Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170326 betreffende toelating van hengsten en merries te dekken.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170326 betreffende toelating van hengsten en merrien te dekken.jpg 96.2K
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Bestemmingen betreffende de toelating van hengsten en merriŽn tot het dekken.
1.
De door de keurkommissie tot den kweek toegelaten hengsten moeten door de bezitters tot het dekken openbaar ter beschikking geplaatst worden.
2. Er mag. niet meer dan fr 200. dekgeld voor een merrie gevraagd worden.
3.Het is verboden niet gekeurde hengsten tot het dekken toe te laten.
4.Voor iedere tot den kweek toegelaten merrie wordt er op grond der lijsten, getekend door den stafveearts Stabsveterinaer door de Etappenkommantur een toelatingsbewijs uitgevaardigd en aan den bezitter der merrie overhandigd. Het is verboden merriŽn zonder toelatingsbewijs bij den hengst te brengen.
5.Ieder hengstenhouder verkrijgt voor lederen zijner tot den kweek toegelaten hengsten een springboek, bevattende 100, betrekkelijk 75 afscheurbare dekbewijzen met talons. Dekbewijs en talon moeten bij de eerste toelating der merrie nauwkeurig ingevuld en f Oer latere sprong dadelijk ingeschreven worden. De hengsthouder mort bij de eerste toelating eener merrie aan den bezitter der merrie het dekbewijs geven tegen overhandiging van het toelatingsbewijs. Het toelatingsbewijs moet door den hengst houdt als bewijs bewaard worden.
Volkomen ingevulde springboeken moeten aan de Etappenkommandantur ingediend worden; zij worden door nieuwe vervangen. Alle springboeken welke zich in handen der hengsten houders bevinden en, moeten tegen den 1 september 1917 bij e Etappenkommandantur afgeleverd en door deze dadelijk verzameld aan de Landbouwafdeling der Etappen- Inspektion 4 ingediend worden.
6.
Voor den tot den inkweek toegelaten volbloeden halfbloedhengsten 1/vordert er gene springboeken afgeleverd ; de sprong moet, als hij plaats gehad heeft, op het toelatingsbewijs ingeschreven worden met aangifte van den hengst en den dag, op welken de sprong plaats heeft; dit moet van de handtekening des hengsthouders voorzien zijn. Het toelatingsbewijs moet aan den bezitter der merrie teruggegeven worden.
7. Overtredingen uit nalatigheid worden met ten hoogste 1 000.-- mark geldboete, in geval van onvermogen met evenredige gevangenisstraf gestraft, opzettelijke overtredingen met ten hoogste 5 000.ó mark geldboete en gevangenis tot 1 jaar of met eene dezer straffen en verbeurd verklaring van het paard. E. H. 0., den 26 Maart 1917. Der Etappeninspekteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. Gent. Drukkerij v/h. AD. FLOSTE, N.V.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013