Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170322 aangifte gewenste hoeveelheid lijnzaad
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170322 aangifte gewenste hoeveelheid lijnzaad.jpg 33.1K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

BEKENDMAKING.
De W. N. burgemeester, op bevel van den Heer ZIVIL-KOMMISSAR in date 21 Maart 1917, bericht hierdoor de ingezetenen, die LIJNZAAD voor den Vlasaanbouw benuttigen, de gewenste hoeveelheid Lijnzaad aan te geven voor 26 dezer op het Stadhuis, Bureel 4. Deze die reeds een bestelling gedaan hebben bij RENE TEMMERMAN te Sint-Niklaas, worden insgelijks verzocht hunne bestelling te vernieuwen, daar het Vlasbureel van Lokeren geen Lijnzaad kan afleveren en thans de bestellingen bij de Oliezentrale moeten gedaan worden. ó Voor een stuk land van 100 roeden grote is er 22 kilos en voor 1 hectaar 148 kilos lijnzaad nodig. Sint-Niklaas, den 22 Maart 1917. DE W. N. BURGEMEESTER, Dr M De Smedt --Drukk. L. De Schrijver.Van Cleemput.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013