Dagboek RaphaŽl Waterschoot
Stad Sint Nikolaas
Vaderlandsch Comiteit voor  onderlinge hulp paars vk

Soepbon onderlingebijstand paars.jpg 35.1K
Vorige pagina | Volgende pagina

  Indexpagina of ga terug met de Back Toets

Ten voordeele der familie  . ...... 
straat nr
bestaande uit .........volwassenen en .........kinderen
Goed voor .......halve lieter soep
Stempel Plaatselijk bestuur der stad St Nikolaas 
Oost Vlaanderen


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2014 xx