Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170328 verkoop benzol.

Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170328 verkoop benzol.jpg 56.4K
 
Vorige pagina | volgende overzicht
 Indexpagina of ga terug met de backtoets.

BEKENDMAKING

Onder opheffing der bekendmakingen van 18 Juli en 3 Oktober 1910, betreffende den verkoop van benzol, bepaal ik het navolgende: Del'verkoop van zomerbenzol, die aan de « Beniolvertriebsgeselischaft » was opgedragen, wordt met ingang van 1 April 1917 gestaakt. Van dien dag af, is de « Benzolvertriebsgesellschaf t » alleen gemachtigd benzolspiritus, bestaande uit een mengsel van 75 0/0 spiritus en 25 0/0 benzol, binnen het gebied van het General-Gouvernement in Belgiė, te verkopen. De verkoopprijs bedraagt 4.50 fr. per liter. De aflevering geschiedt alleen op grond van schriftelijke aanvragen. Formulieren voor deze aanvragen zijn te verkrijgen bij de « Benzolvertriebsgesellschaft » , Koloniėn straat 50, te Brussel, of bij hare vertegenwoordigers te Brussel en in de provinciesteden. De ingevulde aanvragen zijn ook in het vervolg aan een Duitse overheid over te leggen, die moet vaststellen dat de aangevraagde hoeveelheid werkelijk noodwendig is, en vervolgens over te maken aan de a Leitung des Kraftfahrwesens », te Brussel. Brussel, den  28 Maart 1917. Leitung des Kraftfahrwesens beim General-Gouvernement in Belgiėn, DE LA CROIX, Rittrneister.

Vorige pagina | volgende overzicht
 Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013