Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Cijfers van den wereldoorlog overgenomen uit  het Volk 15 06 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Volgens eene verklaring van den minister van financiŽn, Ribot, bedragen de oorlogskosten van Frankrijk per dag bijna 36 millioen, doch nemen voortdurend toe. In de eerste maanden van den oorlog heeft Frankrijk dus bijna 6 1/2 milliard frank voor 
oorlogsdoeleinden uitgegeven.
NB. De oorlog kost aan Duitschland 36 milliard frank per jaar juist evenveel al Frankrijke en Engeland samen.