Dagboek RaphaŽl Waterschoot
KOKW affiches

Dit beeldmateriaal is eigendom van de KOKW en mag enkel door derden gebruikt worden met toelating van de KOKW. Derden kunnen het beeldmateriaal zelf aanvragen bij de KOKW. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

19141208 Voortplanting overdraagbare en besmettelijke ziekten.jpg 154.3K
19141208 Voortplanting overdraagbare en besmettelijke ziekten
 

19160418 Politieverordening bescherming oogst.jpg 127.0K
19160418 Politieverordening bescherming oogst
 

19160520 Meldeplicht der vreemdelingen.jpg 81.9K
19160520 Meldeplicht der vreemdelingen
 

19161102 Men vraagt gezonde sterke arbeides voor Duitsland.jpg 99.4K
19161102 Men vraagt gezonde sterke arbeiders voor Duitsland
 

19161102 Deutsches Industrie buro hulpgeld.jpg 195.3K
19161102 Deutsches Industrieburo hulpgeld
 

19161102 Hulpgeld Deutsches Industrieburo.jpg 184.2K
19161102 Hulpgeld Deutsches Industrieburo
 

19161102 Landarbeiders.jpg 75.0K
19161102 Landarbeiders
 

19170319 Verbod vervoeren brieven drukwerken en dagbladen.jpg 107.8K
19170319 Verbod vervoeren brieven drukwerken en dagbladen
 

19170327 Kolenbedeling Vlaandeen.jpg 162.9K
19170327 Kolenbedeling Vlaanderen
 

19170327 Kolenverdeling 1.jpg 116.6K
19170327 Kolenverdeling 1
 

19170327 Kolenverdeling Vlaanderen.jpg 112.1K
19170327 Kolenverdeling Vlaanderen
 

19170417 Omzetting der boeten in gevangenisstraffen.jpg 132.3K
19170417 Omzetting der boeten in gevangenisstraffen
 

19170417 Rechten op tabak einde.jpg 71.7K
19170417 Rechten op tabak einde
 

19170417 Rechten op tabak ordestraffen.jpg 127.0K
19170417 Rechten op tabak ordestraffen
 

19170507 Kolenverdeling 2.jpg 183.2K
19170507 Kolenverdeling 2
 

19170507 Kolenverdeling 2b.jpg 159.1K
19170507 Kolenverdeling 2b
 

19170518 Stedelijke melkverzorging.jpg 56.0K
19170518 Stedelijke melkverzorging
 

19170522 Kolenverdeling 2.jpg 169.6K
19170522 Kolenverdeling 2
 

19170603 Kolenverdeling 3 b.jpg 168.9K
19170603 Kolenverdeling 3 b
 

19170603 Kolenverdeling 3 c.jpg 174.4K
19170603 Kolenverdeling 3 c
 

19170603 Kolenverdeling 3.jpg 162.8K
19170603 Kolenverdeling 3
 

19170713 Suiker 1.jpg 56.9K
19170713 Suikerij oogst

     
 
19170716 Kolenverdeling 4.jpg 168.7K
19170716 Kolenverdeling 4
 
19170727 Bekendmaking aardappeloogst.jpg 89.8K
19170727 Bekendmaking aardappeloogst
 
19170730 Kolenverdeling 5.jpg 169.0K
19170730 Kolenverdeling 5
 
19170731 Bekendmaking broodgraanoogst.jpg 97.7K
19170731 Bekendmaking broodgraanoogst
 

19170731 Betreffende verplichting aangifte en inbeslagneming koper brons geeelkoper.jpg 226.9K
19170731 Betreffende verplichting aangifte en inbeslagneming koper brons geelkoper
 

19170805 Kolenverdeling 5.jpg 177.6K
19170805 Kolenverdeling 5
 

19170808 Kolenverdeling 5.jpg 154.8K
19170808 Kolenverdeling 5
 

19170816 Ter dood veroordeling.jpg 106.6K
19170816 Ter dood veroordeling
 

19170818 Ter dood veroordeling.jpg 104.2K
19170818 Ter dood
veroordeling
 

19170819 Bekendmaking levering hooi.jpg 97.3K
19170819 Bekendmaking levering hooi
 

19170822 Bekendmaking dood Duitse soldaat door onbekenden.jpg 102.4K
19170822 Bekendmaking dood Duitse soldaat door onbekenden
 

19170822 Verbod leuren verkopen aanbieden handmolens en machienes tot malen van graan.jpg 92.1K
19170822 Verbod leuren verkopen aanbieden handmolens en machienes tot malen van graan
 

19170830 Maalvoorschriften.jpg 226.0K
19170830 Maalvoorschriften
 

19170908 Bekendmaking einde zomertijd.jpg 97.4K
19170908 Bekendmaking einde zomertijd
 

19170908 Orroir Amougies Rozenaken Vlaamse gemeenten.jpg 102.6K

19170908 Orroir Amougies Rozenaken Vlaamse gemeenten
 

19170910 Ter dood veroordeling.jpg 110.1K

19170910 Ter dood veroordeling
 

19170912 Ter dood veroordeling.jpg 114.0K

19170912 Ter dood veroordeling
 

19170913 Bekendmaking verbod handel en verkeer met lijnkaf tarwe en haverkaf.jpg 82.7K

19170913 Bekendmaking verbod handel en verkeer met lijnkaf tarwe en haverkaf
 

19170915 Bekendmaking hoogste prijzen groenten en fruit.jpg 170.3K
19170915 Bekendmaking
hoogste prijzen groenten en fruit
 

19170915 Ter dood veroordeling.jpg 101.4K

19170915 Ter dood veroordeling
 

19170918 Bekendmaking inbeslagname erwten tuinbonen en paardenbonen.jpg 162.1K

19170918 Bekendmaking inbeslagname erwten tuinbonen en paardenbonen
 

19170921 In beslagneming en stapelopneming van matten uit riet stro bamboeriet en hout.jpg 206.9K

19170921 In beslagneming en stapelopneming van matten uit riet stro bamboeriet en hout
 

19170922 Aangifte van vermogen van onderdanen van het vijandelijk buitenland..jpg 194.2K

19170922 Aangifte van vermogen van onderdanen van het vijandelijk buitenland.
 

19170927 Verbod van betaling tegenover dee Verenigde Staten van Amerika.jpg 130.0K

19170927 Verbod van betaling tegenover de Verenigde Staten van Amerika
 

19170929 Regeling van de handel in beten rapen koolrapen en wortelen.jpg 160.3K

19170929 Regeling van de handel in beten rapen koolrapen en wortelen
 

19170930 Aflevering inrichtingsvoorwerpen koper geelkoper en brons.jpg 169.6K

19170930 Aflevering inrichtingsvoorwerpen koper geelkoper en brons
 

19170930 Aflevering inrichtingsvoorwerpen uit koper geelkoper en brons.jpg 174.3K

19170930 Aflevering inrichtingsvoorwerpen uit koper geelkoper en brons
 

19170930 Bekendmaking hoogste prijzen groenten.jpg 141.9K

19170930 Bekendmaking hoogste prijzen groenten
 

19171002 Faculteit der geneeskunde.jpg 151.4K
19171002 Faculteit der geneeskunde
 

19171008 Bekendmaking hoogste prijzen groenten.jpg 135.6K
19171008 Bekendmaking hoogste prijzen groenten
 

19171010 Ijken maten en gewichten.jpg 101.1K
19171010 Ijken maten en gewichten
 

19171012 kolenverdeling 3.jpg 153.0K
19171012 kolenverdeling 3
 

19171013 Wijzegingwet 25 maart 1891 en 30 augustus 1913.jpg 212.6K
19171013 Wijziging wet 25 maart 1891 en 30 augustus 1913
 

19171014 Bekendmaking verbod aanraken munitie en munitiebestanddelen.jpg 99.0K
19171014 Bekendmaking verbod aanraken munitie en munitiebestanddelen
 

19171025 Hollands brood.jpg 119.2K
19171025 Hollands brood
 

19171025 In beslagname olievruchten.jpg 120.7K
19171025 In beslagname olievruchten
 

19171025 Kolenverdeling 6.jpg 156.7K
19171025 Kolenverdeling 6
 

19171026 In beslagneming appelen.jpg 109.3K
19171026 In beslagneming appelen
 

19171030 Eenzelvigheidskaarten mannelijke personen.jpg 211.1K
19171030 Eenzelvigheids
-kaarten mannelijke personen
 

19171101 Bekendmaking gemeenten ook voor daden van hunne jonge bevolking verantwoordelijk.jpg 97.1K
19171101 Bekendmaking gemeenten ook voor daden van hunne jonge bevolking verantwoordelijk
 

19171103 Bekendmaking hoogste prijzen groenten.jpg 151.3K
19171103 Bekendmaking hoogste prijzen groenten
 

19171104 Cortemarck wegzenden inwoners.jpg 161.2K
19171104 Kortemark wegzenden inwoners
 

19171106 In beslagneming en stapelopneming van schoeisel uit leder en andere weefsels.jpg 195.9K
19171106 In beslagneming en stapelopneming van schoeisel uit leder en andere weefsels
 

19171106 Inbeslagneming en stapelopneming van schoeisel uit leder en andere weefsels b.jpg 218.8K
19171106 Inbeslagneming en stapelopneming van schoeisel uit leder en andere weefsels b
 

19171110 Gemeenten verantwoordelijk voor beschadeging spoorweg of spoorwegdienst.jpg 210.0K
19171110 Gemeenten verantwoordelijk voor beschadeging spoorweg of spoorwegdienst
 

19171110 Verbod betaling en vermogen tegenover Siam Liberia China.jpg 225.2K
19171110 Verbod betaling en vermogen tegenover Siam Liberia China
 

19171110 Verhoogd haverrantsoen dekhengsten.jpg 72.3K
19171110 Verhoogd haverrantsoen dekhengsten
 

19171114 Hoogste prijs Raygraszaad.jpg 111.2K
19171114 Hoogste prijs Raygraszaad
 

19171116 Verzorging apothekerss drogisten met verband en geneesmiddelen en instrumenten.jpg 189.6K
19171116 Verzorging apothekers drogisten met verband en geneesmiddelen en instrumenten
 

19171122 Verdeling studiebeurzen hogere scholen en universiteit.jpg 168.6K
19171122 Verdeling studiebeurzen hogere scholen en universiteit
 

19171122 Buitengewone zittijd van de provincieraden.jpg 203.9K
19171122 Buitengewone zittijd van de provincieraden
 

19171127 Vaststelling bijdrage tot verzekering der schadevergoeding voor werkongevallen.jpg 112.9K
19171127 Vaststelling bijdrage tot verzekering der schadevergoeding voor werkongevallen
 

19171201 Bekendmaking hoogste prijzen groenten.jpg 157.5K
19171201 Bekendmaking hoogste prijzen groenten
 

19171201 Inbeslagneming afleveringsverplichting inrichtingsvoorwerpen koper geelkoper en brons.jpg 170.0K
19171201 Inbeslagneming afleveringsverplichting inrichtingsvoorwerpen koper geelkoper en brons
 

19171205 Schikking over de verzorging der burgerlijke bevolking met vlees.jpg 212.6K
19171205 Schikking over de verzorging der burgerlijke bevolking met vlees
 

19171208 Bekendmaking sancties Waasmunster.jpg 95.2K
19171208 Bekendmaking sancties Waasmunster
 

19171213 Nederlandse voertaal vakscholen in Vlaanderen.jpg 118.9K
19171213 Nederlandse voertaal vakscholen in Vlaanderen
 

19171213 Verbod gebruik scheerborstel en handdoek in scheerlokalen.jpg 102.0K
19171213 Verbod gebruik scheerborstel en handdoek in scheerlokalen
 

19171218 Inbeslagname en inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen artikel12.jpg 136.5K
19171218 Inbeslagname en inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen artikel12
 

19171218 In beslagneming en stapelopneming van de handel in weefsels gebreide goederen en lintwaren.jpg 235.2K
19171218 In beslagneming en stapelopneming van de handel in weefsels gebreide goederen en lintwaren
 

19171218 Inbeslagname en inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen tot 12.jpg 111.2K
19171218 Inbeslagname en inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen tot 12
 

19171218 Stapelaangifte weefsels en gemaakte en gebreide goederen en lintwaren.jpg 238.8K
19171218 Stapelaangifte weefsels en gemaakte en gebreide goederen en lintwaren
 

19171218 Stapelopneming en handel in zakken.jpg 234.6K
19171218 Stapelopneming en handel in zakken
 

19171218 Voorwaardelijke straffeloosheid.jpg 146.9K
19171218 Voorwaardelijke straffeloosheid
 

19180101 Herkomst naam Sint Niklaas.jpg 380.6K
19180101 Herkomst naam Sint Niklaas

  19180106 Verwerven of Vervreemden van militaire kleding of uitrustingsstukken.jpg 136.0K
19180106 Verwerven of Vervreemden van militaire kleding of uitrustingsstukken
 
  19180112 Gevangenistraffen wegens niet afleveren melk aan de melkerij.jpg 113.2K
19180112 Gevangenisstraffen wegens niet afleveren melk aan de melkerij
 

 

19180114 prijs gezwingeld vlas.jpg 34.0K
19180114 prijs gezwingeld vlas

 

19180118 Aangifte inbeslagneming telefoon en schakelborden.jpg 135.1K
19180118 Aangifte inbeslagneming telefoon en schakelborden
 
19180121 Legitimatiekaarten ingevoerd.jpg 89.7K
19180121 Legitimatiekaarten ingevoerd
 

19180122 Verduistering na invallen duisternis.jpg 74.9K
19180122 Verduistering na invallen duisternis
 

 

19180122 Verkeer van voertuigen op stedelijke en landelijk openbare weg.jpg 196.8K
19180122 Verkeer van voertuigen op stedelijke en landelijk openbare weg
 
19180124 machinesvanaf i 28.jpg 236.2K
19180124 machines vanaf i 28
 
19180124 in beslagname en afhalen van inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen tot12.jpg 99.1K
19180124 in beslagname en afhalen van inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen tot12
 
19180124 Verbod kappen struikgewas voor brandhout.jpg 238.3K
19180124 Verbod kappen struikgewas voor brandhout
 

19180125 Bekendmaking verbod aankopen of gebruiken duitse legerkleding.jpg 93.6K

19180125 Bekendmaking verbod aankopen of gebruiken Duitse legerkleding
 

 

19180126 Bestrijding muil en klauwzeer.jpg 111.0K
19180126 Bestrijding muil en klauwzeer
 
19180202 Uit Holland ingebrachte waren verboden verkopen en vervoer.jpg 133.3K
19180202 Uit Holland ingebrachte waren verboden verkopen en vervoer
 
19180204 Gemeente bever en Bois de Lessines afgestaan etappengebied.jpg 74.5K
19180204 Gemeente bever en Bois de Lessines afgestaan etappengebied
 
19180204 Inbeslagneming Straatstoomlokomotieven die niet op sporen lopen.jpg 138.6K
19180204 Inbeslagneming Straatstooml okomotieven die niet op sporen lopen
 

19180205 Onder toezichtstelling in het jaar 1901 geboren.jpg 208.8K
19180205 Onder toezichtstelling in het jaar 1901 geboren

 

       

Vorige pagina
---Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

Hier komt de uitgetypte tekst van het document


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013