Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170323 hoogste prijzen voor verkoop van gedorst meel zemelen brood
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170323 hoogste  prijzen voor verkoop van gedorst meel zemelen brood.jpg 68.8K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Bekendmaking
Op grond mijner Verordening van 8 Juli 916 betreffende de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 Juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale[Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Komunission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of per 100 kgr.uit molen geleverd . . . . fr. 48.88
» rogge » » » 28,59
» masteluin » » » 29.27
» ongepelde spelt » » 25.78
» zemelen uit den molen geleverd » 21.50
» tarwemeel aan bakkers of verbruiker geleverd . » 57.99
» roggemeel » » » 35.45
» masteluinmeel » »» 36.20
» tarwebrood aan verbruikers per kgr. geleverd. . . .. „ » 0,50
Deze hoogste prijzen worden op 15 April
1917 van kracht.
De Provinciale Oogstkonimissies (Provinzial- Ernte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een 'ageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de voortbrengers aan het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit, blij ven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 Juli 1916, betreffende de Oogstkommissies, van kracht. Brussel, den 2311 Maart 1917. Der General-Gouverneur in Belgiėn, Freiherr VON BISSING, Generaloberst.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013