Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170326 klachten over rantsoen vlees.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170326 klachten over rantsoen vlees.jpg 81.3K
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Nr. 1138. Lokeren 26-03-1917.
ETAPPENKOMMANDANTUR LOKEREN
VERTALING. Bekendmaking Er worden in den laatsten tijd dikwijls klachten gedaan door de ARME bevolking, dat deze niet altijd het rantsoen vleesch, waarop zij recht heeft, kan verkrijgen. Maar het is ook bemerkt geworden, dat personen uit den begoeden stand meer verkrijgen, dan zij recht hebben. De Gemeenten worden aangewezen, de verdeelende en uitgevende inrichtingen altijd onder STRENGE KONTROOL te houden, en personen, die van het vertrouwen misbruik maken, mij te melden. Bij het zeer gering vleeschrantsoen, is het in ieder geval plicht der Gemeente te zorgen, dat ELKE familie, iedere week in het bezit der toegestane hoeveelheid vleesch getaakt, waarop zij recht heeft. De Ambtenaars der gemeentebesturen en de verdeelende en uitgevende inrichtingen, zijn verantwoordelijk voor de voorschriftelijke verdeeling, en, bij overtredingen, strafbaar. Overtredingen worden bestraft met gevangenis tot 3 maanden en met boete tot 1000 Mark of met eene dezer straffen, indien er, volgens de bestaande verordening en wetten, geene zwaardere straffen toegepast worden. PEASSE, Oberstleutnant und Kommandant.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013