Dagboek RaphaŽl Waterschoot
KOKW affiches

Dit beeldmateriaal is eigendom van de KOKW en mag enkel door derden gebruikt worden met toelating van de KOKW. Derden kunnen het beeldmateriaal zelf aanvragen bij de KOKW. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

19170326 Belgische wetten betreffende de riviervisserij.jpg 117.4K
19170326 Belgische wetten betreffende de riviervisserij
 

19170326b Belgische wetten betreffende de riviervisserij.jpg 102.1K
19170326b Belgische wetten betreffende de riviervisserij
 

19170329 controolvergadering april burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen.jpg 165.2K
19170329 controolvergadering april burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen
 

19170329 Opeising van eieren.jpg 94.8K
19170329 Opeising van eieren
 

19170330 Lokeren bekendmaking aanbouwers vlas die lijnzaad bezitten.jpg 169.5K
19170330 Lokeren bekendmaking aanbouwers vlas die lijnzaad bezitten
 

19170330 Verordening zomertijd.jpg 139.7K
19170330 Verordening zomertijd
 

19170404 Beerruiming en rijwieltoelatingen.jpg 136.6K
19170404 Beerruiming en rijwieltoelatingen
 

19170405 In voege treden zomertijd.jpg 72.4K
19170405 In voege treden zomertijd
 

19170408 Lokeren kappen of verwerken of vervoeren van wissen.jpg 98.5K
19170408 Lokeren kappen of verwerken of vervoeren van wissen
 

19170410 Beschadiging telegraaf en telefoon inrichtingen.jpg 60.0K
19170410 Beschadiging telegraaf en telefoon inrichtingen
 

19170410 Betreffende levering en vervoer van eieren en pluimgedierte.jpg 218.3K
19170410 Betreffende levering en vervoer van eieren en pluimgedierte
 

19170411 Betreffende de uitbreiding van de zedenpolitieomschrijving groot Antwerpen en de gemeenten Hemiksem en Schelle.jpg 84.6K
19170411 Betreffende de uitbreiding van de zedenpolitieomschrijving groot Antwerpen en de gemeenten Hemiksem en Schelle
 

19170411 Lokeren verbod munitie mee te nemen van schietplaats.jpg 206.7K
19170411 Lokeren verbod munitie mee te nemen van schietplaats
 

19170412 Verbod landwegen te betreden.jpg 66.4K
19170412 Verbod landwegen te betreden
 

19170413 Verhoging maalgraad.jpg 113.8K
19170413 Verhoging maalgraad
 

19170414 Noodslachtingen.jpg 154.1K
19170414 Noodslachtingen
 

19170414 Woeker in levensmiddelhandel.jpg 207.6K
19170414 Woeker in levensmiddelhandel
 

19170415 Vervoer van goederen binnn het gebied van het Generalgouvernement naar spoorwegstations aan de Duits Belgische grens.jpg 168.5K
19170415 Vervoer van goederen binnnen het gebied van het Generalgouvernement naar spoorwegstations aan de Duits Belgische grens
 

19170417 Aangifte voorraden hout in het gebied van het General-gouvernement.jpg 93.8K
19170417 Aangifte voorraden hout in het gebied van het General-gouvernement
 

19170417 Afleveringsplaats koper tin nikkel geel koper brons tombak huishoudens.jpg 157.1K
19170417 Afleveringsplaats koper tin nikkel geel koper brons tombak huishoudens
 

19170417 Bekendmaking voorwerpen uit koper brons of tombak in huishouden.jpg 119.0K
19170417 Bekendmaking voorwerpen uit koper brons of tombak in huishouden
 

19170417 Lokeren In beslagneming bouwstoffen en gereedschappen bouwen straten en huizen.jpg 91.2K
19170417 Lokeren In beslagneming bouwstoffen en gereedschappen bouwen straten en huizen
 

19170418 Lokeren betreden spoorbaan opverboden wijze en wegnemen materiaal.jpg 199.1K
19170418 Lokeren betreden spoorbaan opverboden wijze en wegnemen materiaal
 

19170418 Lokeren Toelatingsbewijzen vellen kanadabomen en wijmen.jpg 140.9K
19170418 Lokeren Toelatingsbewijzen vellen canadabomen en wijmen
 

19170419 Vervaardigen brandewijn en het verkeer met dezen.jpg 105.8K
19170419 Vervaardigen brandewijn en het verkeer met dezen
 

19170422 Aanvraag vrijwillige arbeiders bestuur de rspoorwegen voor Belgie.jpg 95.8K
19170422 Aanvraag vrijwillige arbeiders bestuur der spoorwegen voor Belgie
 

19170422 Lokeren toelating reizen zonder reispas in zomertijd.jpg 80.8K
19170422 Lokeren toelating reizen zonder reispas in zomertijd
 

19170424 Lokeren bestraffing volksoploping en beschimen belgischemeisjes.jpg 101.4K
19170424 Lokeren bestraffing volksoploping en beschimen belgischemeisjes
 

19170425 Aangifte aardappelen.jpg 72.8K
19170425 Aangifte aardappelen
 

19170426 1917 opneming lanbouwvlakten 7 tot 17 mei.jpg 71.2K
19170426 1917 opneming landbouwvlakten 7 tot 17 mei
 

19170426 Uitoefenen bevoegdheden bestendige afvaardiging der provincieraden.jpg 111.9K
19170426 Uitoefenen bevoegdheden bestendige afvaardiging der provincieraden
 

19170426 Uitoefenen Voorzitters van het burgerlijk bestuur der provincies provincieraden.jpg 79.5K
19170426 Uitoefenen Voorzitters van het burgerlijk bestuur der provincies provincieraden
 

19170426 Verbod geland luchtvoertuig te naderen behulpzaam te zijn of uitgeworpe voorwerpen toe te eigenen.jpg 148.0K
19170426 Verbod geland luchtvoertuig te naderen behulpzaam te zijn of uitgeworpen voorwerpen toe te eigenen
 

19170427 Hoogste prijzen verkoop gedorst koren meel en brood.jpg 142.8K
19170427 Hoogste prijzen verkoop gedorst koren meel en brood
 

19170428 Lokeren verbod zowel bij dag of nacht veldwegen te begeven.jpg 98.6K
19170428 Lokeren verbod zowel bij dag of nacht veldwegen te begeven
 

19170430 Doorvoer goederen door electrischen draad.jpg 97.2K
19170430 Doorvoer goederen door elektrische draad
 

19170501 Betreffende verkeer van reizigers.jpg 241.5K
19170501 Betreffende verkeer van reizigers
 

19170501 Binnendringen huis onder voorwendsel opzoeking koper.jpg 105.2K
19170501 Binnendringen huis onder voorwendsel opzoeking koper
 

19170501 Controolvergadering mei burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen.jpg 161.0K
19170501 Controolvergadering mei burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen
 

19170502 Overlijden Jozef Van Naemen burgemeester.jpg 80.4K
19170502 Overlijden Jozef Van Naemen burgemeester
 

19170503 Kappen of vellen bomen of bossen.jpg 89.5K
19170503 Kappen of vellen bomen of bossen
 

19170503 Lokeren Verbod bouwen en voortbouwen huizen voor burgerlijk beheer.jpg 99.4K
19170503 Lokeren Verbod bouwen en voortbouwen huizen voor burgerlijk beheer
 

19170505 Afbreken omheinigen van prikkeldraad of effen draad voor niet militaire doeleinden.jpg 82.8K
19170505 Afbreken omheiningen van prikkeldraad of effen draad voor niet militaire doeleinden
 

19170505 Uitvoeringsbepalingen vervoer fruit en groenetn.jpg 142.2K
19170505 Uitvoeringsbepalingen vervoer fruit en groenten
 

19170506 Inlevering voederrogge.jpg 162.5K
19170506 Inlevering voederrogge
 

19170511 Aangifte pijnbomen mastbomen lariksbomen dennebomen lorken en sparren.jpg 177.1K
19170511 Aangifte pijnbomen mastbomen lariksbomen dennenbomen lorken en sparren
 

19170511 Aangifte populier olm en es stammen.jpg 180.2K
19170511 Aangifte populier olm en es stammen
 

19170516 Gasverbruik en gasschaarste.jpg 65.4K
19170516 Gasverbruik en gasschaarste
 

19170517 Lokeren Gewelddaden op Duitse miltairen.jpg 179.6K
19170517 Lokeren Gewelddaden op Duitse militairen
 

19170518 Melk voor kinderen werk der gezonde melk.jpg 98.6K
19170518 Melk voor kinderen werk der gezonde melk
 

19170519 Klauwenveemarkten toegelaten viggen en veemarkt.jpg 86.8K
19170519 Klauwenveemarkten toegelaten viggen en veemarkt
 

19170521 Oplegging krijgsbelasting.jpg 105.0K
19170521 Oplegging krijgsbelasting
 

19170522 Maalgraad koren.jpg 138.5K
19170522 Maalgraad koren
 

19170523 Betreffende aangifte voorhanden zijnde kussens en matrassen inbeslagneming en afleveringsplicht wol.jpg 205.4K
19170523 Betreffende aangifte voorhanden zijnde kussens en matrassen inbeslagneming en afleveringsplicht wol
 

19170523 Optellingveestapel paarden muildieren runders zwijnen schapen geiten.jpg 106.4K
19170523 Optellingveestapel paarden muildieren runderen zwijnen schapen geiten
 

19170525 Hoogste prijzen gedorst koren meel zemelen brood.jpg 123.3K
19170525 Hoogste prijzen gedorst koren meel zemelen brood
 

19170526 Uitvoering vonnis G Van Rentergem Oudenaerde.jpg 125.4K
19170526 Uitvoering vonnis G Van Rentergem Oudenaerde
 

19170526 Betreffende opnemen en in beslag nemen scheikundige voortbrengselen aluin.jpg 151.5K
19170526 Betreffende opnemen en in beslag nemen scheikundige voortbrengselen aluin
 

19170526 Lokeren betreden der 500 meter streep langs de grens.jpg 162.2K
19170526 Lokeren betreden der 500 meter streep langs de grens
 

19170528 Bepaling der prijzen van onderhoud in weldadigheidsgestichteen en krankzinnigen geplaatste personen.jpg 208.8K
19170528 Bepaling der prijzen van onderhoud in weldadigheidsgestichten en krankzinnigen geplaatste personen
 

19170530 Controolvergadering juni burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen.jpg 154.7K
19170530 Controolvergadering juni burgerwacht en vijandelijke vreemdelingen
 

19170530 Paardenmonstering.jpg 91.4K
19170530 Paardenmonstering
 

19170602 Lokeren Bezit tortelduiven bestraft.jpg 96.4K
19170602 Lokeren Bezit tortelduiven bestraft
 

19170604 Noodslachting paarden.jpg 89.1K
19170604 Noodslachting paarden
 

19170605 Verbod openbare vermakelijkheden namelijk danspartijen.jpg 81.2K
19170605 Verbod openbare vermakelijkheden namelijk danspartijen
 

19170605 Verordening houdende verbod koren uit oogst 1917 op halm van de hand te doen.jpg 94.2K
19170605 Verordening houdende verbod koren uit oogst 1917 op halm van de hand te doen
 

19170605 Vervoer slachtvee per spoorweg of schip.jpg 80.7K
19170605 Vervoer slachtvee per spoorweg of schip
 

19170607 Lokeren Hoogste prijs groenten en voor wederverkopers.jpg 133.4K
19170607 Lokeren Hoogste prijs groenten en voor wederverkopers
 

19170607 Slachten aan huis van rundvee kalveren varkens schapen en geiten.jpg 203.3K
19170607 Slachten aan huis van rundvee kalveren varkens schapen en geiten
 

19170608 Lokeren aanvraag gebruik voertuigen.jpg 97.1K
19170608 Lokeren aanvraag gebruik voertuigen
 

19170609 Bijvoegsel Stapelopneming en handel in weefsels gemaakte en gebreide goederen en lintwaren.jpg 223.6K
19170609 Bijvoegsel Stapelopneming en handel in weefsels gemaakte en gebreide goederen en lintwaren
 

19170610 Tegen woekerhandel in dagelijkse artikelen inzonderheid levensmiddelen en voederstoffen.jpg 165.6K
19170610 Tegen woekerhandel in dagelijkse artikelen inzonderheid levensmiddelen en voederstoffen
 

19170610 Vroege aardappelen en aardappelbevoorradingskantoor.jpg 201.5K
19170610 Vroege aardappelen en aardappel bevoorrading kantoor
 

19170615 Gerechtelijke bescherming van vreemdelingen.jpg 122.2K
19170615 Gerechtelijke bescherming van vreemdelingen
 

19170615 Lokeren Aanwerving Belgische arbeiders voor arbeid in Belgie.jpg 134.7K
19170615 Lokeren Aanwerving Belgische arbeiders voor arbeid in BelgiŽ
 

19170615 Protestopmaking terugtrekken banktegoeden.jpg 114.7K
19170615 Protestopmaking terugtrekken banktegoeden
 

19170615 Wijmenbezitters inbeslagneming.jpg 102.1K
19170615 Wijmenbezitters inbeslagneming
 

19170625 Nietigverklaring en vervanging verordening woekerhandel levensmiddelen.jpg 91.3K
19170625 Nietigverklaring en vervanging verordening woekerhandel levensmiddelen
 

19170629 Aangifte wollen matrassen en ondermatrassen en kussens.jpg 78.3K
19170629 Aangifte wollen matrassen en ondermatrassen en kussens
 

19170630 Controolvergadering juli burgerwacht vijandelijke vreemdelingen en weerplichtige Belgen.jpg 148.1K
19170630 Controolvergadering juli burgerwacht vijandelijke vreemdelingen en weerplichtige Belgen
 

19170630 Paarden en wagenmonstering.jpg 116.6K
19170630 Paarden en wagenmonstering
 

19170702 Lokeren Maken en verkoop ijsroom.jpg 94.4K
19170702 Lokeren Maken en verkoop ijsroom
 

19170707 2 in beslagneming voorraden WOI-487.jpg 104.2K
19170707 2 in beslagneming voorraden
 

19170707 3 in beslagneming metalen gebruiksvoorwerpen voorraden WOI-488.jpg 105.8K
19170707 3 in beslagneming metalen gebruiksvoorwerpen voorraden
 

19170707 Lokeren aanwerving vrijwillige arbeiders voor arbeid in Belgie.jpg 144.8K
19170707 Lokeren aanwerving vrijwillige arbeiders voor arbeid in BelgiŽ
 

19170713 Suiker 1.jpg 56.9K
19170713 Suikerij oogst

19170714 Lokeren verbod geld of geneesmiddelen op te sturen of schriftelijke mededlingen arbeiders duitsen dienst.jpg 101.0K
19170714 Lokeren verbod geld of geneesmiddelen op te sturen of schriftelijke mededelingen arbeiders Duitse dienst
 
19170716 Lokeren Afleveren kerns van kersen pruimen mirabellen reineclauden abrikozen meloen appelsien citroenkerns.jpg 97.8K
19170716 Lokeren Afleveren kerns van kersen pruimen mirabellen reine-claude abrikozen meloen appelsien citroenkerns
 
19170717 1 Rechten op tabak.jpg 104.5K
19170717 1 Rechten op tabak
 
19170717 2 Rechten op tabak aangifte tabakslanden.jpg 114.5K
19170717 2 Rechten op tabak aangifte tabakslanden
 

19170717 3 Rechten op tabak vaststelling gewichtshoeveelheid.jpg 121.7K
19170717 3 Rechten op tabak vaststelling gewichtshoeveelheid

19170717 4 Rechten op tabak beozk droogplaatsen afstand tabak.jpg 119.4K
19170717 4 Rechten op tabak bezoek droogplaatsen afstand tabak
 
19170717 5 Rechten op tabak weging en accijns.jpg 117.2K
19170717 5 Rechten op tabak weging en accijns
 
19170717 6 Rechten op tabak tabakssurrogaten.jpg 119.8K
19170717 6 Rechten op tabak tabakssurrogaten
 
19170717 7 Rechten op tabak strafbepalingen.jpg 113.7K
19170717 7 Rechten op tabak strafbepalingen
 
19170717 7 Rechten op tabak strafbepalingen.jpg 113.7K
19170717 8 Rechten op tabak strafbepalingen
19170717 7 Rechten op tabak strafbepalingen.jpg 113.7K
19170717 9 Rechten op tabak strafbepalingen
 
19170717 Handel paarden.jpg 108.4K
19170717 Handel paarden
19170717 Verbod manifestatie 21 juli en dragen of verkopen Belgische kleuren.jpg 130.7K
19170717 Verbod manifestatie 21 juli en dragen of verkopen Belgische kleuren

 

 
 Vorige pagina  Indexpagina  Volgende pagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS

Hier komt de uitgetypte tekst van het document


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013