Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170320 uitoefenen visvangst op binnenwateren.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170320 uitoefenen visvangst op binnenwateren.jpg 101.4K
 
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.

VERORDENING aangaande het uitoefenen van de visvangst op de binnenwateren, in de openbare en van het militaire bestuur afhangende wateren op het gebied van de versterkte stelling Antwerpen. Voor de uitvoering der visvangst op de binnenwateren in het bereik van het Vestings-Gouvernement gelden van nu al nevens de Belgische bepalingen de volgende bestemmingen :
§1 Uit militaire oorzaken wordt in het vestingsbereik in de Schelde,op de streek van de mijnen afsperring,stroomafwaarts van de brug van Burcht tot aan de Hollandse grens, elk vissen, ook het vissen met den hengel van den oever uit, verboden. In het overige gedeelte der Schelde, in de Nete, den Rupel en de Durme, is alleenlijk het vissen met den hengel -van den tot aan het vestingsbereik toebehorenden oever uit, toegestaan. In de Nete, den Rupel en de Durme kan het visserskommando (Fisehereikommando) het vissen met kruisnetten van den oever en van den boot uit, toestaan.
$2. Uit militaire oorzaken wordt verder ieder vissen in de van het militaire bestuur afhangende wateren verboden. Alleen in de wateren van de stadswallen wordt, zoover ze niet door de krijgsoverheid afgesloten zijn of worden, het vissen met den hengel toegelaten, alleen echter van den oever uit, niet ook van den boot of een vlot.
§3. Ieder vissen binnen een afstand van 100 m. van alle bruggen, sluizen en dergelijke inrichtingen, is verboden.
§4- Overtredingen tegen bovenstaande bepalingen worden met geldboete tot 500 Mark of met hechtenis tot 3 weken gestraft. Ook kan de inbeslagneming van het visgerief bevolen worden. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken en de militaire overheden. Antwerpen, den 20" Maart 1917. De Gouverneur der vesting Antwerpen von ZWEHL Generaal der Infanterie.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.
 


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013