worden 5 bommen op Parijs geworpen.
19141013 - De Belgische regering naar Havre verplaatst.
19141014 - De Duitsers bezetten Gent en Brugge.
19141014 - Tsingtao door de noncombatttanten ontruimd.
19141015 - De Duitsers bezetten Oostende en Zeebrugge, bij Nieuwpoort en Diksmuide wordt gevochten.
19141017 - Vier Duitsche toredojagers in de Noordzee door Engelsche torpedojagers en een kruiser in den grond geboord. De Japansche kruiser Takasjiko bij Tsingtao door de Duitsche torpedoboot S90 in den grond geboord. De S90 loopt op de kust en wordt vernield.
19141018 - De Engelsche duikboot E3 vernietigt.
19141018 - Eerste beschieting van de Belgische kust door Engelse en Franse oorlogsschepen.
19141020 - De Oostenrijkers hebben Stryj en Sereth bezet.
19141021 - Tweede keerpunt in het Oosten. Tweede offensief der Russen . De Duitschers die ten Noorden van de Pilica aan den Weichsel stonden, in vollen aftocht.
19141022 - De Oostenrijksche voorhoede rukt Czernowitz binnen.
19141023 - De Russen trekken in een breed front over den Weichsel en op eenige punten over de San.
19141024 - De Duitsers trekken over het IJzerkanaal.
19141024 - De Russen hernemen Lowicz, Skierniewice en Rawa. De Duitschers en de Oostenrijkers trekken op Radom terug. De poging der Oostenrijkers om den Russischen linkervleugel in GaliciŽ om te trekken is mislukt.
19141024 - De torpedojager Badger ramt in de Noordzee een Duitsche duikboot. Beide vaartuigen beloopen schade.
19141025 - Sir Charles Douglas, chef van den Engelschen generalen staf, overleden.
19141027 - De Grieken bezetten Epirus. Opstand in Zuid Afrika
19141027 - De Russen hebben ook ten Zuiden van de Pilitsa de Duitschers en Oostenrijkers tot wijken gebracht.
19141028 - De Duitschers blijken voor de Noordkust van Ierland mijnen te hebben gelegd.
19141028 - Veroordeelend vonnis in het moordproces te Sarajevo. Oostenrijk verklaart BelgiŽ den oorlog.
19141029 - De Emden boort voor Poeloe Pinang den Russischen kruiser Sjemtsjoes en een Franschen torpedojager in den grond.
19141029 - Turkije opent in de Zwarte Zee de vijandelijkheden tegen Rusland.
19141031 - De Engelsche kruiser Hermes in den grond geboord.
19141101 - Botsingen aan de Russisch Turksche grens.
19141101 - De Russen bezetten Piotrkof en Opoezna.
19141102 - Engeland sluit de Noordgrens van de Noordzee.
19141103 - Beschieting van Yarmouth.
19141103 - Een Engelsch Fransch Eskader bombardeert de Dardanellen forten
19141104 -Engeland verklaart Turkije den oorlog en Rusland, Frankrijk, BelgiŽ en ServiŽ verklaren zich in oorlogstoestand met dat rijk.
19141104 - De Duitse kruiser York loopt op een mijn en zinkt. Zeeslag bij Chili de Good Hope en de Monmouth verloren.
19141104 - De Russen bezeten Kielce en Sandomir.
19141105 - PerziŽ verklaart zich onzijdig.
19141106 - De Nederlandsche regeering richt een nota aan Engeland over de gedeeltelijke sluiting van de Noordzee (deze nota blijft onbeantwoord).
19141107 - Tsingtao gevallen.
19141109 - De Emden tot zinken gebracht. De Koenigsberg opgesloten. De Geier in Honoloeloe geinterneeerd.
19141109 - De Turken verschijnen in SinaÔ.
19141110 - De Duitsers nemen Diksmuide.
19141111 - De Oosterijkers trekken op Krakau terug. Pzemysl weder ingesloten. Presznow door de Russen bezet.
19141112 - De Russen bezetten Joannisberg in Oost Pruisen.
19141114 - De Turken vallen in PerziŽ.
19141115 - Beschieting van Hartlepool, Scarborough en Whitby.
19141115 - De Duitsers trekken over de IJzer terug als gevolg van de inundatie.
19141116 - Tweede nota van de Nederlandsche regeering aan Engeland.
19141117 - Opmarsch der Oostenrijkers in ServiŽ.
19141118 - Derde keerpunt i het Oosten. Tweede Duitsch Oostenrijks offensief. De Russen trekken weer terug. De Rechtervleugel van het Russchisch leger is achterwaarts voor een aanval van de Duitsers van Thorn uit omgezwenkt en heeft zich op de Bzura teruggetrokken. Libau wordt opnieuw door Duitsche oorlogsschepen beschoten.
19141119 - Slag tusschen Warta en Weichsel en op de linie Czendtochowas - Krakau.
19141121 - Aanslag op de Zeppelin loods te Friedrichshafen.
19141121 - De Engelschen bezetten Bassorak. (SyriŽ)
19141121 - Engelsche vliegers richten in Friedrichshafen schade aan de Zeppelinloodsen.
19141124 - De U18 geramd.
19141125 - Het Engelsche linieship Bulwark springt uit elkaar.
19141127 - In Polen zijn de strijdkrachten van het Duitsche centrum, die tussen Lodz en Loviez waren voorwaarts gerukt, teruggetrokken. Zij zijn tenauwersnood aan een omsingeling ontkomen. Op het front Czenstochowa - Krakau houden de Oostenrijkers met moeite stand. De Oostenrijkers hebben Czernowitz ontruimd. De Russen zijn Krakau tot op ongeveer 30 Km genaderd.
19141201 - De Wet gevangen genomen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_de_Wet
19141201- De Duitschers hervatten in Polen het offensief.
19141202 - Belgrado genomen.
19141204 - De Duitsers verliezen hun laatste steunpunten aan de overzijde van de IJzer.
19141205 - Een Duitsche vlieger vertoont zich boven Dover, maar werd verdreven.
19141206 - Beyers verdronken http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Frederick_Beyers
19141206 - De Duitschers bezetten Lodz.
19141208 - Fransche vliegers laten 18 bommen op Freiburg vallen.
19141208 - Slag bij de Falklandeilanden . De Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig en Nuernberg gezonken.
19141209 -Overwinning der ServiŽrs.
19141213 - Slag bij Limanova, waar de Russen worden tegengehouden.
19141214 - Belgrado door de ServiŽrs hernomen.
19141214 - De Messoedich in den grond geboord.
19141216 - In Polen , ten Zuiden van den Weichel, is de beslissing ten gunste van de Duitschers gevallen, in zooverre dat het offensief der Russen tegen Posen en SileziŽ gebroken is. De Russen trekken zich terug, bieden echter in de Westelijke Karpathen nog krachtigen tegenstand. De Oostenrijkers nemen Pistrkof.
19141217 - Egypte tot Engelsch protectoraat verklaard.
19141217-19141218 - Fransche vliegers werpen 10 bommen op Saarburg.
19141218 - Samenkomst van de drie Noordsche koningen te MalmŰ.
19141219 - De Russen houden langs de Bzura, Rawka, Nida en Dunajer stand en hernemen in de Karpathen het offensief.
19141220 - Een Duitsche vlieger werpt bommen op Calais. Een Engelsche vlieger boven Brussel.
19141220 - Nieuwe sultan in Egijpte.
19141221 - Een Duitsche vlieger werpt bommen op Dover. Een Engelsche doet verkenningen boven Straatsburg.
19141222 - De Fransche duikboot Curie in de Adriatische Zee in den grond geboord.
19141224 - Een Duitsche vlieger werpt bommen op Dover zonder schade aan te richten
19141225 - De Italianen bezetten Walona http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten/un/1914/0625
19141225 - Groote Britsche luchtraid naar Cuxhaven. Commandant Hewlett wordt vermist, maar later behouden teruggevonden. Taube boven Sheerness. Engelsche aanval op de Zeppelin loods te Brussel. Duitsche luchtraid naar Engeland. Bommen bij Chatham. De vliegers worden verjaagd.
19141226 - Nota van de Vereenigde Staten aan Engeland.
19141226 - 's Morgens om 5ure 20 een Zeppelin boven Nancy. Veertien bommen geworpen. Twee personen gedood , twee gewond. Gebouwen werden beschadigd.
19141229 - Aanval van Engelse vliegers op Cuxhaven.
19141230 - Groote Duitsche raid naar Duinkerken, waarbij 20 dooden, tal van gekwetsten.
19150000 -
19150101 - De Formidable in de grond geboord.
19150103 - De Russen bezetten opnieuw Boekowina.
19150104 - De Russen verslaan de Turken bij Sarykamisj.
19150106 - Boven Calais worden drie Zeppelins waargenomen.
19150108 - Engeland verlangt van Zwitzerland uitvoerverboden. Voorlopig en ontwijkend antwoord van Engeland op de Amerikaansche nota.
19150110- Vijftig bommen door de Duitschers op Duinkerken geworpen. Tallooze dooden en gewonden.
19150112 - 19150114 - De Fransen worden ten Noorden van Soissons, waar zij gedurende enige weken telkens kleine vorderingen hadden gemaakt, teruggeslagen en trekken zich in die streek over de Aisne terug.
19150113 - Berchtold vervangen door Burian.
19150114 - De Fransche duikboot Saphir voor de Dardanellen in den grond geboord.
19150115 - Ontwijkend antwoord van Engeland op de Nederlandsche nota van 16 november.
19150120 - Aanval der Engelsche Oostkust door een Zeppelin - flotilje. Groote schade , vier dooden.
19150123 - Duitsche vliegers werpen 80 bommen op Duinkerken. Talrijke dooden.
19150124 - Slag in de Noordzeer. De Blucher in den grond geboord.
19150125 - De pantserdekkruiser Gazelle in den grond geboord.
19150125 - Een Parseval voor Libau neergeschoten.
19150203 - Het doodvonnis aan drie medeplichtigen aan de moord van Sarajewo voltrokken. http://en.wikipedia.org/wiki/Danilo_Ili%C4%87
19150203 - Kemp geeft zich over.
19150204 - De Duitsche marinestaf verklaart van 18 Februari af de Engelsche wateren tot oorlogsgebied.
19150211 - De Russen beginnen Oost-Pruisen en de Boekowina te ontruimen .
19150212 - Nota's van Amerika aan Duitschland en Engeland.
19150214 - De Russen trekken, na een overwinning van von Hindenburg in Oost-Pruisen, onder zware verliezen door Soesalki terug.
19150215 - Nederlandsche protestnota aan de Duitsche regeering.
19150215 - Opmarsch der Duitschers ten Noorden van den Weichsel.
19150216 - Antwoorden van Engeland en Duitschland aan Amerika.
19150217 - 19150309 - Offensief der Fransen in Champagne.
19150217 - De Duitsche marineluchtschepen L3 en L4 vergaan.
19150217 - De Oostenrijkers bezetten Czernowitz.
19150219 - Aanvang der beschieting van de Dardanellen forten.
19150222 - Voorstellen van Amerika aan Engeland en Duitschland.
19150224 - 19150227 - Succes der Russen bij Pizasnyse, de opmarsch der Duitschers in Noord-Polen en die der Oostenrijkers in Zuidoost GaliciŽ gestuit.
19150224 - De Engelsche hulpkruiser Clan Mac Naughton vermist.
19150225 - De forten aan den ingang van de Dardanellen worden vernield.
19150226 - De Fransche torpedooboot Dague zinkt voor Antivari op een mijn.
19150227- 19150328 - Offensief der Russen op beide vleugels.
19150228 - Het Engelsche koopvaardijschip Thordis boort een Duitsche duikboot in den grond.
19150301 - Tegemoetkomende Duitsche nota van antwoord op de Wilsons voorstellen. Aankondiging van repressaillemaatregelen tegen den Duitschen handel door Frankrijk en Engeland.
19150302 - De U8 in den grond geboord.
19150306 - Het Griekse ministerie Wenezuelos treedt af.
19150309 - Goenaris heeft een nieuw Grieksch ministerie gevormd.
19150310 - De U12 in den grond geboord.
19150311 - 19150313 - Offensief der Engelsen ten Noorden van la Bassťe, zij bezetten Nieuw Capelle.
19150312 - De Engelsche hulpkruiser Bayans blijkt in den grond te zijn geboord.
19150315 - De Dresden tot zinken gebracht.
19150315 - Openbaarmaking van de represaillemaatregelen der Entente tegen den Duitschen handel. Afkondiging van de blokkade der Duitsche havens.
19150318 - De Engelsche linieschepen Irricistible en Ocean en het Fransche linieschip Bouvet zinken bij de Dardanellen. De Gaulois buiten gevolg gesteld.
19150318 - De Russen bezetten Memel.
19150318 - Poging van de Engelsche en de Fransche vloot om de Dardanellen te water te forceeren. Daarbij zinken de Engelsche linieschepen Irťsistible en Ocean en het Fransche linieschip Bouvet. Het Fransche linieschip Gaulois wordt buiten gevecht gesteld. De Inflexible beschadigd.
19150322 - Przemysl valt. De Russen worden uit Memel verdreven.
19150324 - Naar aanleiding van het opbrengen van de Zaanstroom en de Batavier V en het in den grond boren van de Medea vraagt de Nederlandsche regeering aan de Duitsche ophelderingen.
19150331 - Inleiding van den slag tussen Moesel en Maas.
19150403- De Mezjidich zinkt door eene mijn.
19150404 -19150405 - Verdere ontwikkelingen en hoogtepunt van dien slag.
19150404 -19150409 -In de Karpathen vertraagt de opmarsch der Russen.
19150405 - Nota van Amerika aan Engeland naar aanleiding van de repressaillemaatregelen.
19150406 - De Eitel Friedrich te Newport Newss geÔnterneerd.
19150409 - De Fransen verslappen hun offensief tussen Maas en Moesel.
19150409- 19150423 - De Russen maken in de Kartpathen geen verderen voortgang, gevechten om den Uszohpas.
19150410 - Duitschland beklaagt zich bij de Amerikaansche regeering over de weinige energie in deze ontwikkeld.
19150417 - Inleiding tot een nieuwen aanval op de Dardanellen. De Turksche torpedooboot Demir Hissar doet een aanval op het Fransche transportschip Manitou en wordt vernietigd.
19150418 - De Engelsen nemen een heuvel bij Zwartelen ten Zuidoosten van Yperen.
19150422 -19150424 - Offensief der Duitsers ten Noorden van Yperen, zij bezetten Langemarck en Pilkom en bezetten de IJzerovergangen bij Steenstraat en het Sas, zij stuiten een tegenaanval bij St Julien en bezetten Lizerne aan de overzijde van het IJzerkanaal, de bondgenoten verliezen 35 kanonnen.
19150424 - Tegenoffensief der Duitsers op de Maasheuvels, bij Yperen hernemen de Fransen Lizerne.
19150425 - Landing van een leger der Franschen en Engelschen op en Engelschen op het schiereiland Gallipoli en op den Adriatischen oever der Dardanellen.
19150426 - 19150501 - Tegenaanvallen der Fransen en Engelsen bij Yperen
19150427 - De Fransche kruiser Leon Gambetta door een Oostenrijksche duikboot in den grond geboord.
19150427 - Opmarsch der Duitschers in Kowno en Koerland. Nieuwe gevechten in Suwalki.
19150428 - De Turkse kanonneerboot Satoel Klasso door een Engelse onderzeeŽr aan de Dardanellen getorpedeerd.
19150429 - De Duitschers bezetten een deel van den spoorweg Libau-Dunaburg.
19150430 - De Russen ontruimen Szawle.
19150430 - Eerste beschieting van Duinkerken.
19150430- De Duitsche hulpkruiser Macedonia buitgemaakt.In de noordzee zinken twee Duitsche torpedobooten en de Engelsche torpedojager Recruit alsmede een gewapende treiler.
19150501 - De Fransen schieten op Metz.
19150501 - Nieuwe schermutselingen aan het Suezkanaal.
19150502 - 19150508 - Doorbraak van het Russische front in West-GaliciŽ. Opmarsch der Duitsch-Oostenrijkse troepen naar het Oosten en omvattingspogingen tegen de Russische vleugels.
19150502 - De Duitsers bezetten bij Yperen het gehucht Fortuin.
19150503 - Een Zeppelin brengt een Engelsche duikboot tot zinken.
19150503 - Turkse Kanonneerboot door dezelfde onderzeeŽr getorpedeerd.
19150504 - 19150508 - Nieuwe gevechten om heuvel 60 bij Yperen.
19150504 - De Engelsen trekken hun front voor Yperen een eindweegs in.
19150508 -- De Duitsch-Oostenrijkse troepen bezetten Jareslau aan de San. De Russen wijken in Polen ten Zuiden van de Pilica. Kielce door de Duitschers bezet. De Russen trekken in GaliciŽ achter de San en den boven Dnjestre terug. Zij drijven echter in Oost GaliciŽ de Oostenrijkers over de Pruth terug.
19150508 - De Duitschers bezetten Libau.
19150508 - De Engelsche torpedojager Maori voor de Belgische kust in den grond geboord.
19150509 - 19150514 - Offensief der Fransen ten Noorden van Atrecht, zij veroverden bij Carency vooruitspringende hoek van het Duitse front.
19150509 - Hongarije door de Russen geheel ontruimd.
19150510 - Zeppelins werpen bommen bij de monding van de Theems.
19150512 - Windhoek in de Duitsch Zuidwest Afrikaansche bezitting door de troepen van de Zuid Afrikaansche Unie bezet.
19150513 - Het Engelsche linieschip Goliath is in de Dardanellen getorpedeerd.
19150515 - Bij Szawle houden zij de Duitschers tegen en zijn offensief in Noord Polen en Sawalki.
19150517 - De Engelsen behalen terreinwinst bij Festubert, ten noordoosten van la Bassťe
19150520 - De Duitsche en Oostenrijkse legers winnen terrein ten noorden van Przemysl.
19150522 - Russisch onderzeeŽr door bommen uit vliegtuig tegen Liban getroffen vergaan.
19150526 - De Triumph in de golf van Saros door n'en Duitscher onderzeeŽr in de grond geboord.
19150527 - De Majestic aan de Dardanellen door n'en Duitscher onderzeeŽr in den grond geboord. De hulpkruiser Princess Irene vergaan.
19150528 - De Turken verklaren het Suez kanaal oorlogsgebied.
19150529 - gedeeltelijke Russische winst aan de San . 7000 krijgers gevangen.
19150530 - Offensief der Fransen op de ganse lijn, een Zeppelin werpt bommen op Londen.
19150531 - Bommen op Ludwigshafen aan de Rhein.
19150603 - Przemisl door de Duitschers en Oostenrijkers herbezet.
19150605 - De Asiatische kust van Turkije door de Engelschen geblokkeerd.
19150607 - Een Fransche mijnlegger loopt in de EgeÔsche zee op een mijn en zinkt.
19150607 - Een zeppelin wordt boven Gent door een Engelse vlieger neergeschoten.
19150610 - 2 Engelsche torpedobooten door n'en Duitschen onderzeeŽr op de Engelsche kust getorpedeerd. N'en kruiser type Liverpool door n'en Duitsche onderzeeŽr op de Albaneesche kust in den grond geboord.
19150610 - Neuville St Vaast en Hebuterne hernomen door de Fransen.
19150610 - Wan in den Caucasis door de Russen bezet.
19150611 - Russische torpedojager door Turksche kruiser vernield. Italiaansche onderzeeŽr door Oostenrijksche U boot getorpedeerd.
19150614 - De Duitsche onderzeeboot U14 door de Engelschen in den grond geboord, de bemanning gered.
19150614 - Oostenrijksche onderzeer aan de Dardanellen gezonken.
19150618 - Rond Atrecht en in den Elzas winnen de Fransen terrein.
19150622 - Lemberg door de Duitschers genomen.
19150622 - Metzeral door de Fransen genomen.
19150624 - De Roseburgh door n'en Duitschen onderzeeŽr getroffen en licht beschadigt.
19150627 - n' En Italiaanschen torpedoboot door n'en Oostenrijksen onderzeeŽr in den grond geboord.
19150628 - n' En Engelschen torpedojager door de Duitschers in de Noordzee beschadigt.
19150628 - Tomaszow in GaliciŽ door de Duitschers en de Oostenrijkers bezet.
19150705 - De Duitsche kruiser Albatros op de Zweedsche kust door de Russen vernield. bemanning geÔnterneerd.
19150705 - De Fransche onderzeeboot "Mariotte" in de Dardanellen gezonken.
19150705 - De ServiŽrs bezetten Durazzo en de Montenegrijnen Scutare in AlbaniŽ.
19150708 - De Iitaliaanse kruiser Amalfi in de Adriatische zee getorpedeerd.
1915071 - De verbondene winnen terrein aan de Dardanellen.
19150710 - De Russen houden stand in GaliciŽ en doet hetb Oostenrijksch leger gedeeltelijk wijken.
19150713 - Oost- West Duitsch Afrika geeft zich gansch aan den generaal Botha over. Einde van den strijd aldaar.
19150713, - De Duitschers achteruit geslagen aan Lublin 15000 gevangenen.
19150718 - De Italiaansche kruiser Garibaldi in de Adriatische zee getorpedeerd.
19150718 - De Russen wijken weer op gansch de lijn.
19150726 - Het Oostenrijkse Eiland Pelagosa door de Italianen bezet in de Adriatische zee.
19150730 - Lublin door de Oostenrijkers bezet.
19150801 - Mitau door de Duitschers bezet.
19150805 - Warschau door de Duitschers bezet en Ivangorod door de Oostenrijkers
19150807 - Het Italiaans luchtschip door de Oostenrijkers vernietigd.
19150807 - Italiaansche duikboot door de Oostenrijkers vernietigd.
19150809 - Barbarrossa Haiderabad, Turksch linieschip, door Engelsche onderzeeŽr in de Marmarazee getorpedeerd.
19150809 - Zeppelins werpen bommen op Londen.
19150810 - De Engelsche hulpkruiser India in de Noordzee door een Duitsche onderzeeŽr getorpedeerd. De Turken bombardeeren van uit een vliegmachien een Engelsche onderzeeŽr aan de Dardanellen en doen hem zinken. Een Italiaansche duikboot loopt op eene mijn en zinkt.
19150811 - Een Engelsche toprdojager loopt op eene mijn en zinkt.
19150811- De Engelsche hulpkruiser Ramsy door de Duitsche hulpkruiser in den grond geboord, deze laatste in t' nauw gebracht doet zich op zin beurt zinken.
19150813 - De Oostenrijksche U12 getorpedeerd door een Italiaansche onderzeeŽr
19150815 - Een Engelsch troepentransport aan de Dardanellen getorpedeerd. Bemanning gezonken.
19150815 - Wan in de Caucasis door de turken hernomen. De Verbondenen landen in de buurt van de Anaforten op het schiereiland Gallipoli.
19150815 - Zeppelins werpen bommen op Engelands kusten, offensief der Fransen in de Elzas.
19150816 - Biala door de Oostenrijkers bezet.
19150816 - De Oostenrijksche U3 vergaan - Bemanning gered.
19150819 - De Transatlantieker Arabic van 15.000 ton door n'en Duitschen onderzeeŽr getorpedeerd. N'en Engelschen kleine kruiser en 1 destroyer in de noordzee getorpedeerd. De Engelsche onderzeeŽr E13 aan den grond geloopen en door de Duitschers vermield.
19150820 - Gevecht in de Rigagolf. De Russische kannoneerboot Seiwutch en een Russische torpedoboot vernield.. De Duitschers verliezen 1 torpedoboot en 1 wordt op 't strand gesleept.
19150820 - Pelagosa is door de Italianen ontruimd.
19150821 - Gevecht in de Rigagolf. De Duitschers verliezen 1 Dreadnought 3 gepantserde linieschepen en 8 torpedoboten verders nog troepentransportbooten. De Duitschers ontkennen alles.
19150821 - Novo Georgutch door de Duitschers bezet. 80.000 gevangenen. Biolek door de Duitschers bezet. De vesting Ossowiesc door de Duitsers genomen.
19150823 - De Engelsen bombarderen Zeebrugge.
19150823 - De Italiaansche onderzeboot Nereide door de Oosternrijkers vernietigd. n'En Duitsche voorpostboot gezonken.
19150826 - Brest Litowsk door de Duitschers en Oostenrijkers ingenomen. De Russen winnen gedeeltelijk in GaliciŽ en nemen krijgsgevangenen.
19150828 - Gevecht in Duitsch Zuid-Oost Afrika. De Duitschers van het Victoriameer verjaagd.
19150901 - De Franschen bezetten het eiland Ruad aan de Syrische kust.
19150903 - De Engelschen bezetten een belangrijk steunpunt op Gallipoli.
19150903 - Devesting Grodno door de Duitschers bezet.
19150903 - Een troepentransportboot aan de Dardanellen in den grond geboord.
19150905 - De Russen hebben gedeeltelijke winsten op de Beieren en nemen krijgsgevangenen.
19150905 - N'en Engelsche U boot aan de Dardanellen in den grond geboord.
19150906 - De Engelsche passagiersboot Hesperian door de Duitschers in den grond geboord. 1 Amerikaan gedood.
19150906 - De Engelschen doen vooruitgang op Gallipoli.
19150906 - N'en Engelschee U boot E7 aan de Dardanellen in den grond geboord bemanning gered.
19150906 - Oostende door de Engelsen beschoten.
19150907 - De Duitsche U27 vergaan na een lichte kruiser in den grond geboord te hebben van den Engelschman.
19150910 - De Duitsers nemen enige loopgrachten in de Argonnen.
19150910 - De Russen doe bij Tarnopol tegenaanvallen op de Duitschers en de Oostenrijkers.
19150914 - De Russen winnen terrein in den helft van GaliciŽ in het midden wijken ze en in het Noorden houden ze stand.
19150919 - De Italianen blokeeren Klein AziŽ.
19150919 - Vilna door de Duitschers bezet; in GaliciŽ wijken de Russen.
19150925 - De Russen hernemen Lutzk. Ze houden stand in GaliciŽn. en behalen voordelen op het Duitsche leger.
19150926 - De Fransen hernemen Souchez, de Engelsen nemen Looz, ze breken door op 15 plaatsen der Duitse lijnen in Frankrijk nemen de 1 ste loopgraven en maken vorderingen in Champagne, nemen 20000 Duitsers gevangen en 20 kanonnen, Oostende, Westende en Zeebrugge door de Engelse en Franse vloot beschoten.
19150926 - De Italianen nemen enige bergen en een vernield fort waardoor ze den weg naar Oostenrijk voor verdere vorderingen open hebben.
19150926 - De Italianen nemen enige bergen en een vernield fort waardoor ze den weg naar Oostenrijk voor verdere vorderingen open hebben.
19150930 - De Engelsen hebben te Looz 20 Duitse kanonnen genomen.
19151004 - De Russen houden tegenwoordig op gansch het front stand en nemen zelf het offensief in het Noorden.
19151006 - De Fransen bezetten het dorp Tahure en den heuvel Tahure.
19151010 - Belgradodoor de Duitsche en Oostenrijksche troepen bezet.
19151010 - Ontscheping van Fransche en Engelsche troepen te Salonika.
19151021 - De Italianen veroveren enige gemeenten en bergen op de Oostenrijkers.
19151021 - De ServiŽr wijkt voor de aanvallen der Duitschers en Oostenrijkers doch verdedigt zich hardnekkig.
19151022 - De Rus doet eene plaatselijke winst aan de Styr en slaat de Duitscher en Oostenrijker achteruit en neemt 8 kannonnen en 4 batterijen bommenwerpers. De geallieerden beschieten de Bulgaarsche kusten, ook in de zwarte Zee.
19151025 - De Duitsche kruiser Prins Adelbert voor Riga door een Engelsche onderzeeŽr getorpedeerd. De bemanning grootendeels verdronken. http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Prinz_Adalbert_(1901)
19151028 - De Bulgaarsche en Duitsche legers vereenigen zich . Pirot door de Bulgaren bezet.
19151028 - De Engelsche pantserkruiser Argyll gestrand op Schotlands kusten, bemanning gered. http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Argyll_(1904)
19151029 - Uskub door de Bulgaren bezet. De ServiŽr wijkt doch verdedigt zich hardnekkig.
19151031 - De Fransche U boot Turquoise aan de Dardanellen in de grond geboord, bemanning gered
19151108 - Nisch door de Bulgaren bezet.
19151109 - De Duitsche kleine kruiser Undine door Engelsche onderzeeŽr voor zweden in den grond geboord. http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Undine
19151120 - Gansch Oude ServiŽ door de Oostenrijkers, Duitschers en Bulgaren bezet.
19151125 - De Engelschen en Franschen houden de Bulgaren voor Salonika in evenwicht.
19151203 - De Engelschman verliest op den Tigris 2 kanonneerboten die door den Turk genomen worden. N'en Fransche U boot door den Oostenrijk in den grond geboord.
19151203 - Monastir door de Bulgaren bezet.
19151205 - De Engelschman verliest in MesopotamiŽ op den Turk en moet 25 km wijken.
19151205 - Gansch nieuw ServiŽ door de Bulgaren, Duitschers en Oostenrijkers bezet. De oorlog in ServiŽ geŽindigd daar de ServiŽrs in AlbaniŽ gevlucht zijn.
19151207 - n'En kleine Fransche kruiser voor Montenegro in den grond geboord.
19151209 - De Franschen en Engelschen wijken voor Salonika tot op de Grieksche grens voor de Bulgaren.
19151214 - 2 Engelsche hulpkruisers voor MystilŤne op een mijn geloopen en gezonken
19151215 - 2 Engelsche monitors op den Tigris in MesopotamiŽ in den grond geboord door de Turken.
19151219 - De Duitsche kleine kruiser Bremen en een torpedoboot in de Baltische zee door een Engelsche U boot getorpedeerd, bemanning gered.
19151221 - De Franschen en Engelschen hebben zich op Gallopoli uit het gebied van Anaforta ongehinderd weggetrokken.
19151229 - Voor Durarzo is de Fransche U boot Monce en 2 Oostenrijksche torpedobootjagers vernietigd.
19151230 - De Engelsche pantserkruiser Natal ontploft in le Havre en zinkt .http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Natal_(1905)
19150902 - De Oostenrijkers bezetten de Russische vesting Lutyk.
19160000 -
19160102 - Gansch Montenegro door de Oostenrijkers bezet en deel van 't leger vlucht in Albanien het andere deel geeft zich aan den Oostenrijker over.
19160106 - N'en Engelsche U boot E17 lijdt schipbreuk voor de Hollandsche kust. Bemanning geÔnterneerd.
19160107 - Het Engelsch slagschip King Eduard loopt in de Noordzee op ťťne mijn en zinkt. Bemanning gered.
19160107 - In GaliciŽ aan den Styr gaat de Rus eenige Kilometers vooruit tot aan de Strypa.
19160108 -Sedil-Bahr volledig ontruimd door de Engelschen gansch Gallipoli ontruimd.
19160110 - De Oostenrijkers vallen gansch de lijn der Montenegrijnen aan, deze wijken langzaam doch verdedigen zich hardnekkig.
19160114 - Cettigne door de Oostenrijkers bezet.
19160114 - Corfoe , grieksch eiland door de Franschen en de Serviers bezet. Deze richten hun leger daar in.
19160114 - Kermanschau in PerziŽ door de Turken bezet.
19160129 - Secutaridoor de Oostenrijkers bezet.
19160130 - Zeppelinaanval op Parijs.
19160131 - Zeppelinaanval op Parijs.
19160201 - Zeppelinaanval op Liverpool.
19160202 - De Duitsche hulpkruiser Ajam in Newport News geÔnterneerd.
19160202 - Zeppelinaanval op England, n'en Zeppelin de G19 verzuipt in de Noordzee, bemanning verdronken.
19160205 - 4000 Duitschers en 1400 inboorlingen uit Duitsch Cameroen in Spaansch New Guinea geÔnterneerd. Cameroen nu gansch genomen.
19160205 - De kleine Engelsche kruiser Caroline oor n'en Zeppelin in de Noordzee tot zinken gebracht. 3 Engelsche torpedobootjagers door een Zeppelin op de Tyne met bommen tot zinken gebracht.
19160210 - N'en Duitsche kanonneerboot op het Tanganikameer in Congo door de Belgen getorpedeerd. bemanning gered. De Engelsche kruiser Arabia door Duitsche torpedobooten in de noordzee getorpedeerd. Bemanning gered.
19160210 - Zeppelinaanval op de boorden der Theems in Engeland.
19160212 - De Fransche gepantserde kruiser Admiraal Chanal voor Beirouth getorpedeerd. Bemanning verloren.
19160214 - De Engelse kruiser Arethuza stoot op eene mijn op de Oostkust van England en zinkt. Bemanning gered.
19160216 - Erzeroum door de Russen ingenomen 100.000 Turken krijgsgevangen en 100 kanonnen genomen.
19160220 - Offensief der Duitsers rond Verdun ze nemen twee dorpen en gaan 10 km vooruit nemen het Douaumont en 16000 Fransen krijgsgevangen met 30 kanonnen, de volgende dag hernemen de Fransen een deel verloren terrein en houden den aanval tot staan.
19160222 - N'en Zeppelin beneden geschoten te Remiremont in Frankrijk.
19160223 - N'en Engelsche torpedojager loopt op de Engelsche kusten op eene mijn en zinkt.
19160227 - Durazzo door de Oostenrijkers bezet. De bezetting op booten ingescheept.
19160301 - De Russen achtervolgen de Turken in PerziŽ nabij Kermanschau en nemen 2 kannonnen.
19160303 - De Duitsers nemen het dorp Douaumont aan Verdun, meer 1000 Fransen gevangen en 6 kanonnen, de Engelsen nemen verloren loopgrachten rond Yperen overeen goede maand verloren weder.
19160304 - De Fransen doen tegenaanvallen rond Verdun.
19160305 - Bommen uit een Zeppelin op Hull in Engeland.
19160308 - Voor Verdun nemen de Duitsers 3 km voorsprong plus 3000 Fransen krijgsgevangen en enige dorpen.
19160311 - De Duitsers nemen het fort Vaux voor Verdun, de Fransen hernemen het na 3 uur.
19160311 Ė Generaal Smuts rukt de laatste Duitsche kolonie Oost-West Afrika met zijne troepen binnen.
19160311 - N' en Engelsche destroyer en n'en torpilleur op mijnen geloopen en gezonken.
19160312 - N'en Russische torpilleur loopt op eene mijn voor Variser en zinkt.
19160313 - N'en Russische torpedojager in de Oostzee getorpedeerd. Bemanning gered.
19160317 - De Hollandsche stoomboot Tubantia door de Duitschers getorpedeerd.
19160319 - N'en Fransche torpedojager voor Durazzo door de Oostenrijker getorpedeerd.
19160320 - De Rus neemt het bruggehoofd Uscuisko in GalliciŽ en 2 dorpen in het noorden weder in.
19160320 - N'en 2 de Hollandsche stoomer De Palembang door de Duitsch getorpedeerd.
19160321 - De Rus herneemt wederom 2 dorpen.
19160321 - Ispahan door de Russen in PerziŽ bezet.
19160321 - N'en Noorschen en Deenschen boot door de Duitsch in den grond geboord.
19160322 - 2 Noordsche stoombooten door de Duitscher getorpedeerd.
19160325 - Tťhťran in PerziŽ door de Russen bezet.
19160326 - De Duitsers schieten Verdun in brand.
19160326 - Offensief der Russen voor Dunaburg.
19160327 - N'en Engelsche en n'en Duitsche torpedojager in de Noordzee vergaan tijdens een aanval op de luchtschepen loods van Sleechwich-Holstein.
19160329 - Gevecht in de noordzee. De Duitsche hulpkruiser Greiff laat zich in de lucht vliegen nadat hij den Engelschen kruiser Alecantara getorpedeerd heeft.
19160401 - De Duitsers nemen het dorp Malancourt rond Verdun, Zeppelinaanval op Londen de E15 beneden geschoten.
19160402 - Het Russisch offensief gestuit.
19160402 - Zeppelinaanval op de Engelse kust, aanvallen der Duitsers rond Verdun aan Vaux en Douaumont.
19160403 - 2 Noorsche en1 Zweedsche booten door de Duitschers getorpedeerd.
19160403 - Zeppelinaanval op Newcastle - Manchester enz en op Duinkerken.
19160404 - N'en 3 den Nederlandsche boot door de Duitscher getorpedeerd.
19160406 - Haucourt voor Verdun door de Duitsers genomen, 5de Zeppelinaanval op Engelandskusten.
19160407 - De Rus herneemt 2 dorpen in GaliciŽ.
19160410 - De Duitser behaalt enige voordelen voor Verdun op de Fransen, hij heeft van 20 Februari tot nu 36.000 Fransen krijgsgevangen gemaakt.
19160414 - N'en Spaanschen boot de Duitsche U boot getorpedeerd.
19160417 - N'en Noordschen boot door de Duitschers in den grond geboord.
19160418 - N'en Noordschen boot door de Duitsch getorpedeerd.
19160419 - De Franse stellingen voor Haudoumont rond Verdun ingenomen 1500 Fransen krijgsgevangen.
19160420 - 2 Noordsche booten door de Duitscher getorpedeerd.
19160420 - De Duitser valt nu 2 maand voor Verdun aan hij is 10 km vooruit gegaan en heeft 3800 Fransen gevangen genomen.
19160421 - De Italiaan neemt de Lanabergpas en enige bergen in.
19160421 - Trebizonde door de Rus genomen die reeds 150 km ver in den Turk zijn land zit.
19160425 - 19160426 - Engelse en Belgische vliegmachines werpen bommen op Mariakerken.
19160425 - 3 Nederlandsche stoomschepen op mijnen geloopen in de Noordzee.
19160425 - Zeppelinaanval op Engeland.
19160426 - Zeppelinaanval op Engeland.
19160427 - 2 lichte kruisers, n'en torpedojager, 2 voorpostbooten en n'en hulpkruiser der Engelschen in de Noordzee tot zinken gebracht, door een Duitsch smaldeel dat de Engelsche kusten kwam beschieten en bij een Engelsch Wachtschip in de Noordzee door de Duitschers getorpedeerd. Het Engelsch linieschip Russell loopt op eene mijn in de Middelandsche zee en zinkt.
19160427 Ė 8 ste Zeppelinaanval op Engeland.
19160427 - De Duitsche U boot C5 door de Engelschman vernield bemanning gered.
19160427 - Een Deensche boot loopt op eene mijn en zinkt.
19160428 - Aan de Naromeren nemende Duitschers eenige loopgrachten van den Rus en 6000 Russen gevangen. De Rus heeft voordeelen op andere punten van het front.
19160428 - Kus-el-Amara door den Turk ingenomen 13.300 Engelschen hebben zich door honger en ziekte verplicht overgegeven.
19160503 - Zeppelinaanval op het noorden van Engeland, de Zeppelin L20 vergaat, bemanning in Noorwegen geÔnterneerd.
19160504 - De Zeppelin G7 in de Noordzee door de Engelsen neergeschoten.
19160505 - De Engelsche U boot E31 door de Duitschers in de Noordzee vernield.
19160506 - N' en Zeppelin boven Salonika door de Engelsen neergeschoten, voor Verdun aan de MortHomme zijn de Fransen in offensief en nemen enige graven.
19160507 - N'en Noordsche boot door de Duitschers in den grond geschoten.
19160508 - Voor Verdun neemt de Duitser een deel der helling 304, 1200 Fransen gevangen genomen.
19160509 - De Rus neemt eenige kanonnen van den Turk die vlucht in de richting van Bagdad.
19160509 - N'en Engelsche stoomer "Cymric" getorpedeerd.
19160518 - In Tyrol neemt de Oostenrijker een pas en 2 dorpen van de Italiaan in, hij neemt 10000 Italianen gevangen 100 kanonnen en 100 mitrailleuzen.
19160520 - De Oostenrijker neemt in Tyrol nog een dorp van den Italiaan in, 3000 gevangenen enige kanonnen en mitrailleuzen.
19160520 - Ten Noord Oosten van Messoul is den Rus verschenen in MesopotamiŽ.
19160520 - Voor Verdun valt de Duitser nu 3 maand gestadig aan.
19160523 - In MesopotamiŽ heeft den Turk den rechteroever van den Tigris tot aan Kus-el-Amara ontruimd.
19160523 - In Tyrol neemt de Oostenrijker twee dorpen van den Italiaan af en enige gevangenen.
19160523 - Voor Verdun is het fort van Douaumont door de Fransen hernomen.
19160524 - Voor Verdun neemt de Duitser het dorp Cummieres.
19160525 - In Tyrol neemt de Oostenrijker de Italiaanse steden Asi ago en Arsievi en enige kanonnen.
19160525 - Voor Verdun herneemt de Duitser het fort van Douaumont.
19160530 - In Tyrol neemt de Oostenrijker een Italiaans schanswerk.
19160530 - Voor Salonika nemen de Bulgaren te zamen met de Duitschen het Grieksche fort Rupel aan de monding der Struma gelegen. De Grieken geven zonder tegenstand het fort over.
19160530 - Voor Verdun neemt de Duitse enige Franse graven en 1300 gevangenen.
19160531 - In Oost West Afrika komt de portugees, te zamen met de engelschman en Transvalen een 20 km in de Duitsche kolonies vooruit.
19160601 - De Duitsche verliezen zijn:
19160601 - De Engelsche verliezen in den Skagerak zijn:
19160601 - De kleine Kruisers : Wiesbaden, Elbing
19160601 - De Kruisers : Defense, Black green, Warrior
19160601 - De Kruisers ; Frauenlob, Pommern
19160601 - De Slagkruisers : Queen Mary, Indefatigable, Invincible
19160601 - en 5 torpedobooten.
19160601 - En 7 torpdedovernielers.
19160601 - Gevecht in de Noordzee - De Duitschers worden door de Engelschen tot het gevecht gedwongen. De Engelschen blijven meester op het slagveld. De Duitschers vluchten.
19160601 - Het oud linieschip : Lutzow
19160601 - Slagkruiser : Rostok
19160603 - Voor Verdun nemen de Duitsers Damloup in.
19160606 - De pantserkruiser Hampshire met de Engelsche minister van oorlog lord Kitchener aan boord zinkt tegen de Orcaden eilanden in de Noordzee aan eene onbekende oorzaak. De minister sterft er.
19160606 - Offensief der Russen in Oostenrijk op 350 km lengte. De Oostenrijker trekt zich terug op de Styroevers.Lutsk door den Rus hernomen. De Rus neemt 800 Oostenrijkse officieren40000 soldaten gevangen, 70 kanonnen en 150 mitrailleuzen.
19160606 - Voor Verdun neemt de Duitser het fort Vaux, 700 Fransen gevangen genomen.
19160608 - De Fransche torpedovernieler Fantassin komt in botsing in de Middellandsche zee en zinkt.
19160611 - Het Russisch offensief gaat in Wolythuis en in GaliciŽ voort. Het fort Dubno door den Rus hernomen.
19160611 - Tot hiertoe heeft de Rus 1 Generaal 1649 officieren 107000 Oostenrijkers en Duitschers gevangen genomen meer nog 124 kannonnen 180 machienegeweeren en 50 bommenwerpers.
19160613 - De Rus heeft Czernowitch bedreigt en Zaleszekij ingenomen en reeds 130.000 Duitsche en Oostenrijksche soldaten gevangen genomen.
19160614 - Destad Snyatin door de Russen bezet.
19160614 - De Duitsche hulpkruiser Herman aan de Zweedsche kust door 4 Russische torpilleurs in brand geschoten en gezonken.
19160618 - Czernowitch door den Rus bezet 183.000 krijsgevangen Duitschers en Oostenrijkers tot hiertoe.
19160618 - De Engelsche torpedojager Eden botst op een andere boot en zinkt.
19160620 - Voor verdun vecht men reeds 4 maand , aanvallen en tegenaanvallen wisselen elkaar af.
19160623 - Bij Rijsel valt de Duitse vlieger Immelman dood.
19160623 - Radautz door de Rus bezet.
19160625 - Een Italiaansche torpedojager en hulpkruiser getorpedeerd.
19160625 - Kuty en Kimproloung 80 km ten Zuiden van Czenowtch door den Rus bezet.
19160625 - Voor Verdun neemt de Duitser den helft van het dorp Fleury en het pantserwerk Thiamont.
19160626 - Voor Verdun neemt de Fransman rond Thiamont en Fleury enige grachten weder.
19160627 - Asiago en omliggende dorpen door den Italiaan op den Oostenrijker herroverd die zich terugtrekt in de bergen van Tyrol.
19160627 - Voorbij Kimpolpung heeft den Rus den voet der Karpathen bereikt.
19160628 - Arsierri door den Italiaan herroverd op den Oostenrijker.
19160629 - Nieuw Russcische doorbraak tusschen Pruth en Dniester 10.000 Oostenrijkers gevangen genomen,en 4 kannonnen. De Oostenrijker trekt zich op Komea terug.
19160630 - De stad Komomea door den Rus in GaliciŽ genomen.
19160701 - Kermanschak in PerziŽ door den Turk herbezet.
19160701 - Offensief der Engelsen en Fransen aan de Somme ze nemen een tiental dorpen en 5000 Duitsers gevangen, het pantserwerk van Thiamont voor Verdun door den Fransmans voor de tweede maal heroverd.; offensief van den Italiaan, hij neemt enige bergen en dorpen in.
19160701 - Tot hiertoe heeft de rus met zijn zomeroffensief 207.000 Duitschers en Oostenrijkers gevangen genomen.
19160702 - Aan de Somme neemt de Engelsman de dorpen Fricourt Mamertz Gommecourt Montauban, de Fransman Hardecourt Curlu Dampierre Dacquincourt Burry Fay.
19160703 - Het pantserwerk van Thiamont voor de vierde maal door den Duitser aan Verdun genomen.
19160704 - Aan de Somme nemen de Fransen Herbicourt FeullŤres Assevillers Buscourt Flaucourt Belloy en Santerre Estreťs, de Engelsman La Boiselle.
19160705 - Aan de Somme neemt de Fransman Hem.
19160705 - Tzartoyck door den Rus genomen, 5000 Duitschers gevangen genomen.
19160710 - Bioches aan de Somme door den Fransman bezet.
19160710 - Delatyn door den Rus bezet. de Duitscher trekt zich voor Luyk op de Stockodrivier terug.
19160711 - Den Sommevallei beheersenden heuvel 90 door den Fransman bezet.
19160712 - Aan de Somme bezet de Engelsman Contelmaizon, voor Verdun herneemt de Duitser de batterij van Damloup.
19160713 - De Stad Machatan in Turksch Caucasus door den Rus bezet.
19160713 - N'en Duitse duikboot beschiet de Engelse kust.
19160713 - Tot hiertoe heeft generaal Broessibow 260.000 Duitschers en Oostenrijkers gevangen genomen.
19160715 - Italiaansche torpedovernieler door de Oostenrijker in het Otrantekanaal vernietigd.
19160716 - Aan de Somme bezet de Engelsman Bazentin le Petit en Bazentin le Grand.
19160717 - Al de forten van Mekka door de in opstand zijnde Arabieren bezet.
19160718 - Aan de Somme bezet de Engelsman Ovillers voor Verdun ten westen van Fleury doet de Fransman voortgang.
19160718 - Bericourt in ArmeniŽ door den Rus bezet.
19160720 - Italiaansche duikboot door Oostenrijkse torpedoboot in den grond geboord.
19160720 - Om Verdun vecht de Duitser nu volle 5 maanden, aan Fleury en Thiamont doet de Fransman voortgang, aan de Somme neemt de Engelsman Longezeval in.
19160722 - Aan Tartarov trekt de Oostenrijker zich in de Karpathen terug.
19160722 - Tot hiertoe hebben de Fransen en de Engelsen aan de Somme 26000 Duitsers gevangen genomen en 140 kanonnen gekaapt.
19160725 - De Engelsman neemt aan de Somme RoziŤres.
19160725 - Erzind-jan in Turkije door den Rus bezet. Daarmede is de verovering van Turksch ArmeniŽ door den Rus voltrokken.
19160726 - N'en Engelsche slagkruiser in een Engelsch arsenaal door ontploffing vernietigd.
19160729 - Aanval op Engelandskusten , geen schade door de Zeppelinbonnen veroorzaakt.
19160729 - Brody door de n Rus bezet - 20.000 Oostenrijkers gevangen genomen en 35 kannonnen buit gemaakt.
19160731 - Zeppelinaanval op Cambridge en omstreken weinig militaire schade, Panineveggio door den Italiaan op den Oostenrijker veroverd.
19160803 - Italiaansche duikboot door Oostenrijkers gekaapt, bemanning gevangen .
19160803 - Zeppelinaanval op Londen en omstreken, de Fransman herneemt voor Verdun enige loopgrachten aan Thiamont.
19160804 - Fleury voor Verdun door den Fransman genomen.
19160805 - Fleury door den Duitser hernomen, reeds 51/2 maand vecht den Duitser om Verdun.
19160806 - Het werk van Thiamont en den helft van Fleury voor Verdun in Franse handen.
19160806 - Oostenrijksche torpedodboot door den Italiaan in de Adriatische zeer getorpedeerd.
19160807 - De middenspoorweg in Duitsch Oost-Afrika op 3 plaatsen in Engelsche handen. De Engelschen staan op 50 km van Tabor. In Egypte neemt de Engelsman 3000 Turken gevangen en slaan de overige op de vlucht.
19160807 - Zalose en omliggende gemeentens aan de Sereth door den Rus genomen.
19160808 - Het werk van Thiamont voor Verdun in Duitse handen, het bruggehoofd van Gorz door den Italiaan genomen.
19160808 - Thumaszk in GaliciŽ door den Rus genomen, vele Oostenrijkers en 2000 Duitschers gevangen genomen.
19160809 - Het werk van Thiamont voor Verdun door den Fransman heroverd, Gorz door den Italiaan genomen, 15000 gevangenen + 50 Kanonnen, Zeppelinaanval op Engeland
19160809 - Mouch en Bitlis in ArmeniŽ door den Turk heroverd.
19160810 - Het werk van Thiamont voor Verdun weerom in Duitse handen.
19160810 - Tissmanica in GaliciŽ door den Rus bezet.
19160811 - De Italiaansche superdreathnought Leonardo da Vinci vliegt in de haven van Tarente in de lucht door eene onbekende oorzaak
19160811 - Delatyn en Stanislau door den Rus bezet.
19160812 - Maurepas aan de Somme door den Fransman bezet, een gedeelte der hoogvlakte van Roberto door den Italiaan bezet.
19160812 - Monasteryska door den Rus genomen.
19160813 -Sedert 1 Juni 1916 heeft generaal Broessiloff 400.000 krijgsgevangenen genomen.
19160813 - Podhaice en Mariampol door den Rus bezet. 20.000 Turken komen den Oostenrijker ter hulp.
19160814 - De Engelsche torpedojager Lassov getorpedeerd door Duitsche U boot
19160814 - Tripoli door de Italianen ontruimd.
19160815 - Floruina in Griekenland door de Duitschers bezet.
19160818 - Bagamoya in Oost Afrika door de Engelschman bezet.
19160819 - Fleury aan Verdun door de Fransman bezet.
19160820 - De Engelsche lichte kruisers Nottingham en Falmouth in de Noordzee door de Duitsers getorpedeerd. Een Duitse U boot vernield.
19160820 - Demir Nissar in Griekenland door de Bulgaren bezet.
19160820 - Reeds 6 maand vecht de Duitser om Verdun, hij heeft reeds verder gestaan als nu.
19160821 - De Duitsche slagkruiser Westphalen door een Engelsche torpedo getroffen en zwaar beschadigd.
19160821 - Het offensief voor Salonika begonnen.
19160823 -De Russische kruiser Peresvjet gestrand bij Vladivostock en verloren.
19160826 -N'en Engelschen hulpkruiser in de Noordzee door de Duitschers getorpileerd.
19160826 - N'en Engeslchen mijnenvege in de Adriatische zee door de Duitschen getorpileerd.
19160828 - In Tyrol neemt de Oostenrijker enige Italiaanse schansen in de bergen af.
19160828 - Kavalla GriekscheStad aan zee door de Bulgaren bezet.
19160831 - Kroonstad in Hongarije door de Roumenen bezet.
19160901 - De Turk doet vooruitgang in den Caucasis (linkervleugel) en neemt 5000 Russen gevangen.
19160901 - Hermanstad in Hongarije door de Roumenen bezet. Horoznka in GaliciŽ door den Rus bezet.
19160902 - De Rus herneemt in den Caucasus zijn verloren terrein weder. Mrogo de laatste Duitsche vesting in Oost Afrika in Engelsche handen. De Duitscher trekt zich in de bergen terug.
19160903 - Dar es Salem hoofdstad van Duitsch Oost Afrika door de Engelschman bezet.
19160903 - De Duitscher met den Buulgaar overschrijdt de Roumeensche Dobroutcha grens.
19160903 - Zeppelinaanval op Londen, 1 Zeppelin neergeschoten, bemanning gedood., Guillemont aan de Somme door den Engelsman bezet, Le Forest en Clery door de Fransman Bezet, 3000 gevangenen en 12 kanonnen.
19160905 - Soyťcourt en Chilly aan de Somme door de Fransman genomen, aan Verdun doet de Fransman bij Fleury en Thiamont enige vorderingen, bij Vaux doet de Duitser enige vorderingen zodat ze daar reeds 6 1/2 maand vechten.
19160906 - Anmiťcourt aan de Somme door de Fransman genomen.
19160906 - TurtoukaÔ in Roumenie door den Bulgaar bezet, 20.000 Roumenen gevangen en 100 kanonnen.
19160907 - Orsowa en Ola-Toplicza in Hongarije door de Roumeen bezet. Gansch het gebied destijds door den Roumeen van den Bulgaar afgenomen door den Bulgaar herbezet.
19160909 - Ginchy aan de Somme oor de Engelsman bezet.
19160910 - De Japansche kruiser Kasaji word in een onweder op de kust vernietigd.
19160910 - Silistria in RoumeniŽ door den Bulgaar, Turk en Duitscher bezet.
19160913 - Bouchavenes aan de Somme door de Fransman bezet.
19160915 - Martinpuich en Coucellette aan de Somme door de Engelsman bezet.
19160916 - Hers aan de Somme door de Engelsman bezet.
19160917 - Bernij en Vermandovillers aan de Somme door de Fransman bezet.
19160917 - Tabora in Oost Afrika door de Engelschman bezet.
19160918 - Deťniecourt aan de Somme door de Fransman genomen.
19160918 - Florina door de Ententetroepen bezet.
19160918 - In de Doubrouteka trekken de Roumenen zich voor de Bulgaren, Turken en Duitschers terug op de Mur de Trajan waar hij stand houd.
19160920 - ®Petrseny in Hongarije aan de Roumeensche grenzen door de Duitschers herbezet.
19160921 - Na 7 maanden om Verdun te hebben gevochten geeft de Duitser de strijd op.
19160922 - De Fransche duikboot Fouche in de Middelandsche zee door bommen uit een Oostenrijks vliegmachine geworpen gezonken.
19160922 - De Vulcan pas aan de Roumeensche grenzen door de Duitsers genomen.
19160922 - Portugeesche troepen rukken Oost Afrika binnen.
19160924 - 2 Zeppelins boven Londen (Essex) neÍrgeschoten en vernield.
19160925 - De Vulcan-pas door de Roumenen hernomen.
19160925 - Zeppelin aanval op Engeland, Lesboeufs en Morval aan de Somme door den Engelsman bezet, Rancourt door de Fransman genomen.
19160926 - Combles en Frťguairt aan de Somme door de Fransman bezet, Thiepval en Guendecourt door de Engelsen.
19161001 - De ServiŽrs doen vooruitgang op den Kaimakjalan.
19161001 - Hermanstad door de Duitscher in Oostenrijk herbezet. De Roumeen rukt ten zuiden van Buckarest den Donau over Bulgarije in.
19161001 - N'en Zeppelin boven Londen beneden geschoten., Baucourt l'Abaye aan de Somme door Engelsman bezet.
19161002 - De Duitser herneemt Baucourt l'Abaye.
19161004 - De Engelsman bezet wederom Baucourt l'Abaye.
19161005 - De Roumeen trekt zich weder over den Donau. Den Rouden Torenpas aan de Roumeensche grens in Duitsche handen.
19161006 - Fogaras in Zevenbergen door de Duitschers herbezet.
19161008 - Kroonstad in Zevenbergen door de Duitschers hernomen.
19161008 - Le Sars aan de Somme door de Engelsman genomen.
19161010 - De Hollandsche stoomer Blommersdijk door de Duitscher getorpedeerd.
19161011 - Bovent en Genermont aan de Somme door de Fransman bezet.
19161013 - De Fransche kleine kruiser Rigel in de Middelandsche zee door de Duitschers getorpedeerd en gezonken.
19161018 - SaillySaillisel aan de Somme door de Fransman bezet.
19161020 - In de Doubroutcha moet de Roumeen opnieuw voor de Centralen wijken.
19161022 - Constanza in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161023 - Predeal in RoumeniŽ door de Centralen bezet
19161024 - Rascova in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161025 - Voor Verdun herneemt de Fransman het fort en het dorp Douaumont, de bosschen Chapitre en Chenois, de steengroeve van Houdraumont en neemt 5000 gevangenen.
19161028 - N'en Engelschen mijnlegger in de Noordzee getorpedeerd en gezonken. Torpedoduitval der Duitschers in de Noordzee, 2 Engelsche en 2 Duitsche torpedobooten gezonken.
19161029 - De Russische kruiser Sebastoplol loopt voor Noorwegen op eene mijn en zinkt.
19161101 - N'en Italiaansche kruiser brandt af en wordt vernield. De Fransche torpdoboot 500 loopt voor den Havre op eene mijn en zinkt.
19161103 - Aan Goy doet de Italiann 3 km vooruitgang hij neemt 6000 gevangenen en 6 kanonnen.
19161104 - Beaucourt sur Ancre aan de Somme door de Engelsman genomen.
19161105 - De Duitsche U20 strandt op de Deensche kusten en wordt vernietigd.
19161105 - Voor Verdun neemt de Fransman het dorp Vaux.
19161108 - Ablaincourt en Pressoir aan de Somme door de Fransman bezet.
19161108 - Hersova in de Doutbroutcha door den Rus hernomen.
19161113 - Beaumont- Hamel en St Pierre Divion aan de Somme door de Engelsman genomen.
19161113 - De Russische Dreathnought Kaiserin Maria Schiet in brand in de zwarte zee en wordt vernietigd.
19161118 - Monastir in ServiŽ door de ServiŽrs heroverd.
19161118 - N'en zeppelin nabij Sarnij door den Rus neÍrgeschoten bemanning gevangen genomen.
19161118 - Sernui Jui, Roumeensch stadje door de Centralen bezet.
19161120 - Craisva, hoofdstad van West Walacha door de Centralen bezet.
19161120 - Grandcourt sur Ancre aan de Somme door de Engelsman bezet.
19161125 - De Roumeen trekt zich op de Aluta terug voor de vooruitrukkende Centralen.
19161127 - Alexandria in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161128 - 2 Zeppelins boven Engeland neÍrgeschoten .
19161128 - De Aluta in RoumeniŽ door de Centralen overschreden. Roustouk in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161129 - Fliresci in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161129 - N'n Engelsche kruiser loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19161205 - Boeckarest en Ploesci in RoumeniŽ door de Centralen bezet. Reeds 100.000 Roumenen zijn door de Centralen gevangen genomen.
19161205 - N'n Franschen kannonneer en duikboot in dehaven van Oran door n'en Duitschen duikboot in den grond geboord.
19161208 - De Fransche pantserkruiser Suffren door eene onbekende oorzaak op de Portugeesche kust vergaan.
19161210 - Loyd George vormt een nieuw kabinet in Engeland en Joffre treed in Frankrijk af.
19161213 - Buzen in RoumeniŽ door de Centralen bezet.
19161215 - De Duitsche U48 in de Golf van Gascogne door de geallieerde vernietigd.
19161215 - Voor Verdun neemt de Fransman de dorpen Vacherauville, Louvemont en Bezonvaux de forten of werken van Hardoumont en Bezonvaux, 9000 gevangenen en 81 kanonnen.
19161223 - Tulcea in de Doubroutcha door de Centralen bezet. In RoumeniŽ houden de Russen en de RoumeniŽrs voor de Sereth stand.
19161225 - Twee Engelsche torpedovernielers botsen op elkander en zinken.
19161227 - Het Fransche linieschip Gaulois in de Middelandsche zee getorpedeerd.
19161229 - Engeland neemt weerom een deel van het Franse front over.
19161229 - In RoumeniŽ wijken de Russen een weinig.
19170000 -
19170105 - BraÔla aan de Sereth door de Centralen bezet. Gansch de Doubroutcha door de Centralen bezet.
19170106 - Het Engelsch Oud slagschip Cornwalis in de Middelandsche zee getorpedeerd. Een moederschip voor vliegtuigen van de Engelschen op Klein AyŽs kusten in den grond geboord.
19170107 - Foscanu in Roumenie door de Centralen bezet http://nl.wikipedia.org/wiki/Foc%C8%99ani
19170122 - Torpedobootgevecht in de Noordzee. De Engelschen en De Duitscher verliezen elk 1 boot.
19170130 - De Engelsche hulpkruiser Laurentie loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19170207 - Baillescourt aan de Somme door de Engelsman bezet.
19170220 - Een Duitsche U boot loopt op de Nederlandsche kust en wordt geÔnterneerd.
19170224 - 7 Nederlandsche stoomschepen in de Noordzee door de Duitschers getorpedeerd.
19170224 - Petit Miraumont aan de Somme door de Engelsman genomen
19170225 - Serre aan de Somme door de Engelsman genomen.
19170226 - Koet el Amara in MesopotamiŽ door de Engelschman hernomen.
19170226 - Warlencourt, Naucourt, Pijs, Miraumont door de Engelsman zonder vechten bezet.
19170227- Le Barque, Ligny aan de Somme door de Engelsman zonder vechten bezet.
19170228 - Gommecourt, Puissieux, Thiloy door de Engelsen zonder vechten bezet.
19170304 - Hamadan in PerziŽ door den Rus bezet.
19170309 - Arles aan de Somme door de Engelsman bezet.
19170311 - Bagdad door den Engelschman genomen.
19170313 - Grevillers aan de Somme door de Engelsman bezet.
19170314 - Kermanschak in PerziŽ door den Rus bezet.
19170314 - Revolutie in Rusland; de Ententegezinden baas, de tsaar treed af, zijn broÍr regent benoemd maar treed nadien ook af.http://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie
19170315 - Het Fransche linieschip Danton in de Middelandsche Zee getorpedeerd.
19170317 - Wan in ArmeniŽ door den Rus ingenomen.
19170317 - Zeppelin door de Fransen boven CompiŤgne neergeschoten., de Engelsen bezetten de door de Duitsers ontruimde dorpen: Bapaume, Fresne, Horgny, Villers Carbonel,Barleux, Eterpigny, la Maisonette, le Transloy, Biefvillers, Achet le petit, Ablainzeville, Bucquoy en Essart.
19170318 - De Strategische terugtocht der Duitsers tussen Arras en Soissons begonnen, Noyon en Nesles door de Fransen bezet, Pťronne door de Engelsen.
19170319 - Chaulnes door de Fransen bezet, Ham door de Engelsen.
19170329 - Coucy door de Fransen bezet.
19170331 - De Duitser houdt feitelijk in Frankrijk weer stand op eene nieuwe linie voor St Quentin La fŤre Laon enz
19170406 - Chanykin in PerziŽ door den Rus bezet. De Engelschman vereenigd zich daar met den Rus.
19170408 - Slag rond Atrecht, de Engelsman neemt enige dorpen, 14000 Duitsers, 100 kanonnen 60 mijnwerpers 160 machinegeweren enz.
19170411 - De stad Liťvin tegen Lens door de Engelsman genomen.
19170416 - Groote Franse aanval aan de Aisne en in Champagne, ze nemen de eerste en tweede Duitse stelling en het dorp Aubťrive, .
19170416 - Oostenrijk-Hongarije vraagt Rusland den vrede.
19170420 - Tussen Condť en Suipe trekt de Duitser achteruit er zijn reeds 19000 Duitsers gevangen genomen en 100 kanonnen
19170421 - Gevecht in de Noordzee. 2 Duitsche torpedobooten in den grond geschoten.
19170425 - Samara in MesopotamiŽ door den Engelsman bezet.
19170430 - Gedurende april hebben de Geallieerden op het Westelijk front 40000 Duitsers gevangen genomen en 400 kanonnen.
19170501 - Mouch in ArmeniŽ door de Russen ontruimd.
19170503 - Fresnoy door de Engelsen in Frankrijk bezet.
19170506 - Craonne bij Reims door de Fransen bezet.
19170508 - Fresnoy door de Duitsers hernomen.
19170514 - Een Zeppelin boven de Noordzee door de Engelsen neergeschoten
19170515 - Offensief der Italianen
19170525 - Offensief der Italianen op den Karst; ze nemen enige dorpen en 20000 gevangenen.
19170525 - Oostenrijksche torpedoboot door de Franschman getorpedeerd.
19170602 - Bombardement van Oostende . Duitsche torpedojager in den grond geschoten.
19170608 - Offensief der Engelsen in Vlaanderen; ze nemen Meezen, Wijtschaete en Oosttaverne en 7000 gevangenen.
19170613 - Bommen op Londen.
19170614 - Zeppelin boven de Noordzee door de Engelsen neergeschoten.
19170615 - Aan het Saloniki front trekt de Engelschman zich eenige kilometers tot achter de Strouma terug.
19170616 - De Fransche U boot Ariadne in de Middelandsche Zee getorpedeerd.
19170616 - Zeppelin boven Engeland in brand geschoten en vernield.
19170630 - Avion tegen Lens door de Engelsman genomen.
19170630 - De Fransche kleine kruiser Kleber loopt voor Brest op eene mijn en zinkt.
19170701 - De Rus neemt het offensief, Koniuchi in GaliciŽ door den Rus bezet; 18.000 Centralen 300 officieren en 29 kannonnen genomen.
19170704 - Een oud Engelsch torpedojager loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt.
19170710 - Luchtaanval op Londen en Essen.
19170710 - Nieuwe voordeelen van den Rus bij Stanislau 10.000 gevangenen genomen en 80 kannonnen. Halisez en Jezupol door den Rus bezet. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezupol
19170711 - Kalusez in GaliciŽ door den Rus bezet.
19170712 - Voordelen der Duitsers bij Nieuwpoort 1200 gevangenen.
19170714 - Het Engelsche linieschip Vanguard springt in de lucht en zinkt.
19170715 - Kalusez door de Duitscher hernomen.
19170720 - De Centralen naderen de Russische grenzen in GaliciŽ. De Roumeen neemt het offensief en rukt Zevenbergen binnen.
19170720 - De Russische stellingen bij Zloezov doorbroken.
19170724 - De Russen wijken in GaliciŽ; de soldaten weigeren te vechten. Tarnopol door de Centralen bezet.
19170725 - Stanislau en Thluman door de Centralen bezet.
19170801 - Offensief der Engelsen en Fransen aan den IJzer, ze nemen 13 dorpen en 6000 gevangenen.
19170803 - Czernowitch door de centralen bezet.
19170804 - Kimpolung door de Centralen bezet.
19170806 - Radautz door de Centralen bezet.
19170816 - Heuvel 70 bij Looz door de Engelsen genomen, 1000 gevangenen
19170817 - De Russische torpedoboot in de Oostzee op mijn geloopen en gezonken.
19170817 - Ernstige gevechten in RoumeniŽ en aan de Sereth.
19170817 - Langemarck en 3grachten aan den IJzer door de Engelsen en Fransen bezet, 3000 gevangenen,
19170819 - 't Offensief der Duitschers op het Russische front afgeloopen. 41.000 Russen door de centralen krijgsgevangen gemaakt.
19170821 - Offensief der Fransen voor Verdun, ze gaan 18 km breedte 1 ŗ 4 km vooruit nemen 4 dorpen en 9000 gevangenen, offensief der Italianen aan den Trouze 30000 gevangenen en 2 dorpen bezet.
19170821 - Zeppelin aan Jutland door de Engelschen neÍrgeschoten.
19170825 - Den Monte Santo aan Gorz door de Italianen genomen.
19170831 - 4 Duitsche mijnenvegers aan de Jutlandsche kust door de Engelschen in den grond geboord.
19170903 - Vilna door de Duitschers bezet, de Rus wijkt.
19170904 - Dimamunde door de Duitschers bezet, de Rus wijkt voort.
19170905 - De Monte San GabriŽlle door den Italiaan aan Gorz genomen.
19170906 - De Monte San Gabrielle door den Oosternrijker hernomen.
19170910 - Kornilof maakt opstand in Rusland. In't Noorden van 't Russische front is de terugtocht tot staan gebracht.
19170915 - Aan het Calcanfront wint de Franschman terrein bij het Ochrida meer.
19170916 - Het avontuur van Kornilof in Rusland geŽindigd.
19170918 - Rusland republiek uitgeroepen.
19170920 - Duitsch succes bij Friedrichsstad.
19170920 - Engels offensief aan Ieper, 3000 gevangenen.
19170925 - Zonnebeke bij Ieperen door de Engelsen bezet, 1300 gevangenen.
19171002 - Ramidie op den Euphraat voor den Engelschman bezet. 4000 gevangenen en 12 kanonnen genomen.
19171005 - s'Graventafel en Reutel door de Engelsen bij Yperen genomen 3000 gevangenen.
19171007 - Oostenrijkse torpedojager door de Italiaan buitgemaakt.
19171009 - Mahenge in Oost Afrika door den Belg bezet.
19171009 - Mangelaere door de Fransen Poelcapelle door de Engelsen bij Ieper bezet, 3000 gevangenen
19171010 - Het eiland Oesel door de Duitschers in de Oostzee bezet, 10.000 gevangenen.
19171016 - Het eiland Moon in de Oostzee door de Duitschers bezet, 5.000 gevangenen.
19171017 - 2 Engelsche torpedojagers door de Duitschers in de Noordzee in den grond geboord.
19171017 - De Russische torpedoboot Grour en het linieschip Slawa door de Duitschers in de Oostzee in den grond geboord.
19171020 - Het eiland Dago in de Oostzee door de Duitschers bezet 5.000 gevengenen.
19171021 - 1 Engelsche torpedoboot in de Noordzee getorpedeerd.
19171021 - 5 Zeppelins in Frankrijk omlaag geschoten.
19171024 - 19171025 - Franse aanval aan de Aisne, 11000 gevangenen genomen Vaudechard en gans het terrein tussen het Oise Aisnekanaal door de Fransman genomen.
19171026 - Duits Oostenrijkse doorbraak bij Tolmein en Flitch, Karnfeit in ItaliŽ genomen 30000 gevangenen en 300 kanonnen.
19171027 - Draaibank aan den IJzer door de centralen afgegeven en door de Fransman bezet 1000 gevangenen
19171028 - Cividale Cormone en Gorz in ItaliŽ door de Centralen bezet, Italiaans ministerie gevallen.
19171029 - De Amerikaanse troepen verschijnen aan het front.
19171029 - I Rusland trekt de Duitscher zich op het bruggenhoofd van Riga terug.
19171029 - Merckem, Aschloop en Kippe door de Fransman aan den IJzer genomen, Luyghem door den Belg 1000 gevangenen.
19171029 - Undine in ItaliŽ door de centralen bezet.
19171031 - De Italiaan houdt stand aan de Tagliamente, Orlando vormt nieuw Italiaans kabinet.
19171101 - De Duitser trekt in Frankrijk op de Ailette terug, 1000 gevangenen door de Fransen genomen.
19171102 - Birjebak in Palestina door de Engelschman bezet.
19171103 - De Centralen overschrijden in ItaliŽ de Tagliamente linie.
19171105 - Gazak in Palestina door den Engelschman bezet.
19171105 - Passchendaele in Vlaanderen door de Engelsen genomen, 500 gevangenen.
19171106 - De Italianen trekt zich op de Piave terug
19171107 - Russische revolutie. De maximalisten meester van Sint Petersburg. Ze vragen den wapenstilstand en den vrede aan de centralen.
19171108 - Tekrit in Mesopotamie door den Engelschman bezet.
19171109 - Assiago door de Centralen in ItaliŽ genomen, de Piavalinie door de Centralen in ItaliŽ bereikt, 300000 gevangen en 1800 kanonnen door de centralen genomen.
19171110 -Tekrit in MesopotamiŽ door den Engelschman verlaten.
19171120 - Engelse doorbraak bij Cambrai, Marcoing en andere gemeenten genomen, 10000 gevangenen en 100 kanonnen.
19171123 - Betleem in Palestina door de Engelschen genomen reeds hebben de Engelschen aldaar 10.000 gevangenen genomen.
19171128 - De Rus komt met de centralen overeen de vredesonderhandelingen te beginnen.
19171129 - In Oost Afrika nemen de Engelschen deze maand 3000 Duitschers gevangen.
19171201 - Tegenaanval der Duitsers rond Cambrai 2 dorpen9000 gevangenen en 150 kanonnen genomen.
19171202 - De berg Miletta in ItaliŽ door de Centralen bezet 6000 gevangenen genomen.
19171203 - De onderhandelingen voor den wapenrust tusschen Rusland en de centralen begonnen.
19171203 - Gansch Duitsch Oost Afrika door de Engelschen en de Belgen bezet.
19171205 - Een wapenrust tusschen Rusland en de Centralen tot den 17 december gesloten.
19171209 - Met RoumeniŽ is ook door de centralen een wapenrust gesloten.
19171210 - Jerusalem in Palestina door de Engelschen bezet.
19171217 - 2 Engelsche torpedobooten in de Noordzee door de Duitschers in den grond geschoten.
19171217 - Wapenstilstand gesloten tusschen Rusland en de Centralen tot 14 januari 1918 op alle fronten. Ondertusschen beginnen de vredesonderhandelingen.
19180000
19180105 - De Onderhandelingen voor den vrede tusschen de Russen en de centralen verbroken.
19180111 - De vredesonderhandelingen tusschen Russen en Centralen hernomen.
19180115 - 2 Engelsche torpedojagers vergaan op de Iersche kust.
19180121 - De Duitsche kruiser Breslau aan de Dardanellen door de Engelschen vernietigd.
19180201 - RoumeniŽ bezet BessarabiŽ
19180209 - De OukraÔne sluit vrede met de centralen.
19180210 -Rusland demobiliseert zonder nochtans vrede te sluiten,
19180219 - De vijandelijkheden tegen Noord Rusland hervat door Duitschland. Dunaburg - Reval - Minsk -Lusk -Dubna enz bezet. 9.000 soldaten en 1.500 kannonnen genomen. De Rus vlucht en laat alles in den steek.
19180220 - De Rus vraagt vrede.
19180221 - Jericho in Palestina door de Engelschen bezet.
19180230 - Gansch Armenie door de Turken bezet.
19180230 - Lijfland - Estland -OukraÔne door Duitsche troepen bezet.
19180301 - Oostenrijk rukt OukraÔne binnen onder voorwendsel de regeering hulp te verleenen.
19180304 - RoumeniŽ begint vredesonderhandelingen met de Centralen.
19180304 - Rusland teekent de vrede met de Centralen van Brest - Litowsk.
19180310 - HBit in MesopotamiŽ door de Engelschen bezet.
19180310 - Odessa door de Centralen bezet.
19180315 - Kourland sluit zich als hertogdom bij de Centralen aan.
19180316 - De Russcische soviŽts keuren de Duitsche vrede van Brest-Litowsk goed. NikolaŁs door de centralen bezet.
19180321 - Het 1ste Duitse groot Offensief in Frankrijk begonnen. De Duitser breekt door.
19180322 - Pťronne door de Duitser genomen.
19180323 - Noyon door de Duitser genomen.
19180329 - Montdidier door de Duitser genomen.
19180331 - De geallieerden houden standop de linie Arras Albert Montdidier Noyon, de centralen hebben 75000 gevangenen en 1200 kanonnen genomen.
19180331 - Turksche leger voorbij Hbit in MesopotamiŽ door de Engelschen verslagen . 5000 Gevangenen.
19180408 - Groot offensief der Duitsers rond ArmentiŤres, Laventie door de Duitsers genomen.
19180409 - Ploegsteert en Meesen door de Duitsers genomen.
19180410 - ArmentŤres door de Duitsers genomen 10000 gevangenen en 150 kanonnen.
19180410 - BessarabiŽ verklaart zich aan te sluiten bij RoumeniŽ.
19180411 - Merville door de Duitsers bezet.
19180415 - Bailleul door de Duitsers bezet.
19180416 - Aan de IJzer trekt de Engelsman zich op de Douve terug.
19180416 - Helsinfors in Finland door de Duitschers bezet.
19180427 - De Kemmelberg door de Duitsers genomen 6000 gevangenen.
19180501 - Sebastopol door de Duitscher bezet.
19180502 - Gansch Finland door de Duitscher bezet.
19180505 - De vrede tusschen RoumeniŽ en de centralen gesloten.
19180528 - 2e Duitse aanval op den Chemin de Dames, de Fransman trekt op de Aisne terug.
19180530 - Soissons door de Duitser bezet.
19180531 - De Marne door de Duitser bereikt. http://batmarn2.free.fr/
19180602 - De Duitse opmarch in Frankrijk na 7 dagen tot staan gebracht. 55.000 Krijgsgevangen door den Duitser genomen.
19180608 - Duitse aanval tusschen Noyon en Montdidier 15.000 gevangenen, enige dorpen genomen.
19180615 - Oostenrijks offensief in ItaliŽ begonnen 50.000 gevangenen, Italiaans tegenoffensief 25.000 gevangenen.
19180627 - De Ex-tsaar van Rusland door de Bosjewicken vermoord.
19180629 - De Oosternrijker over de Piave teruggeworpen.
19180704 - Er zijn reeds 1 miljoen Amerikanen in Frankrijk
19180706 - Berat in AlbaniŽ door de Italianene bezet.
19180706 -De Duitsche consul in Moskou Graaf van Mirbach vermoord.
19180715 - 3de Duits offensief bij Reims, enige gemeenten genomen, de Duitser overschrijdt de Marne,24.000 krijgsgevangenen.
19180718 - Tegenoffensief der Fransen bij Soissons, de Duitser aan de Marne teruggeworpen, 29.000 krijgesgevangen en 400 Kanonnen genomen.
19180730 - De Duitser trekt zich op de Vesle terug, Soissons en Firmedoor de Fransen bezet.
19180730 - Von Eichhorn, maarschalck der Duitsche troepen in Rusland in Kief vermoord.
19180802 - De Duitser trekt zich op de Ancre terug.
19180807 - Archangel door de Entente bezet; zoo ook Vladivostock.
19180808 - Offensief der Engelsen en Fransen aan de Somme 40.000 gevangenen en 600 Kanonnen, de Duitser trekt zich op de oude linie van 1914 terug.
19180810 - Bakou door den Engelschman bezet.
19180815 - Merville door de Engelsman terug bezet.
19180818 - De Russische vesting Kowno door de Duitschers bezet.
19180820 - Lassignie door de Fransman genomen, offensief der Engelsen ten noorden van Albert en de Fransen tusschen Noyon en Soissons, 35.000 krijgesgevangenen en 200 Kanonnen, de Duitser trekt zich op de Ailette terug, Albert genomen.
19180825 - Bapaume en Bray door de Engelsman bezet.
19180825- Berat in AlbaniŽ door de Oostenrijkers hernomen.
19180830 - De Duitser trekt zich op de Somme terug, Noyon, Roy Chaulnes door de entente bezet.
19180831 - Bailleul en den Kemmelberg door de Engelsman bezet
19180901 - Estiavies en Pťronne door de Engelsen bezet.
19180903 - De Wotanlinie voor Douai doorbroken Lens bezet
19180905 - Voor Noyon trekt de Duitser verder terug, de Vesle-linie door de Fransman overschreden, Guinca bezet
19180908 - ArmentiŤres door de Engelsman hernomen Ham en Charmy door den Fransman bezet, het Croyat Canal bereikt
19180913 - Offensief der Amerikanen aan St Michiel, de Duitser maakt de bocht die reeds4 jaar bestaat recht, 15.000 gevangenen
19180915 - Oostenrijk vraagtvredesbesprekingen met de Entente.
19180920 - Offensief der Engelsen aan St Quentin, hun oude stellingen daar genomen 10.000 gevangen 60 Kanonnen.
19180921 - Doorbraak van het Bulgaarsche front door de ServÔers. 15.000 gevangen en 170 Kannonnen.
19180923 - Doorbraak der Engelschen in Palestina 60.000 Turken en 290 kanonnen genomen.
19180928 - Offensief der Fransen en Amerikanen in Champagne 30.000 gevangenen.
19180929 - Nazareth, Naploux en CaÔfa in Palestina door de Engelschen bezet.
19180929 - Offensief der Engelsen in Vlaanderen en voor St Quentin 40.000 gevangen, Sedert 19 juli heeft de Entende 290.000 gevangen en 3600 Kanonnen genomen.
19180929 - Prilep in MacedoniŽ door de Entente bezet.
19180930 - BulgariŽ vraagt vrede.
19181001 - St Quentin genomen.
19181002 - ArmentiŤres en Cambrai genomen, de Duitsers trekken op het Aisne kanaal terug.
19181003 - Kumianova en Berat in den Baleau genomen.
19181004 - Damascus in Palestina door de Engelschen bezet.
19181004 - Meenen in Vlaanderen door de Engelsen bezet.
19181005 - De tsaar van Bulgarije neemt ontslag zijn zoon opvolger.
19181005 - In Champagne trekt de Duitser zich op de Aire en de Snippe terug
19181005 -Bulgarije geeft zich onvoorwaardelijk aan de Entente over en demobiliseert. 65.000 Bulgaren die afgesneden waren krijgesgevangen genomen door de Alliťes.
19181006 - Ten Noorden van Damascus neemt de Engelschman 20.000 Turken gevangen.
19181007 - Beirouth in SyriŽ door de Engelsman bezet.
19181010 - Entente aanval voor Cambrai en St Quentin, 12.000 gevangenen, Gobami door de Entente bezet.
19181013 - Den Chemin de Dames door de Duitsers ontruimd.
19181013 - Niels door de Serviers bezet.
19181015 - Durrayo in AlbaniŽ door de Italiaan bezet.
19181015 - Laon door de Fransman bezet, de Duitser trekt op de Aisne terug.
19181016 - Rouselaare door de Fransman bezet.
19181019 - Negotin in ServiŽ door de Entente bezet. Montenegro in opstand.
19181019 - Terugtocht der Duitsers in Vlaanderen, Oostende Brugge Lille Roubaix Thielt Tourcoing door de Entene bezet.
19181025 - Deynze en Kortrijk door de Alliťes bezet.
19181025 - Homs in SyiŽ door de Engelschman bezet.
19181027 - Doorbraak van het Oostenrijks Hongaarsch front in ItaliŽ voor de Engelsen. 300.000 gevangenen en 3000 Kanonnen genomen
19181027 - Turkije begint vredesbesprekingen. Aleppo in SyriŽ door de Engelschman bezet. Het front in MesopotamiŽ wijkt.Kerkuk door de engelscen bezet.
19181031 - De wapenstilstand met Turkey geteekend.
19181101 - Belgrado in ServiŽ door de ServiŽrs bezet. De Oostenrijkers ontruimen het nog bezette gebied
19181103 - De Wapenstilstand met Oostenrijk - Hongarije geteekend.
19181109 - De Duitsers ontruimen Frankrijk